กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาฎีกา

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาฎีกา        

ผู้แต่ง

พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2562

จำนวนหน้า

226 หน้า

ขนาดหนังสือ

(14.5x21 ซม) A5

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786163021779

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา

หนังสือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาศาลฎีกา” เขียนขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์มีองค์ความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงาน และแนวคำพิพากษาศาลฎีกาสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน การเรียบเรียงจะเน้นที่กฎหมายแรงงานและคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง ซึ่งหนังสือทั้งหมดจะแบ่งย่อยออกเป็น 4 เล่ม เล่มที่ 1 : กฎหมายจ้างแรงงาน เล่มที่ 2 : กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เล่มที่ 3 : กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และเล่มที่ 4 : ศาลแรงงานและการดำเนินคดีในศาลแรงงาน
สำหรับเล่มที่อยู่ในมือท่านผู้อ่านนี้ เป็นหนังสือ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาศาลฎีกา” เล่มที่ 1 : กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน เนื้อหามุ่งเน้นที่กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานเป็นสำคัญผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อในหนังสือเล่มนี้ จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้านกฎหมายแรงงาน อันจะเป็นผลดีทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งสังคมอุตสาหกรรมโดยส่วนร่วม


สารบัญ

1.การบริหารทัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและคำพิพากษาศาลฎีกา

1.กฎหมายแรงงานฉบับสำคัญเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2.คำพิพากษาสาลฎีกาคดีแรงงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

2.สัญญาจ้างแรงงาน

1.บุคคลที่ทำงานและได้รับค่าตอบแทน

2.สัญญาจ้างแรงงานลักษณะสำคัญของสัญญาแจ้งแรงงาน

3.ตัวอย่างคดีที่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน

4.ตัวอย่างคดีที่ไม่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน

3.สัญญาจ้างทำของ

1.สัญญาจ้างทำของและลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างทำของ

2.เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทำของ

4.รูปแบบสัญญาจ้างแรงงาน

1.รูปแบบการทำนิติกรรม

2.รูปแบบสัญญาจ้างแรงงาน

5.ประเภทสัญญาจ้างแรงงาน

1.สัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดเวลาแน่นอน

2.สัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาแน่นอน

3.สัญญาจ้างพิเศษหรือจ้างเฉพาะ

6.ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน

1.ข้อตกลงในสัญญาจ้างที่ไม่มีผลใช้บังคับ

2.ข้อตกลงในสัญญาจ้างที่มีผลใช้บังคับ

3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้าง

7.สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง

1.สิทธิและหน้าที่ของลูกจ้าง

2.สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง

8.การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

1.ลาออก

2.ตกลงเลิกสัญญาจ้าง

3.เลิกจ้าง

9.สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้

1.แนวความคิดเรื่องการบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญาจ้าง

2.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกจ้าง

4.การคำนวณสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

5.ข้อยกเว้นไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

6.ดอกเบี้ยและอายุความ

10.ใบสำคัญแสดงการทำงาน

1.หลักเกณฑ์การออกใบสำคัญแสดงการทำงาน

2.ประเภทของใบสำคัญแสดงการทำงาน

3.ใบสำคัญแสดงการทำงานตามกฎหมายไทย

4.ผลการไม่ออกใบสำคัญแสดงการทำงาน

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE