คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 คณพล จันทน์หอม

฿520

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม 2 คณพล จันทน์หอม

ผู้แต่ง

คณพล จันทน์หอม

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 4 : มกราคม 2561

จำนวนหน้า

536 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697739

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบาญ

ความเบื้องต้น

ส่วนที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

บทนำ

1. มูลเหตุที่รัฐบัญญัติความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

2. พัฒนาการของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

2.1 พัฒนาการแนวความคิดของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศตะวันตก

2.2 พัฒนาการแนวความคิดของความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทย

3. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา

บทที่ 1 ความผิดฐานลักทรัพย์

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานลักทรัพย์

2. ความผิดฐานลักทรัพย์ (มาตรา 334)

3. ความผิดฐานลักทรัพย์โดยมีเหตุฉกรรจ์ (มาตรา 335)

4. ความผิดฐานลักพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา (มาตรา 335 ทวิ)

5. ความผิดฐานลักทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 336)

บทที่ 2 ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์

2. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ (มาตรา 336)

3. ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 336 ทวิ)

บทที่ 3 ความผิดฐานชิงทรัพย์

1. แนวความคิดของความผิดฐานชิงทรัพย์

2. ความผิดฐานชิงทรัพย์ (มาตรา 339)

3. ความผิดฐานชิงพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา (มาตรา 339 ทวิ)

4. ความผิดฐานชิงทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 340 ตรี)

บทที่ 4  ความผิดฐานปล้นทรัพย์

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานปล้นทรัพย์

2. ความผิดฐานปล้นทรัพย์ (มาตรา 340)

3. ความผิดฐานปล้นพระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนา (มาตรา 340 ทวิ)

4. ความผิดฐานปล้นทรัพย์โดยวิธีการพิเศษ (มาตรา 340 ตรี)

บทที่ 5 ความผิดฐานกรรโชกและรีดเอาทรัพย์

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และรีดเอาทรัพย์

2. ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์และรีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา

3. ความผิดฐานกรรโชก (มาตรา 337)

4.  ความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ (มาตรา 338)

บทที่ 6 ความผิดฐานฉ้อโกง

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกง

2. ความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา

3. ความผิดฐานฉ้อโกง (มาตรา 341)

4. ความผิดฐานฉ้อโกงที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น (มาตรา 342)

5. ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน (มาตรา 343)

6. ความผิดฐานฉ้อโกงแรงงาน (มาตรา 344)

7. ความผิดฐานฉ้อโกงค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอยู่ในโรงแรม (มาตรา 345)

8. ความผิดฐานชักจูงใจผู้อื่นให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยเสียเปรียบ (มาตรา 346)

9. ความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัย (มาตรา 347)

10. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 348)

บทที่ 7 ความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานฉ้อโกงเจ้าหนี้

2. ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้รับจำนำ (มาตรา 349)

3. ความผิดฐานแกล้งย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้ผู้อื่นซึ่งทรัพย์ใด (มาตรา 350)

4. ความผิดฐานแกล้งให้คนเองเป็นหนี้อันไม่เป็นความจริง (มาตรา 350)

5. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 351)

บทที่ 8 ความผิดฐานยักยอก

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานยักยอก

2. ความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญา

3. ความผิดฐานยักยอก (มาตรา 352 วรรคแรก)

4. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ที่ผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดหรือเป็นทรัพย์สินหาย (มาตรา 352 วรรคสอง)

5. ความผิดฐานจัดการทรัพย์สินของผู้อื่นผิดหน้าที่ (มาตรา 353)

6. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ที่ทำให้ต้องรับโทษหนักขึ้น (มาตรา 354)

7. ความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินอันมีค่าที่ซ่อนหรือฝังไว้ (มาตรา 355)

8. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 356)

บทที่ 9 ความผิดฐานรับของโจร

1.  แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานรับของโจร

2. ความผิดฐานรับของโจร (มาตรา 357)

บทที่ 10 ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

2. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ (มาตรา 358)

3. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น (มาตรา 359)

4. ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหาย (มาตรา 360)

5. ความผิดฐานทำให้พระพุทธรูปหรือวัตถุในทางศาสนาเสียหาย (มาตรา 360 ทวิ)

6. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 361)

บทที่ 11 ความผิดฐานบุกรุก

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดฐานบุกรุก

2. ความผิดฐานบุกรุกเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น (มาตรา 362)

3. ความผิดฐานบุกรุกโดยรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยปกติสุข (มาตรา 362)

4. ความผิดฐานยักย้าย ทำลายเครื่องหมายเขต (มาตรา 363)

5. ความผิดฐานบุกรุกเคหสถาน อาคารเก็บรักษาทรัพย์หรือสำนักงานโดยไม่มีเหตุอันควร (มาตรา 364)

6. ความผิดฐานบุกรุกที่ทำให้รับโทษหนักขึ้น (มาตรา 365)

7. ความผิดอันยอมความได้ (มาตรา 366)

ส่วนที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับศพ

บทที่ 12 ความผิดเกี่ยวกับศพ

1. แนวความคิดเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับศพ

2. ความผิดฐานกระทำชำเราศพ (มาตรา 366/1)

3. ความผิดฐานกระทำอนาจารแก่ศพ (มาตรา 366/2)

4 .ความผิดฐานกระทำให้ศพเสียหาย (มาตรา 366/3)

5. ความผิดฐานดูหมิ่นเหยียดหยามศพ (มาตรา 366/4)

บรรณานุกรม

ดัชนีค้นเรื่อง

ดัชนีค้นมาตรา

ดัชนีค้นคำพิพากษา

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE