คำอธิบายนิติกรรม สัญญา ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

฿530

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายนิติกรรม สัญญา ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์               

ผู้แต่ง

ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 22 : กันยายน 2561

จำนวนหน้า

608 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697340

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา 

คำนำ
ในการพิมพ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น และได้เพิ่มคำพิพากษาฏีกาเพื่อให้หนังสือเล่มนี้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอขอบใจนิสิตทั้งภาคปกติและภาคบัณฑิตที่ศึกษากับข้าพเจ้าที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ได้ศึกษากับข้าพเจ้าและแม้ไม่ได้ศึกษากับข้าพเจ้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับคำถามอันมากมายที่ไม่วันหมดสิ้น ทำให้ข้าพเจ้าต้องใคร่คราว ค้นคว้า หาคำตอบอยู่เสมอ และขอบใจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้นำประเด็นปัญหาบางเรื่องไปศึกษาต่อยอดเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์ ทั้งสองส่วนที่ก่อให้เกิดความงอกงานทางวิชาการและเป็นกำลังใจในการศึกษาค้นคว้าให้ข้าพเจ้าตลอด ทั้งขอขอบใจนางสาวธีราภรณ์ จิดาหลวง นิสิตระดับมหาบัณฑิต ผู้ช่วยของข้าพเจ้าสำหรับการสนับสนุนค้นคว้า
ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คุณสถาพร ลิ้มมณี สำหรับการสนับสนุนข้อมูลเสมอมา และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์วิญญูชนทุกท่าน สำหรับการจัดพิมพ์ที่รวดเร็วและเรียบร้อยอีกวาระหนึ่ง
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพี่ๆ ของข้าพเจ้า คุณชนะธัช คุณวารภรณ์ คุณสมชัย และคุณวรนันท์ หยกอุบล สำหรับการสนับสนุนในทุกด้าน และสำหรับความปรารถนาดีอันยิ่งใหญ่ที่หาขอบเขตไม่ได้ และขอขอบใจนางสาวพรวรินท์ โสตถิพันธุ์ บุตรสาว ที่เป็นกำลังใจและที่ให้เวลาข้าพเจ้าในการประกอบกรรมดีเสมอมา ทั้งยังช่วยออกแบบปกในคราวนี้ด้วย

  ข้าพเจ้ายังคงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะอำนวยประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษาและท่านผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อยสมดังปณิธานที่ได้ตั้งไว้

สารบาญ

ส่วนที่ 1 : นิติกรรม

บทที่ 1 ทฤษฎีของนิติกรรมและเสรีภาพในการทำนิติกรรม

บทที่ 2 ความหมายลักษณะ และองค์ประกอบของนิติกรรม

บทที่ 3 องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : บุคคล

บทที่ 4 องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : วัตถุประสงค์

บทที่ 5 องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : แบบ

บทที่ 6 องค์ประกอบที่เป็นสาระสำคัญของนิติกรรม : เจตนา

บทที่ 7 ความไม่สมบูรณ์ของนิติกรรม

บทที่ 8 ความเป็นผลของนิติกรรม

บทที่ 9 ระยะเวลา-อายุความ

ส่วนที่ 2 : สัญญา

บทที่ 1 บททั่วไป

บทที่ 2 ประเภทของสัญญา

บทที่ 3 การเกิดสัญญา

บทที่ 4 ความสมบูรณ์ของสัญญา

บทที่ 5 ผลของสัญญา

บทที่ 6 การตีความสัญญา

บทที่ 7 มัดจำ- เบี้ยปรับ

บทที่ 8 ข้อตกลงยกเว้นหรือจำกัดความรับผิด

บทที่ 9 การโอนสัญญา

บทที่ 10 ความระงับของสัญญา

บทที่ 11 การคุ้มครองคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540

บทที่ 12 การคุ้มครองคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541

บทที่ 13 การร่างสัญญา

บทที่ 14 สัญญาในกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

บรรณานุกรม

ดัชนี

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE