อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ วีระพงษ์ บุญโญภาส

฿500

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ วีระพงษ์ บุญโญภาส

ผู้แต่ง

ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 7 : ธันวาคม 2557

จำนวนหน้า

700 หน้า

ขนาดหนังสือ

มาตราฐาน (18.5 x 26)

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ในการกำหนดความคิด ลักษณะและขอบเขตของอาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลัีกทรัพย์ การฉ้อโกงประชาชนและการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมบัตรเครดิต อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการบังคับใช้กฎหมาย หลากหลายรูปแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างรูปแบบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

  

สารบัญ

ส่วนที่ 1 อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (white-Collar Crime ) แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิด

1.1 อาชญากรรมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

1.2 อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (white-Collar Crime ) เป็นอาชญากรรมหรือไม่

1.3 อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (white-Collar Crime )แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิด

1.4 ข้อสันนิษฐานเพื่อการแทนที่ทฤษฎีอาชญากรรมแบบดั้งเดิม

1.5 ทฤษฎี white-Collar Crime

ส่วนที่ 2 ลักษณะและขอบเขตของอาชญากรรมเศรษฐกิจ

2.1 ความหมายและลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

2.3 ประเภทความผิดต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตความหมายของคำว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

2.4 ทฤษฎีที่นำมาอธิบายพฤติกรรมของ white-Collar Crime

2.5 ผลกระทบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ส่วนที่ 3 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การฉ้อโกงประชาชน

3.1 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับตลาดทุน ( Capital Market )

3.2 การฉ้อโกงของบริษัทประกันภัย

3.3 การล้มละลายโดยฉ้อฉล

3.4 การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามชาติ

3.5 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

3.6 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับความผิดจากห้างหุ้นส่วนบริษัท

3.7 แชร์ลูกโซ่

3.8 ตัวอย่างคดีแชร์ชม้อย

ส่วนที่ 4 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมบัตรเครดิต

4.1 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับตลาดเงิน (NONEY MARKET )

4.2 เงินนอกระบบ อาชญากรรมทางการเงินกับการบังคับใช้กฎหมาย

4.3 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทเงินสดทันใจ

4.4 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทเจ้าแม่เงินกู้ (จำนอง ขายฝาก)

4.5 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทธุกิจเช่าซื้อ

4.6 ตัวอย่างอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญในต่างประเทศ

4.7 อาชญากรรมบัตรเครดิต

4.8 ธนาคารใต้ดินหรือการโอนเงินแบบโพยก๊วน

4.9 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบการค้าของเถื่อน

ส่วนที่ 5 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการบังคับใช้กฎหมาย

5.1 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการบังคับใช้กฎหมาย

5.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

5.3 มาตรการทางกฎหมายที่ควรมาบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ

5.4 วิเคราะห์ปัญหาด้านสังคมและลักษณะเฉพาะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ส่วนที่ 6 หลากหลายรูปแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

6.1 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการจรกรรมรถยนต์

6.2 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับลักลอบหลบหนีศุลกากร

6.3 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับคดีละเมิดลิขสิทธิ์

6.4 ธุรกิจไทม์แชร์ริ่ง ในมุมมองของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

6.5 การค้าอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ELECTRONIC COMMERCE) กับปัญหาความรับผิดชอบ

6.6 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทุจริตในค่าใช้จ่ายภายในองค์กร

6.7 ตัวอย่างกรณีศึกษาอาญากรรมทางเศรษฐกิจที่แฝงในธุรกิจขายตรง

บรรนาณุกรม

ภาคผนวก

- พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หมวด 8

- พระราชกำหนดการกู้เงินยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

- พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE