พระธรรมนูญศาลยุติธรรม สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ           

ผู้แต่ง

ชยาธร เฉียบแหลม

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2557

จำนวนหน้า

476 หน้า

ขนาดหนังสือ

(14.5x21 ซม) A5

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

คำนำ

หนังสือเล่มนี้มี 2 ภาค คือ

ภาค 1 สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ จัดทำขึ้นตามแนวการจดบันทึกสาระสำคัญความรู้โดยย่อไว้ข้างต้นตัวบทกฎหมายของผู้เขียน โดยเฉพาะการจดในประมวลกฎหมายต่าง ๆ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 และกฎหมายที่ใช้เป็นประจำ ซึ่งผู้เขียนได้จดคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกา คำวินิจฉัย และสาระความรู้จากการอ่านตำราไว้ ตั้งแต่สมัยอ่านหนังสือสอบเนติบัณฑิตไทยผู้ช่วยผู้พิพากษา และกระทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้เวลาจะผ่านมานับสิบปีผู้เขียนก็ยังคงต้องนำกฎหมายที่มีการจดบันทึกนี้ติดตัวไว้ใช้งานเสมอ เพราะคุ้นเคย ค้นหาได้ง่าย และมักจะพบคำตอบที่ต้องการ ผู้เขียนจึงเล็งเห็นว่าหากนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือผู้ที่ต้องการใช้ในการทบทวนความรู้ แต่การจัดพิมพ์จำต้องทำการเรียบเรียงจัดหมวดหมู่ และสอบทานเนื้อหาใหม่ เพื่อให้ได้สาระความรู้ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ซึ่งใช้เวลาดำเนินการมาก การจัดทำทุกฉบับนคราวเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ ผู้เขียนจึงจัดทำกฎหมายที่ใช้งานประจำและมีเนื้อหาไม่มากก่อน ส่วนกฎหมายอื่นจะทยอยจัดทำออกมาในภายหลัง ทั้งนี้ เป็นการจัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นการใช้งาน มิได้มุ่งหมายต่อการอ้างอิงเชิงวิชาการ จึงจัดรูปแบบในลักษณะการบันทึกสาระสังเขปไว้ข้างบทมาตราที่เกี่ยวข้องและอ้างอิงเลขที่คำวินิจฉัย หรือแหล่งที่มาของข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน เนื้อหาบางอย่างที่มีความสำคัญรองลงมา แต่มีมากและจำเป็น ได้จัดแยกไว้เป็นใบแนบสำหรับผู้อ่านที่ต้องการค้นคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกา หรือคำวินิจฉัยฉบับเต็มซึ่งอยู่ในงานศาลยุติธรรม ค้นหาได้ที่เว็บไซต์ http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/wed/s... 

ภาค 2 สาระความรู้เกี่ยวกับเขตอำนาจศาลยุติธรรม มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ประอบเนื้อหา 2 ตอน คือ ตอน 1 เขตอำนาจศาลยุติธรรม : พินิจจากความเป็นมาสู่การพิจารณาเขตและอำนาจ ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัฒิความเป็นมาของการจัดตั้งและการกำหนดเขตศาลพร้อมข้อพิจารณา และขั้นตอน 2 เขตอำนาจศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรซึ่งรวบรวมเขตของศาลต่าง ๆ ทั่วประเทศไว้ เพื่อประโยชน์ก่ผู้ปฏิบัติงานคดี

อนึ่ง หนังสือเล่มนี้มีการหักคำท้ายบรรทัดมาก แต่ผู้เขียนเห็นว่าการใช้เครื่องหมายยติภังค์ (-) ท้ายบรรทัดทุกครั้งที่หักคำ รบกวนสายตาผู้อ่านจึงใช้เท่าที่จำเป็นและน้อยที่สุด


สารบัญ

ภาค1 สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ

ภาค 2 สาระความรู้เกี่ยวกับเขตอำนาจศาลยุติธรรม

ตอน 1 เขตอำนาจศาลยุติธรรม : พินิจจากความเป็นมาสู่การพิจารณาเขตและอำนาจ

ส่วนที่ 1 ศาลที่จัดตั้งก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ส่วนที่ 2 ศาลที่จัดตั้งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ตอน 2 เขตอำนาจศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE