กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาฎีกา

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาฎีกา        

ผู้แต่ง

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2562

จำนวนหน้า

226 หน้า

ขนาดหนังสือ

(14.5x21 ซม) A5

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786163021779

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

หนังสือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาศาลฎีกา” เขียนขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงาน และแนวคำพิพากษาศาลฎีกาสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน การเรียบเรียงจะเน้นที่กฎหมายแรงงานและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง ซึ่งหนังสือทั้งหมดจะแบ่งย่อยออกเป็น 4 เล่ม เล่มที่ 1 : กฎหมายจ้างแรงงาน เล่มที่ 2 : กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เล่มที่ 3 : กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และเล่มที่ 4 : ศาลแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงาน
สำหรับเล่มที่อยู่ในมือท่านผู้อ่านนี้ เป็นหนังสือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาศาลฎีกา” เล่มที่ 1 : กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน เนื้อหามุ่งเน้นที่กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานเป็นสำคัญผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อในหนังสือเล่มนี้ จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านกฎหมายแรงงาน อันจะเป็นผลดีทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งสังคมอุตสาหกรรมโดยส่วนร่วม


สารบัญ

1.การบริหารทัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาศาลฎีกา

1.กฎหมายแรงงานฉบับสำคัญเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2.คำพิพากษาสาลฎีกาคดีแรงงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2.สัญญาจ้างแรงงาน

1.บุคคลที่ทำงานและได้รับค่าตอบแทน

2.สัญญาจ้างแรงงานลักษณะสำคัญของสัญญาแจ้งแรงงาน

3.ตัวอย่างคดีที่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน

4.ตัวอย่างคดีที่ไม่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน

3.สัญญาจ้างทำของ

1.สัญญาจ้างทำของและลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างทำของ

2.เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ

4.รูปแบบสัญญาจ้างแรงงาน

1.รูปแบบการทำนิติกรรม

2.รูปแบบสัญญาจ้างแรงงาน

5.ประเภทสัญญาจ้างแรงงาน

1.สัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน

2.สัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาแน่นอน

3.สัญญาจ้างพิเศษหรือจ้างเฉพาะ

6.ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน

1.ข้อตกลงในสัญญาจ้างที่ไม่มีผลใช้บังคับ

2.ข้อตกลงในสัญญาจ้างที่มีผลใช้บังคับ

3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้าง

7.สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง

1.สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง

2.สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง

8.การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

1.ลาออก

2.ตกลงเลิกสัญญาจ้าง

3.เลิกจ้าง

9.สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้

1.แนวความคิดเรื่องการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญาจ้าง

2.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้าง

4.การคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

5.ข้อยกเว้นไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

6.ดอกเบี้ยและอายุความ

10.ใบสำคัญแสดงการทำงาน

1.หลักเกณฑ์การออกใบสำคัญแสดงการทำงาน

2.ประเภทของใบสำคัญแสดงการทำงาน

3.ใบสำคัญแสดงการทำงานตามกฎหมายไทย

4.ผลการไม่ออกใบสำคัญแสดงการทำงาน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE