คู่มือเตรียมสอบ ศาลยุติธรรม สำหรับ นิติกร เจ้าพนักงานคดี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

฿350

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คู่มือเตรียมสอบ ศาลยุติธรรม สำหรับ นิติกร เจ้าพนักงานคดี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

ผู้แต่ง

นนทวิกา วงษ์สกุล

จัดพิมพ์โดย

นนทวิกา วงษ์สกุล

ปีที่พิมพ์

2561

จำนวนหน้า

288 หน้า

ขนาดหนังสือ A4
รูปแบบ

หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

ISBN

-

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา


คำนำ
   
เอกสารฉบับนี้  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากตัวบทกฎหมาย  ทั้งได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา , ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , ประมวลกฎหมาย วิ.อาญา , ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง  และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เป็นการย่อตัวบท ประกอบกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล  การขอปล่อยชั่วคราวตลอดการบังคับคดีนายประกัน  เอกสารชุดถาม – ตอบ ในส่วนของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ.2543(และแก้ไขเพิ่มเติม) ระเบียบ ก.ศ.ประกาศคำสั่งงานสารบรรณ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเป็นเพียงบางส่วนที่คิดว่าน่าจะนำมาออกข้อสอบรวมทั้งมีแบบทดสอบให้ทบทวนเนื้อหาที่อ่านมาแล้วให้ด้วย  เนื้อหาอาจจะไม่ครอบคลุม แต่ก็พอช่วยให้ผู้สอบทบทวนความรู้ที่ได้อ่านมาทั้งหมด เพื่อความสมบูรณ์และเข้าใจยิ่งขึ้น หากผู้อ่านมีข้อสงสัยประการใดก็ขอให้เปิดตัวบทกฎหมายเพื่อเปรียบเทียบให้ชัดเจน
     สุดท้ายนี้ขอให้ผู้สอบทุกท่านโชคดีในการสอบทุกท่าน และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะมีส่วนช่วยผู้สอบได้บ้างไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นนทวิกา วงษ์สกุล
นิติกรชำนาญการ

สารบัญ


1.กฎหมายหลัก
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ย่อตัวบท)
- กฎหมายอาญา
- ป.วิพิจารณาความอาญา
- ป.วิพิจารณาความแพ่ง
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม2.พ.ร.บ.ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และแนวทางที่ปฏิบัติงานที่สำคัญ
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560
- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ.2558
- การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาล
- วินัยและการดำเนินการทางวินัย
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
- การบังคับคดีผู้ประกัน
- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา พ.ศ.2560
- การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยวิธีการดำเดินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559
- แนวทางการใช้อุปกรณ์ติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการปล่อยชั่วคราวโดยระบบประเมินความเสี่ยง
4.ถาม-ตอบ ระเบียบ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2558)
- การแบ่งส่วนราชการภายใน
- ระเบียบ ฯ และประกาศ ( ก.บ.ศ. )
- ระเบียบ ฯ และประกาศ (ก.ศ.)
5.กฎหมายและอื่นๆที่มักจะออกข้อสอบ
6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม
- บุคคลและข้อมูลที่สำคัญ
- แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
- ตราสัญลักษณ์และคำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์
- ระบบศาลยุติธรรม
- ข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรมที่สำคัญ
- ประวัติศาลยุติธรรม
7.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526
8.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
9.รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2560
10.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนิติกร
11.แบบทดสอบฉบับที่ 2
12.แบบทดสอบฉบับที่ 3

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

เครื่องดื่มผสมถั่งเช่า ลดราคาพิเศษ
เครื่องดื่มผสมถั่งเช่า ลดราคาพิเศษ
Valid from 26/11/2562 to 31/12/2562
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE