คู่มือเตรียมสอบ ศาลยุติธรรม สำหรับ นิติกร เจ้าพนักงานคดี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

฿350

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คู่มือเตรียมสอบ ศาลยุติธรรม สำหรับ นิติกร เจ้าพนักงานคดี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

ผู้แต่ง

นนทวิกา วงษ์สกุล

จัดพิมพ์โดย

นนทวิกา วงษ์สกุล

ปีที่พิมพ์

2561

จำนวนหน้า

288 หน้า

ขนาดหนังสือ A4
รูปแบบ

หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

ISBN

-

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหา


คำนำ
   
เอกสารฉบับนี้  เป็นการรวบรวมข้อมูลจากตัวบทกฎหมาย  ทั้งได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา , ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , ประมวลกฎหมาย วิ.อาญา , ประมวลกฎหมาย วิ.แพ่ง  และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เป็นการย่อตัวบท ประกอบกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาล  การขอปล่อยชั่วคราวตลอดการบังคับคดีนายประกัน  เอกสารชุดถาม – ตอบ ในส่วนของ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารศาลยุติธรรม พ.ศ.2543(และแก้ไขเพิ่มเติม) ระเบียบ ก.ศ.ประกาศคำสั่งงานสารบรรณ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเป็นเพียงบางส่วนที่คิดว่าน่าจะนำมาออกข้อสอบรวมทั้งมีแบบทดสอบให้ทบทวนเนื้อหาที่อ่านมาแล้วให้ด้วย  เนื้อหาอาจจะไม่ครอบคลุม แต่ก็พอช่วยให้ผู้สอบทบทวนความรู้ที่ได้อ่านมาทั้งหมด เพื่อความสมบูรณ์และเข้าใจยิ่งขึ้น หากผู้อ่านมีข้อสงสัยประการใดก็ขอให้เปิดตัวบทกฎหมายเพื่อเปรียบเทียบให้ชัดเจน
     สุดท้ายนี้ขอให้ผู้สอบทุกท่านโชคดีในการสอบทุกท่าน และหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะมีส่วนช่วยผู้สอบได้บ้างไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

นนทวิกา วงษ์สกุล
นิติกรชำนาญการ

สารบัญ


1.กฎหมายหลัก
- กฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ย่อตัวบท)
- กฎหมายอาญา
- ป.วิพิจารณาความอาญา
- ป.วิพิจารณาความแพ่ง
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม2.พ.ร.บ.ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด และแนวทางที่ปฏิบัติงานที่สำคัญ
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2559
- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2560
- ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่ง พ.ศ.2558
- การให้บริการคัดสำเนาคำพิพากษาระหว่างศาล
- วินัยและการดำเนินการทางวินัย
- การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
- การบังคับคดีผู้ประกัน
- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการบังคับคดีผู้ประกันในคดีอาญา พ.ศ.2560
- การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
- ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  ว่าด้วยวิธีการดำเดินคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559
- แนวทางการใช้อุปกรณ์ติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการปล่อยชั่วคราวโดยระบบประเมินความเสี่ยง
4.ถาม-ตอบ ระเบียบ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2558)
- การแบ่งส่วนราชการภายใน
- ระเบียบ ฯ และประกาศ ( ก.บ.ศ. )
- ระเบียบ ฯ และประกาศ (ก.ศ.)
5.กฎหมายและอื่นๆที่มักจะออกข้อสอบ
6.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาลยุติธรรม
- บุคคลและข้อมูลที่สำคัญ
- แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
- ตราสัญลักษณ์และคำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์
- ระบบศาลยุติธรรม
- ข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรมที่สำคัญ
- ประวัติศาลยุติธรรม
7.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พ.ศ.2526
8.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
9.รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.2560
10.มาตรฐานกำหนดตำแหน่งนิติกร
11.แบบทดสอบฉบับที่ 2
12.แบบทดสอบฉบับที่ 3

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
การแปลให้เก่ง คู่มือนักแปลมืออาชีพ
การแปลให้เก่ง คู่มือนักแปลมืออาชีพ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วย แสตมป์สื่อแห่งความรัก 2563
ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วย แสตมป์สื่อแห่งความรัก 2563
Valid from 11/02/2563 to 29/02/2563
มอบความรักผ่าน Man A กับโปรโมชั่นพิเศษ
มอบความรักผ่าน Man A กับโปรโมชั่นพิเศษ
Valid from 09/02/2563 to 29/02/2563
ศึกประชันความหวาน ผสมผสานความอร่อยลงตัว
ศึกประชันความหวาน ผสมผสานความอร่อยลงตัว
Valid from 09/02/2563 to 29/02/2563

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
เครื่องดื่ม ชาลดน้ำตาลในเลือด สมุนไพรออแกนิก สมุนไพรสกัดเข้มข้น
เครื่องดื่ม ชาลดน้ำตาลในเลือด สมุนไพรออแกนิก สมุนไพรสกัดเข้มข้น
อร่อยทั่วไทย
ขนม ต้มยำโป๊ะแตก ชุดละ 2 กล่อง
ขนม ต้มยำโป๊ะแตก ชุดละ 2 กล่อง
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
หมูย่างเมืองตรัง โกด้วง กรอบ อร่อยลงตัว
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE