เจาะประเด็น หลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย พ.ศ.2558 เล่ม 2

฿200

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

เจาะประเด็น หลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย พ.ศ.2558 เล่ม 2        

ผู้แต่ง

The Justice Group

ปีที่พิมพ์

พฤษภาคม 2558

จำนวนหน้า

568 หน้า

ขนาดหนังสือ

A5    

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

คำนำ

หนังสือชุด หลัก-ฎีกา อาญา ทันสมัย เล่มนี้ได้ผ่านการปรับปรุงแก้ไขจนเรียกได้ว่า วิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ท่านนักศึกษาได้ใช้ค้นคว้า เพื่อการเตรียมสอบวิชา อาญา อย่างได้ผลสมกับความวางใจของท่านมาโดยตลอด การปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ นับเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่ คือ ใหม่ทั้งเนื้อหาและรูปเล่ม เพื่อนำไปสู้เอกลักษณ์ใหม่ ทั้งน่าใช้ และน่านำติดตัวไปค้นคว้าได้ทุกสถานที่อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

เราขอสัญญาว่าคณะผู้จัดทำยังคำนึงถึงความคุ้มค่าในการเป็นเจ้าของหนังสือสัก 1 เล่ม เพื่อความสำเร็จของท่านในอนาคตอันใกล้ และจะใช้ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อให้ท่านรักเรามากขึ้น ให้สมกับที่ท่านได้สนับสนุนและมอบความไว้วางใจเรามาโดยตลอด

สารบัญ

กฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิด

 • ปลอมเอกสาร มาตรา 264
 • ปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ มาตรา 265
 • ปลอมเอกสารสำคัญ มาตรา 266
 • แจ้งให้พนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จ มาตรา 267
 • ใช้เอกสารปลอม มาตรา 268
 • ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 269/1
 • ทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 269/2
 • ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น มาตรา 269/5
 • เหตุฉกรรจ์ มาตรา 269/1-269/6, มาตรา 269/7
 • ทำหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/8
 • ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/9
 • นำเข้าหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม มาตรา 269/10
 • ใช้หนังสือเดินทางของผู้อื่นโดยมิชอบ มาตรา 269/11
 • ทำปลอมดวงตรา รอยตราฯ อันใช้ในการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ มาตรา 269/12
 • ใช้ดวงตรา รอยตรา หรือแผ่นปะดวงตราที่ทำปลอมขึ้น มาตรา 269/13
 • ใช้ดวงตรา รอยตราฯ โดยมิชอบ มาตรา 269/15
 • ข่มขืนกระทำชำเรา มาตรา 276
 • กระทำชำเราเด็ก มาตรา 277
 • กระทำอนาจาร มาตรา 278
 • กระทำอนาจารเด็ก มาตรา 279
 • ความผิดตามาตรา 276 วรรคแรก และมาตรา 278 ที่เป็นความผิดอันยอมความได้ มาตรา 281
 • เป็นธุระจัดหา พาไปเพื่อการอนาจาร มาตรา 282
 • เป็นธุระจัดหา พาไปเพื่อการอนาจารโดยหลอกลวง ขู่เข็ญ มาตรา 283
 • พาไปเพื่อการอนาจาร มาตรา 284
 • เหตุที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น มาตรา 285
 • ฆ่าผู้อื่น มาตรา 288
 • ฆ่าผู้อื่นโดยมีเหตุฉกรรจ์ มาตรา 289
 • ทำร้ายผู้อื่น มาตรา 295
 • ทำร้ายร่างกายสาหัส มาตรา 297
 • ทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 290
 • ชุลมุนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 294
 • ชุลมุนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส มาตรา 299
 • ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มาตรา 291
 • ทำให้ตนเองแท้งลูก มาตรา 301
 • ทำให้หญิงนั้นแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม มาตรา 302
 • ทำให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม มาตรา303
 • เหตุยกเว้นฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 304
 • เหตุยกเว้นความผิดฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 305
 • ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309
 • หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น มาตรา 310
 • ค่าไถ่ มาตรา 313
 • คนกลางเรียกรับค่าไถ่ มาตรา 315
 • เหตุลดโทษผู้กระทำผิด มาตรา 316
 • พรากผู้เยาว์ มาตรา 317
 • พรากผู้เยาว์โดยผู้เยาว์ไม่เต็มใจ มาตรา 318
 • พรากผู้เยาว์โดยผู้เยาว์เต็มใจ มาตรา 319
 • หมิ่นประมาท มาตรา 326
 • เหตุยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาท มาตรา 329
 • ลักทรัพย์ มาตรา 334
 • ลักทรัพย์เหตุฉกรรจ์ มาตรา 335
 • วิ่งราวทรัพย์ มาตรา 336
 • กรรโชกทรัพย์ มาตรา 337
 • ชิงทรัพย์ มาตรา 339
 • ปล้นทรัพย์ มาตรา 340
 • เหตุเพิ่มโทษผู้กระทำผิด มาตรา 339-340 ทวิ มาตรา 340 ตรี
 • ฉ้อโกง มาตรา 341
 • ฉ้อโกงโดยการปลอมตน มาตรา 342
 • ฉ้อโกงประชาชน มาตรา 343
 • โกงเจ้าหนี้ มาตรา 349
 • โกงเจ้าหนี้ที่ได้ให้หรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล มาตรา 350
 • ยักยอก มาตรา 352
 • ยักยอกโดยผู้รับมอบอำนาจให้จัดการ มาตรา 353
 • ยักยอกโดยผู้มีอาชีพอันเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน มาตรา 354
 • รับของโจร มาตรา 357
 • ทำให้เสียทรัพย์ มาตรา 358
 • ทำให้เสียทรัพย์ซึ่งใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ มาตรา 360
 • บุกรุก มาตรา 362-364
 • กฎหมายอาญา ภาค 3 ลหุโทษ

  ความผิดลหุโทษ

  พาอาวุธเข้าไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุสมควร มาตรา 371

  กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กาย หรือจิตใจ มาตรา 390

  ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ มาตรา 391

  ทำให้ผู้อื่นกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็ญ มาตรา 392

  ดูหมิ่นซึ่งหน้า มาตรา 393

  กระทำการอันเป็นการข่มเหง คุกคามผู้อื่น มาตรา 397 

  รีวิวสินค้าจากลูกค้า

     (0) คะแนน
  คะแนนของลูกค้า

  0%

     จำนวนผู้มารีวิว (0)  

  สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
  คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
  เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
  TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
  คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
  คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
  จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
  จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
  ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
  ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
  คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
  คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
  เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  Promotion

  อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
  อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
  Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
  สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
  สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
  Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
  มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
  มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
  Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
  สินค้าที่คุณสนใจ

  Best Seller

  ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
  ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
  อร่อยทั่วไทย
  ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
  ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
  อร่อยทั่วไทย
  ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
  ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
  บ้านและสวน
  หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
  หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
  หนังสือ
  กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
  กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
  อร่อยทั่วไทย
  ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
  ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
  อร่อยทั่วไทย
  แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
  แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
  วัตถุมงคล
  หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
  หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
  อร่อยทั่วไทย
  อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
  อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
  สุขภาพและความงาม
  เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
  เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
  สุขภาพและความงาม
  ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
  ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
  อร่อยทั่วไทย
  น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
  น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
  ขายยกลัง
  กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
  กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
  ขายยกลัง
  ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
  ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
  อร่อยทั่วไทย
  กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
  กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
  อร่อยทั่วไทย
  โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
  โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
  อร่อยทั่วไทย
  น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
  น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
  อร่อยทั่วไทย
  รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
  รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
  วัตถุมงคล
  ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
  ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
  บ้านและสวน

  สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

  จัดเรียงตาม
  LOAD MORE