คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ไพโรจน์ วายุภาพ

฿300

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค ไพโรจน์ วายุภาพ            

ผู้แต่ง

ไพโรจน์ วายุภาพ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 3 : กรกฎาคม 2555

จำนวนหน้า

384 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

สารบัญ

ข้อความเบื้องต้น

1. ความเป็นมา

2. กฎหมายที่ใช้บังคับแก่กระบวนการพิจารณาคดีผู้บริโภค

3. ลักษณะของวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

4. เจ้าพนักงานคดี

หมวด 1 บททั่วไป

1. หลักฐานเป็นหนังสือและแบบของนิติกรรม

2. มาตรฐานทางการค้า

3. อายุความ

บทที่ 1 ความหมายของ “คดีผู้บริโภค”

บทที่ 2 การวินิจฉัยชี้ขาดลักษณะคดี

บทที่ 3 เขตอำนาจศาล

บทที่ 4 อำนาจฟ้องในคดีผู้บริโภค

บทที่ 5 กระบวนพิจารณาของคู่ความที่ผิดระเบียบ

บทที่ 6 การย่นหรือขยายระยะเวลา

บทที่ 7 การส่งคำคู่ความหรือเอกสาร

หมวด 2 วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นต้น

1. ค่าฤชาธรรมเนียม

2. การสืบพยานหลักฐานไว้ก่อน

ส่วนที่ 1 การฟ้องคดี

บทที่ 1 การบรรยายฟ้อง

1. คำฟ้องเป็นหนังสือ

2. คำฟ้องด้วยวาจา

บทที่ 2 การยื่นฟ้อง

บทที่ 3 การสั่งฟ้อง

บทที่ 4 การถอนฟ้องหรือประนีประนอมยอมความ

ส่วนที่ 2 การพิจารณาคดี

บทที่ 1 กระบวนพิจารณาในวันนัดพิจารณา

1. การไกล่เกลี่ย

2. การให้การ

3. การสืบพยาน

บทที่ 2 การพิจารณากรณีขาดนัด

1. กรณีจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ

2. กรณีคู่ความไม่มาศาลในวันนัดพิจารณา

บทที่ 3 การไม่มาศาลในวันอื่นที่มิใช่วันนัดพิจารณา

บทที่ 4 การสืบพยาน

1. ภาระการพิสูจน์

2. การกำหนดหน้าที่นำพยานหลักฐานเข้าสืบ

3. การถือข้อเท็จจริงตามคดีก่อน

4. การอ้างอิงพยานหลักฐาน

5. การแสวงหาข้อเท็จจริงโดยศาล

6. การมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีแสวงหาข้อเท็จจริง

http://www.attorney285.com

7. การถามพยาน

8. การถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวเนื่อง

9. การเลื่อนการนั่งพิจารณาสืบพยาน

10. พยานผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ

11. การสืบพยานหลักฐานเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 คำพิพากษาและคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี

1. การพิพากษาเกินกว่าที่ปรากฏในคำขอบังคับ

2. การสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษาหรือคำสั่ง

3. การพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจเปลี่ยนสินค้าใหม่

4. การสั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ

5. การสั่งผู้ประกอบธุรกิจรับสินค้าหรือเรียกเก็บสินค้าคืน

6. การพิพากษาให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล

หมวด 3 อุทธรณ์

บทที่ 1 ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์

บทที่ 2 ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

1. เป็นคดีมีทุนทรัพย์

2. ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาท

3. เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

4. การขออนุญาตอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

บทที่ 3 การยื่นอุทธรณ์

บทที่ 4 การสั่งอุทธรณ์

บทที่ 5 คำแก้อุทธรณ์

บทที่ 6 การพิจารณาและพิพากษาคดี

1. การแถลงการณ์ด้วยวาจา

2. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดี

3. การพิพากษาคดี

หมวด 4 ฎีกา

บทที่ 1 การพิจารณาอนุญาตให้ฎีกา

1. ลักษณะของฎีกาที่จะขอให้ศาลฎีกาพิจารณาอนุญาตให้ฎีกาได้

2. การยื่นคำร้อง

3. การมีคำสั่ง

บทที่ 2 การยื่นฎีกา

บทที่ 3 คำแก้ฎีกา

บทที่ 4 การพิจารณาและพิพากษาคดี

หมวด 5 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา

บทที่ 1 วิธีการชั่วคราวก่อนฟ้องคดี

1. การยื่นคำขอ

2. วิธีการคุ้มครองชั่วคราวที่ขอให้ศาลจัดให้มีได้

3. เหตุเพียงพอที่จะนำวิธีคุ้มครองชั่วคราวมาใช้ได้

4. การมีคำสั่ง

5. การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว

6. การยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยผลของกฎหมาย

7. การมีผลคุ้มครองชั่วคราวต่อไป

บทที่ 2 วิธีคุ้มครองชั่วคราวหลังฟ้องคดี

หมวด 6 การบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

1. การออกหมายบังคับคดีไปทันที

2. การออกคำสั่งเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบังคับคดี

ภาคผนวก

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE