คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ไพโรจน์ วายุภาพ

฿300

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ไพโรจน์ วายุภาพ            

ผู้แต่ง

ไพโรจน์ วายุภาพ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2555

จำนวนหน้า

384 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

สารบัญ

ข้อความเบื้องต้น

1. ความเป็นมา

2. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่กระบวนการพิจารณาคดีผู้บริโภค

3. ลักษณะของวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

4. เจ้าพนักงานคดี

หมวด 1 บททั่วไป

1. หลักฐานเป็นหนังสือและแบบของนิติกรรม

2. มาตรฐานทางการค้า

3. อายุความ

บทที่ 1 ความหมายของ “คดีผู้บริโภค”

บทที่ 2 การวินิจฉัยชี้ขาดลักษณะคดี

บทที่ 3 เขตอำนาจศาล

บทที่ 4 อำนาจฟ้องในคดีผู้บริโภค

บทที่ 5 กระบวนพิจารณาของคู่ความที่ผิดระเบียบ

บทที่ 6 การย่นหรือขยายระยะเวลา

บทที่ 7 การส่งคำคู่ความหรือเอกสาร

หมวด 2 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น

1. ค่าฤชาธรรมเนียม

2. การสืบพยานหลักฐานไว้ก่อน

ส่วนที่ 1 การฟ้องคดี

บทที่ 1 การบรรยายฟ้อง

1. คำฟ้องเป็นหนังสือ

2. คำฟ้องด้วยวาจา

บทที่ 2 การยื่นฟ้อง

บทที่ 3 การสั่งฟ้อง

บทที่ 4 การถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความ

ส่วนที่ 2 การพิจารณาคดี

บทที่ 1 กระบวนพิจารณาในวันนัดพิจารณา

1. การไกล่เกลี่ย

2. การให้การ

3. การสืบพยาน

บทที่ 2 การพิจารณากรณีขาดนัด

1. กรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

2. กรณีคู่ความไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา

บทที่ 3 การไม่มาศาลในวันอื่นที่มิใช่วันนัดพิจารณา

บทที่ 4 การสืบพยาน

1. ภาระการพิสูจน์

2. การกำหนดหน้าที่นำพยานหลักฐานเข้าสืบ

3. การถือข้อเท็จจริงตามคดีก่อน

4. การอ้างอิงพยานหลักฐาน

5. การแสวงหาข้อเท็จจริงโดยศาล

6. การมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีแสวงหาข้อเท็จจริง

http://www.attorney285.com

7. การถามพยาน

8. การถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวเนื่อง

9. การเลื่อนการนั่งพิจารณาสืบพยาน

10. พยานผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ

11. การสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 คำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี

1. การพิพากษาเกินกว่าที่ปรากฏในคำขอบังคับ

2. การสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง

3. การพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าใหม่

4. การสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

5. การสั่งผู้ประกอบธุรกิจรับสินค้าหรือเรียกเก็บสินค้าคืน

6. การพิพากษาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล

หมวด 3 อุทธรณ์

บทที่ 1 ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์

บทที่ 2 ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

1. เป็นคดีมีทุนทรัพย์

2. ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาท

3. เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

4. การขออนุญาตอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

บทที่ 3 การยื่นอุทธรณ์

บทที่ 4 การสั่งอุทธรณ์

บทที่ 5 คำแก้อุทธรณ์

บทที่ 6 การพิจารณาและพิพากษาคดี

1. การแถลงการณ์ด้วยวาจา

2. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดี

3. การพิพากษาคดี

หมวด 4 ฎีกา

บทที่ 1 การพิจารณาอนุญาตให้ฎีกา

1. ลักษณะของฎีกาที่จะขอให้ศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาได้

2. การยื่นคำร้อง

3. การมีคำสั่ง

บทที่ 2 การยื่นฎีกา

บทที่ 3 คำแก้ฎีกา

บทที่ 4 การพิจารณาและพิพากษาคดี

หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

บทที่ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนฟ้องคดี

1. การยื่นคำขอ

2. วิธีการคุ้มครองชั่วคราวที่ขอให้ศาลจัดให้มีได้

3. เหตุเพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองชั่วคราวมาใช้ได้

4. การมีคำสั่ง

5. การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

6. การยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยผลของกฎหมาย

7. การมีผลคุ้มครองชั่วคราวต่อไป

บทที่ 2 วิธีคุ้มครองชั่วคราวหลังฟ้องคดี

หมวด 6 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

1. การออกหมายบังคับคดีไปทันที

2. การออกคำสั่งเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบังคับคดี

ภาคผนวก

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE