อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ วีระพงษ์ บุญโญภาส

฿500

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ วีระพงษ์ บุญโญภาส

ผู้แต่ง

ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 7 : ธันวาคม 2557

จำนวนหน้า

700 หน้า

ขนาดหนังสือ

มาตราฐาน (18.5 x 26)

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ในการกำหนดความคิด ลักษณะและขอบเขตของอาชญากรรมเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลัีกทรัพย์ การฉ้อโกงประชาชนและการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมบัตรเครดิต อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการบังคับใช้กฎหมาย หลากหลายรูปแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตัวอย่างรูปแบบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

  

สารบัญ

ส่วนที่ 1 อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (white-Collar Crime ) แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิด

1.1 อาชญากรรมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

1.2 อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (white-Collar Crime ) เป็นอาชญากรรมหรือไม่

1.3 อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (white-Collar Crime )แนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ในการกำหนดความผิด

1.4 ข้อสันนิษฐานเพื่อการแทนที่ทฤษฎีอาชญากรรมแบบดั้งเดิม

1.5 ทฤษฎี white-Collar Crime

ส่วนที่ 2 ลักษณะและขอบเขตของอาชญากรรมเศรษฐกิจ

2.1 ความหมายและลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

2.3 ประเภทความผิดต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตความหมายของคำว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

2.4 ทฤษฎีที่นำมาอธิบายพฤติกรรมของ white-Collar Crime

2.5 ผลกระทบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ส่วนที่ 3 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การฉ้อโกงประชาชน

3.1 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับตลาดทุน ( Capital Market )

3.2 การฉ้อโกงของบริษัทประกันภัย

3.3 การล้มละลายโดยฉ้อฉล

3.4 การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามชาติ

3.5 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

3.6 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับความผิดจากห้างหุ้นส่วนบริษัท

3.7 แชร์ลูกโซ่

3.8 ตัวอย่างคดีแชร์ชม้อย

ส่วนที่ 4 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมบัตรเครดิต

4.1 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับตลาดเงิน (NONEY MARKET )

4.2 เงินนอกระบบ อาชญากรรมทางการเงินกับการบังคับใช้กฎหมาย

4.3 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทเงินสดทันใจ

4.4 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทเจ้าแม่เงินกู้ (จำนอง ขายฝาก)

4.5 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทธุกิจเช่าซื้อ

4.6 ตัวอย่างอาชญากรรมทางการเงินที่สำคัญในต่างประเทศ

4.7 อาชญากรรมบัตรเครดิต

4.8 ธนาคารใต้ดินหรือการโอนเงินแบบโพยก๊วน

4.9 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบการค้าของเถื่อน

ส่วนที่ 5 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการบังคับใช้กฎหมาย

5.1 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการบังคับใช้กฎหมาย

5.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

5.3 มาตรการทางกฎหมายที่ควรมาบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ

5.4 วิเคราะห์ปัญหาด้านสังคมและลักษณะเฉพาะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ส่วนที่ 6 หลากหลายรูปแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

6.1 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการจรกรรมรถยนต์

6.2 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับลักลอบหลบหนีศุลกากร

6.3 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับคดีละเมิดลิขสิทธิ์

6.4 ธุรกิจไทม์แชร์ริ่ง ในมุมมองของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

6.5 การค้าอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ELECTRONIC COMMERCE) กับปัญหาความรับผิดชอบ

6.6 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทุจริตในค่าใช้จ่ายภายในองค์กร

6.7 ตัวอย่างกรณีศึกษาอาญากรรมทางเศรษฐกิจที่แฝงในธุรกิจขายตรง

บรรนาณุกรม

ภาคผนวก

- พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

- พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หมวด 8

- พระราชกำหนดการกู้เงินยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527

- พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE