รวมบทความกฎหมายลักษณะครอบครัว ไพโรจน์ กัมพูสิริ

฿420

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

รวมบทความกฎหมายลักษณะครอบครัว ไพโรจน์ กัมพูสิริ

ผู้แต่ง

ไพโรจน์ กัมพูสิริ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 5 : ตุลาคม 2560

จำนวนหน้า

464 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

บทความเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมบรรพ 5 ปี พ.ศ. 2551

 • การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามบรรพ 5 ที่แก้ไขใหม่ พ.ศ. 2551
 • ความตายของผู้รับบุตรบุญธรรมไม่ถือว่าเป็นการเลิกรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่แก้ไขใหม่ พ.ศ. 2551
 • บทความเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมบรรพ 5 ปี พ.ศ. 2550

 • สถานะของหญิงคู่หมั้นอันจะล่วงละเมิดได้
 • การเพิ่มเติมเหตุฟ้องหย่าใหม่เพื่อลงโทษสามีที่นอกใจนอกกายภริยา
 • สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนกรณีคู่สมรสนอกใจนอกกาย
 • เหตุหย่าล่าสุดในประมวลกฎหมายอาญา
 • 60 ปี กฎหมายครอบครัวไทย

  การหมั้น

 • ข้อคิดเกี่ยวกับการหมั้น
 • ลักษณะพิเศษของสัญญาหมั้น
 • การหมั้นตามบรรพ 5 ปี 2533
 • การสมรส

 • สัญญาก่อฐานะบุคคล
 • สมรสกับสัญญา
 • คุณสมบัติขนาดไหนของคู่สมรสอันจะเป็นสาระสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกัน
 • การทำลายการสมรสซ้อน
 • การอุปการะเลี้ยงดูระหว่างสามีภริยา
 • การสมรสในพฤติการณ์พิเศษ
 • การหย่าขาดจากการสมรส

 • มิติแรกของการหย่า
 • ข้อคิดเกี่ยวกับการหย่าแบบไทยในสมัยโบราณ
 • อิทธิพลและปรัชญาของพุทธศาสนาในกฎหมายลักษณะผัวเมียที่เกี่ยวกับการหย่า
 • การแสดงเจตนาลวงของชายหญิงในบรรพ 5
 • หลักการเกี่ยวกับการจ่ายค่าเลี้ยงชีพในกฎหมายครอบครัวไทย
 • การใช้อำนาจปกครองบุตรร่วมกันภายหลังการหย่าขาดของบิดามารดา
 • การหย่าโดยความยินยอมในกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส
 • บิดามารดากับบุตร

 • การรับบุตรบุญธรรมในกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส
 • ไม่อยากดูก็ต้องเลี้ยง
 • จ้างแม่เด็กทำของ
 • บทความเกี่ยวกับบรรพ 6

 • พินัยกรรมเกี่ยวกับสินสมรส
 • สองมาตราที่หายไปในบรรพ 6
 • แบบของพินัยกรรมในกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสและกฎหมายไทย
 • งานวิจัย

 • แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีชาวต่างชาติรับเด็กไทยเป็นบุตรบุญธรรม : ศึกษาปัญหาที่เกิดจากรูปแบบการรับบุตรบุญธรรมที่แตกต่างกัน ในกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย
 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูต่างกับค่าเลี้ยงชีพจริงหรือ?
 • งานแปล

 • ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิต่อเด็กกับบุตร
 • บุตรนอกสมรสในกฎหมายรัสเซีย
 • ผลของการหย่าต่อสตรีที่ทำงานบ้าน : ปัญหาของอาชีพที่มองไม่เห็น
 • ฎีกาวิเคราะห์

 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3048/2552 (สถานะทางกฎหมายของบุตรชู้)
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1572/2552 (การถอนอำนาจปกครองเหนือตัวบุตรบางส่วน)
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4940/2545 (บุตรตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533)
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 449/253  (เบี้ยปรับในสัญญาหมั้น)
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 79/2529 (การแยกสินสมรสในขณะที่ยังเป็นสามีภริยากันอยู่)
 • คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 580/2508 (การจดทะเบียนหย่าโดยความยินยอม)
 • การสมรส

  การสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกัน

  การสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกัน(ภาคสอง)

  การสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกัน(ภาคสาม)

  พัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวกับการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันในประเทศฝรั่งเศษ

  คำพิพากษาประวัติศาสตร์ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา (สิทธิในการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน)

  บิดามารดากับบุตร

  การถอนอำนาจปกครอง

  บทความเกี่ยวกับบรรพ 6 

  มรดกที่ต้องเสียภาษี

  เหตุผลพิศดารในตัวบทกฎหมายโบราณไทย

  วิเคราะห์คำตัดสินศาล

  คำสั่งศาลคดีอุ้มบุญ CARMEN

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16040/2555 (หนี้เฉพาะตัวของเจ้ามรดก)

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1596/2552 (หรือจะเป็นสินส่วนตัวโดยช่วงทรัพย์)

  คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5689/2552 (ฟ้องเพิกถอนการขายที่ดินสินสมรส)

  อารมณ์วิชาการศาลฎีกา

  อารมณ์วิชาการศาลฎีกา (ภาคสอง)

  รีวิวสินค้าจากลูกค้า

     (0) คะแนน
  คะแนนของลูกค้า

  0%

     จำนวนผู้มารีวิว (0)  

  สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

  คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
  คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
  เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
  TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
  คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
  คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
  จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
  จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
  ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
  ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
  คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
  คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
  เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

  Promotion

  สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
  สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
  Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
  รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
  รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
  Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
  สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
  สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
  Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
  สินค้าที่คุณสนใจ
  หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
  ธนาคารแห่งประเทศไทย
  แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
  สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
  พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
  โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

  Best Seller

  ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
  ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
  อร่อยทั่วไทย
  ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
  ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
  อร่อยทั่วไทย
  ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
  ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
  บ้านและสวน
  หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
  หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
  หนังสือ
  กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
  กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
  อร่อยทั่วไทย
  ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
  ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
  อร่อยทั่วไทย
  แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
  แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
  วัตถุมงคล
  หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
  หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
  อร่อยทั่วไทย
  อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
  อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
  สุขภาพและความงาม
  เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
  เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
  สุขภาพและความงาม
  ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
  ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
  อร่อยทั่วไทย
  น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
  น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
  ขายยกลัง
  กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
  กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
  ขายยกลัง
  ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
  ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
  อร่อยทั่วไทย
  กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
  กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
  อร่อยทั่วไทย
  โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
  โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
  อร่อยทั่วไทย
  น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
  น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
  อร่อยทั่วไทย
  รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
  รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
  วัตถุมงคล
  ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
  ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
  บ้านและสวน

  สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

  จัดเรียงตาม
  LOAD MORE