คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเฉลยและอธิบายวิธีคิด สำหรับสอบปี 2559

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเฉลยและอธิบายวิธีคิด สำหรับสอบปี 2559

ผู้แต่ง

อ.อุดม สุขทอง

จัดพิมพ์โดย

อ.อุดม สุขทอง

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2558

จำนวนหน้า

308 หน้า

ขนาดหนังสือ

19.05x25.4 ซม

รูปแบบ

หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

ISBN

-

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา


รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ติวการสอบนายสิบตำรวจ และมีผู้สอบได้จริงมากกว่าร้อยคน ยืนยันจากผู้สอบผ่านได้จริง เนื้อหาภายในเล่มมีครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 6 รายวิชา ทั้งเนื้อหาความรู้ที่จำเป็นในการสอบ แนวข้อสอบ เฉลยพร้อมคำอธิบาย ทั้งยังมากไปด้วยเทคนิค วิธีการหาคำตอบในรูปแบบทางลัดเพื่อประโยชน์ในการสอบ จบในเล่มเดียว 

สารบัญ

การเตรียมตัวก่อนสอบ
วิชาที่ออกข้อสอบนายสิบตำรวจ

แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ

ปัญหาที่พบเวลาสอบ

ตอนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป

เงื่อนไขทางภาษา

  แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา

การวิเคราะห์ข้อมูลกราฟ ตาราง แผนภูมิ

แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลกราฟ ตาราง แผนภูมิ

คณิตศาสรต์พื้นฐาน

  การหาผลบวกของเลขที่เรียงติดกัน

  การ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

  การหาจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์

  การนับจำนวนครั้งการแจกบัตรและการจับมือ

  การคำนวณจำนวนเสาไฟและต้นไม้

  การคำนวนหาเปอร์เซ็นต์และร้อยละ

  การเทียบบัญญัติไตรยางศ์

  เรื่องการทำงาน

  อัตราดอกเบี้ย

  แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์

การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

อนุกรม

  อนุกรมตัวเลขเรียงลำดับเพียงชุดเดียว

  อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด

แนวข้อสอบอนุกรม

ตอนที่ 2 วิชาภาษาไทย

ทักษะพื้นฐานภาษาไทยที่ควรรู้

  การจำแนกคำที่ควรรู้

  ชนิดของคำที่ควรรู้

  ประโยค

ทักษะด้านการอ่าน/การเขียน

  หลักการสะกดคำ

ระดับภาษา ราชาศัพท์ และการใช้ถ้อยคำสำนวน

  ระดับภาษา

  สำนวนที่ควรรู้

การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์ และความนิยม

  การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

  อุปมา อุปไมย

การจับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ เรียงลำดับ ประโยค บทความ

  การเรียงลำดับประโยค

  ประโยคบกพร่อง

  บทความสั้น/บทความยาว

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

ตอนที่ 3 วิชาต่างประเทศ (อังกฤษ)

ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้

  Noun (คำนาม)

  Verbs (คำกริยา)

  Adjectives (คำคุณศัพท์)

  Adverbs (คำวิเศษณ์)

  Pronoun (คำสรรพนาม)

  Prepositions (คำบุพบท)

  Conjunctions (คำสันธาน)

  Interjection (คำอุธาน)

  Article 

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

  Noun&Pronoun

  Vocab

  Agreement of Sub.& V

  Sentences

  Article&Preposition

  Interject&Question Tags

  Reading for Comprehension

  Conversation บทสนทนา

ตอนที่ 4 วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรรู้

  ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้

  พัฒนาการของคอมพิวเตอร์

  ประเภทของคอมพิวเตอร์

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ดวรทราบ

แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอนที่ 5 วิชากฎหมายเบื้องต้นและข่าวสารที่ประชาชนควรรู้

กฎหมายเบื้องต้น

การแจ้งเกิด

การตั้งชื่อ-ชื่อสกุล

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

การแจ้งตาย

  การตายในบ้าน

  การตายนอกบ้าน

การย้ายที่อยู่

  การย้ายเข้า

  การย้ายออก

  การย้ายออกในกรณีอื่นๆ

การรับราชการทหาร

การศึกษา

การจดทะเบียนสมรส

การหย่า

  กรณีหย่าโดยความยินยอม

  กรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู

ตอนที่ 6 วิชาสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

แนวข้อสอบศาสนา สังคม วัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเบื้องต้น

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE