ย่อหลักกฎหมายครอบครัว ไพโรจน์ กัมพูสิริ

฿210

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

ย่อหลักกฎหมายครอบครัว ไพโรจน์ กัมพูสิริ

ผู้แต่ง

ไพโรจน์ กัมพูสิริ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 16 : กันยายน 2561

จำนวนหน้า

175 หน้า

ขนาดหนังสือ

A5

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786163144201

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 16

ในการพิมพ์ครั้งที่ 16 นี้ข้าพเจ้าได้เขียนปรับปรุงโดยเติมเรื่องหนี้สินของสามีภารยาพร้อมนำเอาคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุดบางฉบับ (ปีพ.ศ.2560) มาลงไว้แทนฉบับเก่าข้าพเจ้าหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ตามสมควร

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

กันยายน 2561

 

สารบัญ

คำนำ
แผนผังวิวัฒนาการของกฎหมายครอบครัวไทย 
แผนผังการศึกษาวิชากฎหมายลักษณะครอบครัว 
ส่วนที่  1  การหมั้น
บทที่  1 เงื่อนไขการหมั้น
 1.1 เกณฑ์อายุ
 1.2 ผู้เยาว์จะทำการหมั้นต้องได้รับความยินยอม
 1.3 ของหมั้น
  - กรณีที่หญิงไม่ต้องคืนของหมั้น
  - กรณีที่หญิงต้องคืนของหมั้น
บทที่  2 สินสอด
 ตารางเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและข้อแตกต่างระหว่างการหมั้นและสินสอด
บทที่  3 ผลของสัญญาหมั้น
 3.1 ค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้น
บทที่  4 การสิ้นสุดของสัญญาหมั้น
 4.1 ด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
 4.2 การบอกล้างสัญญาหมั้นที่เป็นโมฆียะ
 4.3 ความตายของคู่หมั้น
 4.4 การบอกเลิกสัญญาหมั้น
บทที่  5 ค่าทดแทน
บทที่  6 สรุปหลักเกี่ยวกับเรื่องการหมั้น
ส่วนที่  2  การสมรส
บทที่  1 เงื่อนไขการสมรสซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจถูกศาลพิพากษาว่าเป็นโมฆะ
บทที่  2 ผลของการสมรสที่ถูกศาลพิพากษาแสดงว่าเป็นโมฆะ
บทที่  3 เงื่อนไขการสมรสซึ่งหากมีการฝ่าฝืนอาจถูกศาลสั่งเพิกถอนด้วยเหตุโมฆียะ
บทที่  4 ผลของการสมรสที่ถูกศาลสั่งเพิกถอนด้วยเหตุโมฆียะ
 สรุปข้อแตกต่างระหว่างการสมรสที่เป็นโมฆะและโมฆียะ
บทที่  5 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา
 5.1 ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างสามีภริยา
 5.2 ความสัมพันธ์ทางทรัพย์สิน
บทที่  6 การหย่าขาดจากการสมรส
 6.1 การหย่าโดยความยินยอม
 6.2 การหย่าโดย คำพิพากษาของศาล
 สรุปข้อแตกต่างระหว่างการหมั้นและการสมรส
ส่วนที่  3  บิดามารดากับบุตร
บทที่  1 บุตรในสมรส
 1.1 เด็กที่เกิดจากการสมรสที่เป็นโมฆะ
 1.2 เด็กที่เกิดจากการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา  1452
 1.3 เด็กที่เกิดจากหญิงทำการสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา  1453
 1.4 เด็กที่เกิดจากการสมรสที่ถูกศาลพิพากษาเพิกถอนด้วยเหตุโมฆียะ
บทที่  2 การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร
 แผนภูมิอธิบายความหมายของ  “ระยะเวลาการตั้งครรภ์”  ตามมาตรา  1539 
  และมาตรา 1536
บทที่  3 การฟ้องคดีปฏิเสธความเป็นบุตร
 แผนภูมิบทสันนิษฐานและการฟ้องปฏิเสธระหว่างกัน
บทที่  4 เด็กนอกสมรสและการมีฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย
 4.1 บิดารมารดาได้สมรสกันภายหลัง
 4.2 บิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร
 แผนภูมการจดทะเบียนว่าเป็นบุตร
 4.3 ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
บทที่  5 การใช้อำนาจปกครองของบิดามารดา
 5.1 การใช้อำนาจปกครองเหนือตัวบุตรผู้เยาว์
 5.2 การใช้อำนาจปกครองจัดการทรัพย์สินของบุตร
 5.3 วิธีการใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์
 5.4 การสิ้นสุดของอำนาจปกครอง
บทที่  6 ความปกครอง
 6.1 การตั้งผู้ปกครอง
 6.2 สิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครอง
 6.3 การสิ้นสุดของหน้าที่ผู้ปกครอง
 สรุปความคล้ายคลึงและข้อแตกต่างระหว่างผู้ใช้อำนาจปกครองและผู้ปกครอง
บทที่  7 บุตรบุญธรรม
 7.1 เงื่อนไขทางด้านผู้รับบุตรบุญธรรม
 7.2 เงื่อนไขทางด้านบุตรบุญธรรม
 7.3 แบบของการรับบุตรบุญธรรม
 7.4 ผลของการรับบุตรบุญธรรม
 7.5 การเลิกรับบุตรบุญธรรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE