คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 คณพล จันทน์หอม

฿520

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 คณพล จันทน์หอม

ผู้แต่ง

คณพล จันทน์หอม

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 4 : มกราคม 2561

จำนวนหน้า

536 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697739

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบาญ

ความเบื้องต้น

ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

บทนำ

1. มูลเหตุที่รัฐบัญญัติความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

2. พัฒนาการของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

2.1 พัฒนาการแนวความคิดของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศตะวันตก

2.2 พัฒนาการแนวความคิดของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทย

3. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา

บทที่ 1 ความผิดฐานลักทรัพย์

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์

2. ความผิดฐานลักทรัพย์ (มาตรา 334)

3. ความผิดฐานลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ (มาตรา 335)

4. ความผิดฐานลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา (มาตรา 335 ทวิ)

5. ความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 336)

บทที่ 2 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

2. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ (มาตรา 336)

3. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 336 ทวิ)

บทที่ 3 ความผิดฐานชิงทรัพย์

1. แนวความคิดของความผิดฐานชิงทรัพย์

2. ความผิดฐานชิงทรัพย์ (มาตรา 339)

3. ความผิดฐานชิงพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา (มาตรา 339 ทวิ)

4. ความผิดฐานชิงทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 340 ตรี)

บทที่ 4  ความผิดฐานปล้นทรัพย์

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานปล้นทรัพย์

2. ความผิดฐานปล้นทรัพย์ (มาตรา 340)

3. ความผิดฐานปล้นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา (มาตรา 340 ทวิ)

4. ความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 340 ตรี)

บทที่ 5 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และรีดเอาทรัพย์

2. ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และรีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา

3. ความผิดฐานกรรโชก (มาตรา 337)

4.  ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ (มาตรา 338)

บทที่ 6 ความผิดฐานฉ้อโกง

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกง

2. ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา

3. ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา 341)

4. ความผิดฐานฉ้อโกงที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น (มาตรา 342)

5. ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน (มาตรา 343)

6. ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงาน (มาตรา 344)

7. ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอยู่ในโรงแรม (มาตรา 345)

8. ความผิดฐานชักจูงใจผู้อื่นให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยเสียเปรียบ (มาตรา 346)

9. ความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัย (มาตรา 347)

10. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 348)

บทที่ 7 ความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้

2. ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้รับจำนำ (มาตรา 349)

3. ความผิดฐานแกล้งย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใด (มาตรา 350)

4. ความผิดฐานแกล้งให้คนเองเป็นหนี้อันไม่เป็นความจริง (มาตรา 350)

5. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 351)

บทที่ 8 ความผิดฐานยักยอก

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานยักยอก

2. ความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา

3. ความผิดฐานยักยอก (มาตรา 352 วรรคแรก)

4. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ที่ผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดหรือเป็นทรัพย์สินหาย (มาตรา 352 วรรคสอง)

5. ความผิดฐานจัดการทรัพย์สินของผู้อื่นผิดหน้าที่ (มาตรา 353)

6. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น (มาตรา 354)

7. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินอันมีค่าที่ซ่อนหรือฝังไว้ (มาตรา 355)

8. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 356)

บทที่ 9 ความผิดฐานรับของโจร

1.  แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานรับของโจร

2. ความผิดฐานรับของโจร (มาตรา 357)

บทที่ 10 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

2. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358)

3. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น (มาตรา 359)

4. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหาย (มาตรา 360)

5. ความผิดฐานทำให้พระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาเสียหาย (มาตรา 360 ทวิ)

6. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 361)

บทที่ 11 ความผิดฐานบุกรุก

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานบุกรุก

2. ความผิดฐานบุกรุกเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (มาตรา 362)

3. ความผิดฐานบุกรุกโดยรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยปกติสุข (มาตรา 362)

4. ความผิดฐานยักย้าย ทำลายเครื่องหมายเขต (มาตรา 363)

5. ความผิดฐานบุกรุกเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานโดยไม่มีเหตุอันควร (มาตรา 364)

6. ความผิดฐานบุกรุกที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น (มาตรา 365)

7. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 366)

ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับศพ

บทที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับศพ

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับศพ

2. ความผิดฐานกระทำชำเราศพ (มาตรา 366/1)

3. ความผิดฐานกระทำอนาจารแก่ศพ (มาตรา 366/2)

4 .ความผิดฐานกระทำให้ศพเสียหาย (มาตรา 366/3)

5. ความผิดฐานดูหมิ่นเหยียดหยามศพ (มาตรา 366/4)

บรรณานุกรม

ดัชนีค้นเรื่อง

ดัชนีค้นมาตรา

ดัชนีค้นคำพิพากษา

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE