คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

฿280

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ผู้แต่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 20 : เมษายน 2562

จำนวนหน้า

312 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN
9786162697807

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบาญ

ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป

 เค้าโครงของกฎหมายอาญา (ภาคทั่วไป)

 บทที่ 1 หลักทั่วไป

1. บทนำ

2. การวินิจฉัยความรับผิดทางอาญา

 บทที่ 2 การใช้กฎหมายอาญา 

1. เวลาที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ

2. สถานที่ที่กฎหมายใช้บังคับ

3. การคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ

4. บุคคลที่กฎหมายอาญาใช้บังคับ

 บทที่ 3 การกระทำในกฎหมายอาญา

  1. ข้อความทั่วไป

  2. ความหมายของการกระทำ

  3. การไม่กระทำ

 บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล

  1. ข้อความทั่วไป

  2. ทฤษฎีที่สำคัญ

  3. เหตุแทรกแซง

 บทที่ 5 เจตนาในกฎหมายอาญา

  1. การกระทำโดยเจตนา

  2. มูลเหตุชักจูงใจ

  3. การรู้ข้อเท็จจริง

  4. การไม่รู้กฎหมาย

  5. การกระทำโดยพลาด

 บทที่ 6 การกระทำความผิดโดยประมาท

  1. ความหมายและมูลเหตุแห่งความรับผิด

  2. การกระทำที่มิใช่โดยเจตนา

  3. การใช้ความระมัดระวัง

  4. บทบัญญัติที่ให้รับผิดเมื่อกระทำโดยประมาท

 บทที่ 7 การพยายามกระทำความผิด

  1. ข้อความทั่วไป

  2. การลงมือ

  3. การไม่บรรลุผล

 บทที่ 8 ผู้กระทำความผิดหลายคน

  1. ข้อความทั่วไป

  2. ตัวการ

  3. ผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือประกาศ

  4. ผู้สนับสนุน

  5. การกระทำหรือผลที่เกินขอบเขต

  6. เหตุส่วนตัว เหตุในลักษณะคดี

 บทที่ 9 ความผิดหลายบทหรือหลายกระทง

  1. ความผิดหลายบท

  2. ความผิดหลายกระทง

 บทที่ 10 อำนาจกระทำ

  1. ข้อความทั่วไป

  2. การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

  3. ความยินยอม

 บทที่ 11 เหตุยกเว้นโทษ

  1. ข้อความทั่วไป

  2. การกระทำความผิดด้วยความจำเป็น

  3. การกระทำตามคำสั่ง

 บทที่ 12 เหตุเกี่ยวกับความไม่รู้ผิดชอบ

  1. ข้อความทั่วไป 

  2. การกระทำของเด็ก

  3. การกระทำของคนวิกลจริต

  4. การกระทำเพราะความมึนเมา

 บทที่ 13 เหตุยกโทษ ลดโทษและเหตุบรรเทาโทษอย่างอื่น

  1. เหตุยกโทษเพราะความเป็นสามีภริยาหรือลดโทษเพราะความเป็นญาติ

  2. เหตุเกี่ยวกับบันดาลโทสะ

  3. เหตุบรรเทาโทษอื่น ๆ

 บทที่ 14 โทษ

  1. โทษและการลงโทษ

  2. ประเภทของโทษ

  3. ดุลพินิจในการกำหนดโทษ

  4. การกระทำความผิดอีก

 บทที่ 15 วิธีการเพื่อความปลอดภัย

  1. ความประสงค์

  2. วิธีการเพื่อความปลอดภัย

  3. ข้อสังเกตในเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัย

 บทที่ 16 การระงับความผิดและโทษ

  1. ความตายของผู้กระทำความผิด

  2. การชำระค่าปรับสูงสุด

  3. อายุความ

  3.1 อายุความฟ้องร้อง

  3.2 อายุความล่วงเลยการลงโทษ

  3.3 อายุความล่วงเลยการยึดทรัพย์สินหรือกักขังแทนค่าปรับ

  3.4 อายุความล่วงเลยการใช้บังคับวิธีการเพื่อความปลอดภัย

  4. การยอมความ

 บทที่ 17 บทส่งท้าย

  1. บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

  2. การใช้บทบัญญัติทั่วไปในกฎหมายอื่น

 คำแนะนำในการตอบปัญหากฎหมาย

 ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นตุ๊กตาหรือปัญหาอุทาหรณ์

 ตัวอย่างการตอบข้อสอบที่เป็นทฤษฎีหรือความจำ

 ตัวอย่างคำถามและแนวคำตอบ

 บรรณานุกรม

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE