คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเฉลยและอธิบายวิธีคิด สำหรับสอบปี 2559

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ ฉบับสมบูรณ์ พร้อมเฉลยและอธิบายวิธีคิด สำหรับสอบปี 2559

ผู้แต่ง

อ.อุดม สุขทอง

จัดพิมพ์โดย

อ.อุดม สุขทอง

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : ธันวาคม 2558

จำนวนหน้า

308 หน้า

ขนาดหนังสือ

19.05x25.4 ซม

รูปแบบ

หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

ISBN

-

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา


รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ติวการสอบนายสิบตำรวจ และมีผู้สอบได้จริงมากกว่าร้อยคน ยืนยันจากผู้สอบผ่านได้จริง เนื้อหาภายในเล่มมีครบถ้วนสมบูรณ์ทั้ง 6 รายวิชา ทั้งเนื้อหาความรู้ที่จำเป็นในการสอบ แนวข้อสอบ เฉลยพร้อมคำอธิบาย ทั้งยังมากไปด้วยเทคนิค วิธีการหาคำตอบในรูปแบบทางลัดเพื่อประโยชน์ในการสอบ จบในเล่มเดียว 

สารบัญ

การเตรียมตัวก่อนสอบ
วิชาที่ออกข้อสอบนายสิบตำรวจ

แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ

ปัญหาที่พบเวลาสอบ

ตอนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป

เงื่อนไขทางภาษา

  แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา

การวิเคราะห์ข้อมูลกราฟ ตาราง แผนภูมิ

แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลกราฟ ตาราง แผนภูมิ

คณิตศาสรต์พื้นฐาน

  การหาผลบวกของเลขที่เรียงติดกัน

  การ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

  การหาจำนวนขา หัว และตัวของสัตว์

  การนับจำนวนครั้งการแจกบัตรและการจับมือ

  การคำนวณจำนวนเสาไฟและต้นไม้

  การคำนวนหาเปอร์เซ็นต์และร้อยละ

  การเทียบบัญญัติไตรยางศ์

  เรื่องการทำงาน

  อัตราดอกเบี้ย

  แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์

การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์

แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

อนุกรม

  อนุกรมตัวเลขเรียงลำดับเพียงชุดเดียว

  อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด

แนวข้อสอบอนุกรม

ตอนที่ 2 วิชาภาษาไทย

ทักษะพื้นฐานภาษาไทยที่ควรรู้

  การจำแนกคำที่ควรรู้

  ชนิดของคำที่ควรรู้

  ประโยค

ทักษะด้านการอ่าน/การเขียน

  หลักการสะกดคำ

ระดับภาษา ราชาศัพท์ และการใช้ถ้อยคำสำนวน

  ระดับภาษา

  สำนวนที่ควรรู้

การใช้คำให้ตรงกับความหมาย กฎเกณฑ์ และความนิยม

  การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

  อุปมา อุปไมย

การจับใจความ วิเคราะห์ สรุปความ ตีความ เรียงลำดับ ประโยค บทความ

  การเรียงลำดับประโยค

  ประโยคบกพร่อง

  บทความสั้น/บทความยาว

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

ตอนที่ 3 วิชาต่างประเทศ (อังกฤษ)

ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้

  Noun (คำนาม)

  Verbs (คำกริยา)

  Adjectives (คำคุณศัพท์)

  Adverbs (คำวิเศษณ์)

  Pronoun (คำสรรพนาม)

  Prepositions (คำบุพบท)

  Conjunctions (คำสันธาน)

  Interjection (คำอุธาน)

  Article 

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

  Noun&Pronoun

  Vocab

  Agreement of Sub.& V

  Sentences

  Article&Preposition

  Interject&Question Tags

  Reading for Comprehension

  Conversation บทสนทนา

ตอนที่ 4 วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรรู้

  ลักษณะของสารสนเทศที่ดี

  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้

  พัฒนาการของคอมพิวเตอร์

  ประเภทของคอมพิวเตอร์

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ดวรทราบ

แนวข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตอนที่ 5 วิชากฎหมายเบื้องต้นและข่าวสารที่ประชาชนควรรู้

กฎหมายเบื้องต้น

การแจ้งเกิด

การตั้งชื่อ-ชื่อสกุล

การขอมีบัตรประจำตัวประชาชน

การแจ้งตาย

  การตายในบ้าน

  การตายนอกบ้าน

การย้ายที่อยู่

  การย้ายเข้า

  การย้ายออก

  การย้ายออกในกรณีอื่นๆ

การรับราชการทหาร

การศึกษา

การจดทะเบียนสมรส

การหย่า

  กรณีหย่าโดยความยินยอม

  กรณีหย่าโดยคำพิพากษาของศาล

แนวข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู

ตอนที่ 6 วิชาสังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

แนวข้อสอบศาสนา สังคม วัฒนธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเบื้องต้น

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE