เตรียมสอบ กรมศุลกากร ทุกตำแหน่ง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

฿260

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

เตรียมสอบ กรมศุลกากร ทุกตำแหน่ง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย

ผู้แต่ง

กลุ่มวิชาการวายุภักษ์

จัดพิมพ์โดย

กลุ่มวิชาการวายุภักษ์

ปีที่พิมพ์

กันยายน 2561

จำนวนหน้า

180 หน้า 

ขนาดหนังสือ

18.5x26

รูปแบบ

หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

ISBN

9786164063372

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา


สารบัญ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากรและกฎหมายศุลกากร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุลกากร  

ประวัติกรมศุลกากร

วิสัยทัศน์กรมศุลกากร

พันธกิจกรมศุลกากร

ยุทธศาสตร์กรมศุลกากร

ค่านิยมองค์กร

คณะผู้บริหารภายในกรมศุลกากร

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร

สรุป พ.ร.บ.ศุลกากร 2560

หมวด 1 บททั่วไป

หมวด 2 การจัดเก็บอากร

หมวด 3 การนำของเข้าและการส่งออก

หมวด 4 การผ่านแดน การถ่ายลำ และของตกค้าง

หมวด 5 คลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง และท่าเรือรับอนุญาต

หมวด 6 เขตปลอดอากร

หมวด 7 พนักงานศุลกากร

หมวด 8 อำนาจทางศุลกากรในพื้นที่เฉพาะ

หมวด 9 บทกำหนดโทษ

สรุป กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560

สรุป กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร

อนุสัญญาที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก

ของต้องห้ามหรือต้องมีใบอนุญาต ในการนำเข้า/ส่งออก

การจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมแทน

สิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวกับศุลกากร

1.การชดเชยค่าภาษีอากร

2.เขตประกอบการเสรี (FREE TRADE ZONE)

3.การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

องค์การศุลกากรโลก WCO

FTA

ใบรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า

ระบบราคาแกตต์

INCOTERM 2010

ประชาคมอาเซียน

บทบาทของกรมศุลกากรกับกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ระบบ National Single Window (NSW)

รูปแบบใบขนสินค้า

ตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO

A.T.A CARNET

การนำเข้าของใช่ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน

ข้อควรทราบสำหรับการนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร

การนำเข้าของเร่งด่วน

การนำของเข้าทางไปรษณีย์

การนำเงินตราเข้า-ออกประเทศไทย

ความรู้ทั่วไป

สรุป พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขถึงฉบับ 8'2553)

สรุป พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (แก้ไขถึงฉบับ 2'2558)

สรุป ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (แก้ไขถึงฉบับ 3'2560)

สรุป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของราชการ พ.ศ.2555

สรุป พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558

สรุป พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณและจรรยาของข้าราชการ

วินัย จรรยาบรรณและจรรยาของข้าราชการ  

ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาของข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ.2552

ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้เกี่ยวกับศุลกากร

คลังข้อสอบ สนามจริง ปี 2551-2559 (ปรับปรุงเนื้อหาข้อสอบให้สอดคล้องกับปัจจุบัน)

เฉลยคลังข้อสอบ


รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
เจาะลึกทุกเทคนิค เตรียมสอบ TOEIC แนวข้อสอบ 500 ข้อเฉลยพร้อมคำอธิบาย
เจาะลึกทุกเทคนิค เตรียมสอบ TOEIC แนวข้อสอบ 500 ข้อเฉลยพร้อมคำอธิบาย
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

รองเท้า KHYA ขยะ Product of Trash
รองเท้า KHYA ขยะ Product of Trash
Valid from 14/08/2562 to 23/08/2562
โปรโมชั่นวันแม่ 2562
โปรโมชั่นวันแม่ 2562
Valid from 12/08/2562 to 31/08/2562
กระเทียมไทย
กระเทียมไทย
Valid from 25/07/2562 to 31/08/2568
สินค้าที่คุณสนใจ
มังคุดลานสกา 10กิโลกรัม นครศรีธรรมราช
กลุ่มเกษตรกรผู้จำหน่ายมังคุด จ.นครศรีธรรมราช
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)

Best Seller

ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว (องค์ดำ)
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว (องค์ดำ)
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE