คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด ไพจิตร ปุญญพันธู์

฿360

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด ไพจิตร ปุญญพันธู์                     

ผู้แต่ง

ไพจิตร ปุญญพันธู์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 14 :  2558

จำนวนหน้า

378 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

สารบาญ

ความเบื้องต้น

ลักษณะ 1 ความรับผิดชอบเพื่อละเมิด

หมวด 1 ความรับผิดชอบของบุคคลในการกระทำของตนเอง

ส่วนที่ 1 ความหมายของคำว่า "ผู้ใด"

ส่วนที่ 2 การกระทำ

ส่วนที่ 3 โดยจงใจหรือปรมาทเลินเล่อ

ส่วนที่ 4 โดยความผิด

-การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก้บุคคลอื่น

-ความยินยอมไม่ทำให้เกิดละเมิด

-การกระทำฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมาย

ส่วนที่ 5 มีความเสียหายแก่บุคคลอื่น

ส่วนที่ 6 ความเสียหายนั้นเป้นผลมาจกการกระทำของผู้ทำความเสียหาย

หมวด 2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะละเมิด

ส่วนที่ 1 การกระทำละเมิดต่างกับกระกระทำผิดอาญาอย่างไร

ส่วนที่ 2 ละเมิดเป็นผิดทางอาญาเสมอหรือไม่

ส่วนที่ 3 การกระทำผิดทางอาญษเป็ฯละเมิดเสมอไปหรือไม่

ส่วนที่ 4 การกระทำอันเดียวกันต้งรับผิดทางแพ่งและทางอาญา

ส่วนที่ 5 ละเมิดต่างจากผิดสัญญาอย่างไร

ส่วนที่ 6 กรณีกระทะอันเดียวกันเป็นทั้งผิดสัญญษและละเมิด

หมวด 3 การกล่าวหรือใขข่าวแพ่งหลายซึ่งข้อความอันข้อความฝ่าฝืนความจริง

หมวด 4 การพิพากษาคดี

หมวด 5 การร่วมกันกระทำผิด

 กรณีบุคคลหลายคนหรือหลายฝ่ายก่อความเสียหายโดยประมาท

หมวดที่ 6 ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่น

ส่วนที่ 1 ความรับผิดในผลแห่งการละเมิดของลูกจ้างในทางการที่จ้าง

ลักษณะของนายจ้างลูกจ้างattorney285

ในกรณีที่จ้าง

การละเมิดอันเป็นผลธรรมดาในการปกิบัติตามคำสั่ง

การละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ

การละเมิดของลูกจ้างโดยที่เป็นการกระทำเกินหรือเข้าใจผิดในการปฏิบัติตามอำนาจอันชอบธรรมด้วยกฎหมาย

การละเมิดโดยจงใจ

สิทธิใล่เบี้ยของนายจ้าง

ส่วนที่ 2 ความรับผิดของตัวการในผลแห่งการละเมิดของตัวแทน

ส่วนที่ 3 ความรับผิดของผุ้ว่าจ้างทำของ

ส่วนที่ 4 ความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลในการกระทำละเมิดของผู้เยาว์หรือวิกลจริต

สิทธิไล่เบี้ยบิดามารดาหรือผู้อนุบาล

ส่วนที่ 5 ความรับผิดของครูบาอาจย์ นางจ้างหรือบุคคบอื่น ในการกระทำละเมิอของผู้ไร้ความสามารถ

สิทธิไล่เบี้ยของครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่น

หมวด 7 ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์

หมวด 8 ความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์

ส่วนที่ 1 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าอย่างอื่น

ส่วนที่ 2 ความรับผิดในความเสียหาอันก่อจากของตกหล่นหรือทิ้งขว้างจากโรงเรือน

ส่วนที่ 3 ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดแต่ยานพาหนะหรือทรัพอันตราย

ลักษณะ 2 ค่าสินไหม

หมวด 1 ค่าสินไหมทดแทน

ส่วนที่ 1 ลักษณะสินไหมทดแทน

ส่วนที่ 2 การวินิจฉัยในกานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

หมวด 2  กรณีทรัพย์ทำลายลงหรือการคืนตกเป็นพ้นวิสัยหรือเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุ

หมวด 3 ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์

หมวด 4 การใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์

หมวด 5 ความผิดของผู้ต้องเสียหาย

หมวด 6 ค่าสินไหมทดแทนกรณีทำให้ตาย

หมวด 7 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย

หมวด 8 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย

หมวด 9 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงาน

หมวด 10 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน

หมวด 11 การจักการเพื่อให่ชื่อเสียงกลับคืนมา

หมวด 12 อายุความ

ลักษณะ 3 นิรโทษกรรม

หมวด 1 การป้องกันและการกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย

หมวด 2 การทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์

หมวด 3 การใช้กำลังป้องกันสิทธิ

หมวด 4 สิทธิของผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ที่จะจับสัตว์ของผู้อื่น

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE