พระธรรมนูญศาลยุติธรรม สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ           

ผู้แต่ง

ชยาธร เฉียบแหลม

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2557

จำนวนหน้า

476 หน้า

ขนาดหนังสือ

(14.5x21 ซม) A5

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

คำนำ

หนังสือเล่มนี้มี 2 ภาค คือ

ภาค 1 สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ จัดทำขึ้นตามแนวการจดบันทึกสาระสำคัญความรู้โดยย่อไว้ข้างต้นตัวบทกฎหมายของผู้เขียน โดยเฉพาะการจดในประมวลกฎหมายต่าง ๆ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 และกฎหมายที่ใช้เป็นประจำ ซึ่งผู้เขียนได้จดคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกา คำวินิจฉัย และสาระความรู้จากการอ่านตำราไว้ ตั้งแต่สมัยอ่านหนังสือสอบเนติบัณฑิตไทยผู้ช่วยผู้พิพากษา และกระทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน แม้เวลาจะผ่านมานับสิบปีผู้เขียนก็ยังคงต้องนำกฎหมายที่มีการจดบันทึกนี้ติดตัวไว้ใช้งานเสมอ เพราะคุ้นเคย ค้นหาได้ง่าย และมักจะพบคำตอบที่ต้องการ ผู้เขียนจึงเล็งเห็นว่าหากนำมาจัดพิมพ์เผยแพร่ก็น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือผู้ที่ต้องการใช้ในการทบทวนความรู้ แต่การจัดพิมพ์จำต้องทำการเรียบเรียงจัดหมวดหมู่ และสอบทานเนื้อหาใหม่ เพื่อให้ได้สาระความรู้ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ซึ่งใช้เวลาดำเนินการมาก การจัดทำทุกฉบับนคราวเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้ ผู้เขียนจึงจัดทำกฎหมายที่ใช้งานประจำและมีเนื้อหาไม่มากก่อน ส่วนกฎหมายอื่นจะทยอยจัดทำออกมาในภายหลัง ทั้งนี้ เป็นการจัดทำขึ้นโดยมุ่งเน้นการใช้งาน มิได้มุ่งหมายต่อการอ้างอิงเชิงวิชาการ จึงจัดรูปแบบในลักษณะการบันทึกสาระสังเขปไว้ข้างบทมาตราที่เกี่ยวข้องและอ้างอิงเลขที่คำวินิจฉัย หรือแหล่งที่มาของข้อมูลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและใช้งาน เนื้อหาบางอย่างที่มีความสำคัญรองลงมา แต่มีมากและจำเป็น ได้จัดแยกไว้เป็นใบแนบสำหรับผู้อ่านที่ต้องการค้นคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกา หรือคำวินิจฉัยฉบับเต็มซึ่งอยู่ในงานศาลยุติธรรม ค้นหาได้ที่เว็บไซต์ http://www.deka2007.supremecourt.or.th/deka/wed/s... 

ภาค 2 สาระความรู้เกี่ยวกับเขตอำนาจศาลยุติธรรม มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ.2489 ประอบเนื้อหา 2 ตอน คือ ตอน 1 เขตอำนาจศาลยุติธรรม : พินิจจากความเป็นมาสู่การพิจารณาเขตและอำนาจ ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัฒิความเป็นมาของการจัดตั้งและการกำหนดเขตศาลพร้อมข้อพิจารณา และขั้นตอน 2 เขตอำนาจศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักรซึ่งรวบรวมเขตของศาลต่าง ๆ ทั่วประเทศไว้ เพื่อประโยชน์ก่ผู้ปฏิบัติงานคดี

อนึ่ง หนังสือเล่มนี้มีการหักคำท้ายบรรทัดมาก แต่ผู้เขียนเห็นว่าการใช้เครื่องหมายยติภังค์ (-) ท้ายบรรทัดทุกครั้งที่หักคำ รบกวนสายตาผู้อ่านจึงใช้เท่าที่จำเป็นและน้อยที่สุด


สารบัญ

ภาค1 สาระสังเขปประกอบบทบัญญัติ

ภาค 2 สาระความรู้เกี่ยวกับเขตอำนาจศาลยุติธรรม

ตอน 1 เขตอำนาจศาลยุติธรรม : พินิจจากความเป็นมาสู่การพิจารณาเขตและอำนาจ

ส่วนที่ 1 ศาลที่จัดตั้งก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ส่วนที่ 2 ศาลที่จัดตั้งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ตอน 2 เขตอำนาจศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE