คำอธิบาย จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

฿200

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบาย จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล                  

ผู้แต่ง

ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 3 : ธันวาคม 2557

จำนวนหน้า

200 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

สารบาญ

บทนำทั่วไป

ลักษณะ 3 จัดการงานนอกสั่ง

มาตรา 395  จัดการงานนอกสั่ง ต้องทำให้สมประโยชน์ของตัวการอันแท้จริงหรือตามที่สันนิษฐานได้

มาตรา 396 ผู้จัดการรับผิดใช่ค่าเสียหายหากทำโดยขัดกับความประสงค์ของตัวการ

มาตรา 397 ทำเพื่อสาธารณะประโยชน์หรือเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย

มาตรา 398 ความรับผิดของผู้จัดการในการกระทำเพิ่อป้องกันภัยต่อตัวการมีเพียงที่ทำผิดโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

มาตรา 399 ต้องบอกกล่าวและรอคำวินิจฉัยของตัวการ

มาตรา 400 ผู้จัดการเป็นผู้ไร้ความสามารถต้องรับผิดเพื่อละเมิดและลาภมิควรได้

มาตรา 401 ตัวการต้องใช้เงินที่ผู้จัดการออกไป

มาตรา 402 ไม่สมประโยชน์ของตัวการต่างๆ ต้องคืนลาภมิควรได้ถ้าตัวการให้สัตยาบันต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะตัวแทน

มาตรา 403ถ้าผู้จัดการไม่มีเจตนาเรียกค่าทดแทนมาก่อนผู้จัดการก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องเช่นกัน

มาตรา 404ผู้จัดการทำแทนโดยสำคัญผิดในบุคคลผู้เป็นตัวการ ตัวการแท้เป็นผู้มีสิทธิและหน้าที่

มาตรา 405 ถ้าจัดการงานของคนอื่นโดยสำคัญโดยสำคัญผิดว่าเป็นงานของตนเองหรือโดยเอาเป็นงานของตนเองทั้งที่รู้อยู่แล้ว

ลักษณะ 4 ลาภมิควรได้

มาตรา 406ลาภมิควรได้เท่ากับการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบุคคลอื่น โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายและทำให้บุคคลนั้นเสียเปรียบ

มาตรา 407ชำระหนี้ตามอำเภอใจโดยรู้ว่าattorney285ไม่ผูกพันไม่มีสิทธิเรียกคืนทรัพย์

มาตรา 408 ชำระหนี้ก่อนเงื่อนเวลา หรือหนี้ซึ่งขาดอายุความ หรือหนี้ตามหน้าที่ศีลธรรมหรือตามอัธยาศัยในสมาคม ไม่มีสิทธิคืนทรัพย์

มาตรา 409 ชำระหนี้โดยสำคัญผิด แต่เจ้าหนี้ทำลายหลักฐานเสียแล้วไม่ต้องคืนทรัพย์

มาตรา 410 ชำระหนี้โดยรู้ว่าพ้นวิสนัยที่จะเป็นผล หรือขัดขวาง มิให้เกิดผล ไม่มีสิทธิรับคืนทรัพย์

มาตรา 411 ชำระหนี้ฝ่าฝืนกฎหมายหรือศีลธรรมไม่อาจเรียกคืนทรัพย์

มาตรา 412 การคืนเงินต้องคืนเต็มจำนวน เว้นแต่รับไว้โดยสุจริต

มาตรา 413 คืนทรัพย์อื่นนอกจากเงิน ถ้าสุจริตต้องคืนตามสภาพ ที่เป็นอยู่ ถ้าทุจริตต้องรับผิดชอบ

มาตรา 414 การคืนทรัพย์เป็นพ้นวิสัย ถ้าสุจริตคืนเพียงส่วนที่ยังอยู่

มาตรา 415 ดอกผลในทรัพย์ที่เป็นลาภมิควรได้ ถ้าสุจริตได้ดอกผลเมื่อต้องคืนทรัพย์ถือว่าอยู่ฐานะทุจริต

มาตรา 416 ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์ที่ีต้องคืนต้ัองชดใช้เต็มจำนวน

มาตรา  417 ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นของผู้คืนทรัพย์

มาตรา 418 ค่าดัดแปลงต่อเติมทรัพย์เมื่อไม่สุจริต

มาตรา 419 อายุความหนึ่งปีนับแต่รู้ว่าตนมีสิทธิหรือสิบปีนับแต่สิทธินั้นได้มีขึ้น

กฎหมายจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ตามหลักกฎหมายโรมันและเทียบเคียงกฎหมายคอมมอนลอว์ของอังกฤษและไทย

ภาคผนวก

1.ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง

2.ประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นว่าด้วยลาภมิควรได้

3.คำแปลประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง

4.คำแปลประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นว่าด้วยลาภมิควรได้

5.ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันว่าด้วยจัดการงานนอกสัง

6.ประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันว่าด้วยลาภมิควรได้

7.คำแปลประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันว่าด้วยจัดการงานนอกสั่ง

8.คำแปลประมวลกฎหมายแพ่งเยอรมันว่าด้วยลาภมิควรได้

9.ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสว่าด้วย "คล้ายสัญญา" (จัดการงานนอกสั่ง)

10.คำแปลประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสว่าด้วย "คล้ายสัญญา" (จัดการนอกสั่ง)

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE