คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด ไพจิตร ปุญญพันธู์

฿360

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด ไพจิตร ปุญญพันธู์                     

ผู้แต่ง

ไพจิตร ปุญญพันธู์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 14 :  2558

จำนวนหน้า

378 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

สารบาญ

ความเบื้องต้น

ลักษณะ 1 ความรับผิดชอบเพื่อละเมิด

หมวด 1 ความรับผิดชอบของบุคคลในการกระทำของตนเอง

ส่วนที่ 1 ความหมายของคำว่า "ผู้ใด"

ส่วนที่ 2 การกระทำ

ส่วนที่ 3 โดยจงใจหรือปรมาทเลินเล่อ

ส่วนที่ 4 โดยความผิด

-การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก้บุคคลอื่น

-ความยินยอมไม่ทำให้เกิดละเมิด

-การกระทำฝ่าฝืนบทบังคับแห่งกฎหมาย

ส่วนที่ 5 มีความเสียหายแก่บุคคลอื่น

ส่วนที่ 6 ความเสียหายนั้นเป้นผลมาจกการกระทำของผู้ทำความเสียหาย

หมวด 2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับลักษณะละเมิด

ส่วนที่ 1 การกระทำละเมิดต่างกับกระกระทำผิดอาญาอย่างไร

ส่วนที่ 2 ละเมิดเป็นผิดทางอาญาเสมอหรือไม่

ส่วนที่ 3 การกระทำผิดทางอาญษเป็ฯละเมิดเสมอไปหรือไม่

ส่วนที่ 4 การกระทำอันเดียวกันต้งรับผิดทางแพ่งและทางอาญา

ส่วนที่ 5 ละเมิดต่างจากผิดสัญญาอย่างไร

ส่วนที่ 6 กรณีกระทะอันเดียวกันเป็นทั้งผิดสัญญษและละเมิด

หมวด 3 การกล่าวหรือใขข่าวแพ่งหลายซึ่งข้อความอันข้อความฝ่าฝืนความจริง

หมวด 4 การพิพากษาคดี

หมวด 5 การร่วมกันกระทำผิด

 กรณีบุคคลหลายคนหรือหลายฝ่ายก่อความเสียหายโดยประมาท

หมวดที่ 6 ความรับผิดในการกระทำของบุคคลอื่น

ส่วนที่ 1 ความรับผิดในผลแห่งการละเมิดของลูกจ้างในทางการที่จ้าง

ลักษณะของนายจ้างลูกจ้างattorney285

ในกรณีที่จ้าง

การละเมิดอันเป็นผลธรรมดาในการปกิบัติตามคำสั่ง

การละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ

การละเมิดของลูกจ้างโดยที่เป็นการกระทำเกินหรือเข้าใจผิดในการปฏิบัติตามอำนาจอันชอบธรรมด้วยกฎหมาย

การละเมิดโดยจงใจ

สิทธิใล่เบี้ยของนายจ้าง

ส่วนที่ 2 ความรับผิดของตัวการในผลแห่งการละเมิดของตัวแทน

ส่วนที่ 3 ความรับผิดของผุ้ว่าจ้างทำของ

ส่วนที่ 4 ความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู้อนุบาลในการกระทำละเมิดของผู้เยาว์หรือวิกลจริต

สิทธิไล่เบี้ยบิดามารดาหรือผู้อนุบาล

ส่วนที่ 5 ความรับผิดของครูบาอาจย์ นางจ้างหรือบุคคบอื่น ในการกระทำละเมิอของผู้ไร้ความสามารถ

สิทธิไล่เบี้ยของครูบาอาจารย์ นายจ้าง หรือบุคคลอื่น

หมวด 7 ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์

หมวด 8 ความเสียหายที่เกิดจากทรัพย์

ส่วนที่ 1 ความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าอย่างอื่น

ส่วนที่ 2 ความรับผิดในความเสียหาอันก่อจากของตกหล่นหรือทิ้งขว้างจากโรงเรือน

ส่วนที่ 3 ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดแต่ยานพาหนะหรือทรัพอันตราย

ลักษณะ 2 ค่าสินไหม

หมวด 1 ค่าสินไหมทดแทน

ส่วนที่ 1 ลักษณะสินไหมทดแทน

ส่วนที่ 2 การวินิจฉัยในกานชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

หมวด 2  กรณีทรัพย์ทำลายลงหรือการคืนตกเป็นพ้นวิสัยหรือเสื่อมเสียลงโดยอุบัติเหตุ

หมวด 3 ดอกเบี้ยในราคาทรัพย์

หมวด 4 การใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ครองทรัพย์

หมวด 5 ความผิดของผู้ต้องเสียหาย

หมวด 6 ค่าสินไหมทดแทนกรณีทำให้ตาย

หมวด 7 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดไร้อุปการะตามกฎหมาย

หมวด 8 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย

หมวด 9 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงาน

หมวด 10 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน

หมวด 11 การจักการเพื่อให่ชื่อเสียงกลับคืนมา

หมวด 12 อายุความ

ลักษณะ 3 นิรโทษกรรม

หมวด 1 การป้องกันและการกระทำตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย

หมวด 2 การทำบุบสลายหรือทำลายทรัพย์

หมวด 3 การใช้กำลังป้องกันสิทธิ

หมวด 4 สิทธิของผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ที่จะจับสัตว์ของผู้อื่น

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100 เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอม
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ม.1 ทุกวิชา พิชิตข้อสอบเต็ม 100 เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกเทอม
คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือคณิตศาสตร์ ม.ปลาย 4-5-6 ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นออกสอบชีววิทยา มั่นใจเต็ม 100
คู่มือเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นออกสอบชีววิทยา มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
สรุปหลักคิดพิชิตสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์มั่นใจเต็ม 100
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
สรุปและแนวข้อสอบโลกกับดาราศาสตร์ เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
ตรงประเด็น เน้นออกสอบ คณิตศาสตร์ เข้ามหาวิทยาลัย มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
เตรียมสอบ ความถนัดแพทย์ ฉบับติวพร้อมสอบ กสพท. พร้อมแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ เข้า ม.4 ฉบับสอบเข้าโรงเรียนดัง 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวเข้ม สอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิต และเครือคาทอลิก
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์
ติวโจทย์เด็ดคณิต สสวท. ป.6 เข้มข้นครอบคลุมเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์

Promotion

โปรแรงรับหน้าร้อน กับเมล่อนหวานฉ่ำ
โปรแรงรับหน้าร้อน กับเมล่อนหวานฉ่ำ
Valid from 01/04/2563 to 30/04/2563
เทศกาลของดีประจำจังหวัด : จันทบุรี
เทศกาลของดีประจำจังหวัด : จันทบุรี
Valid from 31/03/2563 to 30/04/2563
สมุนไพรไทย ต้านไข้หวัด
สมุนไพรไทย ต้านไข้หวัด
Valid from 26/03/2563 to 30/04/2563

Best Seller

แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร
สุขภาพและความงาม
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
อร่อยทั่วไทย
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
มะขามป้อมสด 1 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ราชาเฉาก๊วย เหนียว นุ่ม หอมชื่นใจ ดับกระหาย คลายร้อน
ราชาเฉาก๊วย เหนียว นุ่ม หอมชื่นใจ ดับกระหาย คลายร้อน
อร่อยทั่วไทย
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
อร่อยทั่วไทย
ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร
สุขภาพและความงาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
แสตมป์ นักษัตรประจำปี ชวด แบบชุด
แสตมป์ นักษัตรประจำปี ชวด แบบชุด
สินค้าไปรษณีย์
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
ทุเรียนนวลทองจันท์ ทุเรียนไร้กลิ่นเกรดพรีเมี่ยม จันทบุรี
อร่อยทั่วไทย
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ฝรั่งกิมจู จำนวน 2 แพ็ก
ฝรั่งกิมจู จำนวน 2 แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
สินค้าชุมชน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE