สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)

฿270

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication)

ผู้แต่ง

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : ตุลาคม 2556

จำนวนหน้า

276 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

บทนำ

บทที่ 1 สาระสำคัญของการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

บทที่ 2 ความสำคัญทางเศรษฐกิจสังคมของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

บทที่ 3 กฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

บทที่ 4 การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายของประเทศต่างๆ

บทที่ 5 การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายไทย

บทที่ 6 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ

บทที่ 7 ข้าวหอมมะลิกับสังคมไทย

บทที่ 8 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวไทย

บทที่ 9 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผ้าไหมไทย

บทที่ 10 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ : สารัตถะแห่งทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิชุมชน

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546

ภาคผนวกที่ 2 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Section 3 :

Geographical Indications)

ภาคผนวก 3 สถิติการปลูกข้าวหอมมะลิ

ภาคผนวก 4 ข้อมูลการปลูกข้าวในพื้นที่ภาคกลาง

ภาคผนวก 5 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2556

บรรณานุกรม

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายการค้ากับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ตารางที่ 2 กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เปรียบเทียบกับกฎหมายคุ้มครองพันธ์พืช

ตารางที่ 3 สรุปปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และความเข้มแข็งของชุมชน

ตารางที่ 5 พื้นที่ปลูกหม่อนและผลิตเส้นไหม ปี 2542-2547

ตารางที่ 6 ปริมาณการผลิตเส้นไหมโลก

ตารางที่ 7 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกไหมทุกประเภท ปี 2542-2547

ตารางที่ 8 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าไหมทุกประเภท ปี 2542-2547

ตารางที่ 9 ตลาดส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากไหมของไทย

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1 เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย

ภาพที่ 2 เครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ภาพที่ 3 รูปภาพเครื่องหมายรับรองคุณภาพตรานกยูงพระราชทาน

กรอบเนื้อหา

กรอบที่ 1 เงื่อนไขและองค์ประกอบการขึ้นทะเบียน พ.ร.บ. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546

กรอบที่ 2 ลักษณะของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่อาจขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546

กรอบที่ 3 คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะของสินค้า “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง”

กรอบที่ 4 คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะของสินค้า “ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี”

กรอบที่ 5 คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะของสินค้า “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้”

กรอบที่ 6 โครงสร้างและระบบโลจิสติกส์ไทย

กรอบที่ 7 ตัวอย่างการสร้างภาพลักษณ์สินค้าของจิม ทอมป์สัน

กรอบที่ 8 คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะของสินค้า “ผ้าไหมยกดอกลำพูน”

กรอบที่ 9 คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติ หรือลักษณะเฉพาะของสินค้า “ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์”

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE