แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)

฿180

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)

ผู้แต่ง

วิบูลย์ พลพบู

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2560

จำนวนหน้า

118 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.6 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786163021328

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

“แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)” เพื่อสนองตอบการใช้ในงานทรัพยากรบุคคลและรองรับความเป็นสากลขององค์การในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกัน โดยครอบคลุมขอบเขตหรือลักษณะงานของผู้อํานวยการหรือผู้จัดการทรัพยากรบุคคลเฉพาะ 4 หมวดงาน ดังนี้

1. การสรรหาและการว่าจ้าง(Recruitment and Employment)

2. พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

3. การบริหารเงินเดือน (Salary Administration or Compensation and Benefits)

4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)

อาทิเช่น ใบสมัครงาน, แบบสัญญาจ้างพนักงาน,แบบฟอร์มการลาประเภทต่างๆ,แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

  
คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 2)

   แม้ว่าในขณะนี้โลกของเรากำลังอยู่ในยุคดิจิทัล และประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นจริงภายใน 3-5 ปีข้างหน้า สรรพสิ่งจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และถูกขับเคลื่อนโดยอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ร้านสรรพสินค้าจะเล็กลง เพราะผู้คนสามรถสั่งซื้อสินค้าบนโทรศัพท์มือถือ สาขาบริการของธนาคารจะลดจำนวนลง หนังสือจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นโดยหาอ่านได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

   แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าร้านสรรพสินค้า ธนาคาร ร้านหนังสือจะอันตรธานหายหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือซึ่งต้องได้เป็นเล่มก็ยังคงอยู่ เพราะมันง่ายต่อการอ่าน ดีต่อสายตาเมื่อเปรียบเทียบกับการที่จะต้องอ่านจากคอมพิวเตอร์...และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เรากำลังตอบสนองท่านผู้อ่านด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ “แบบฟอร์มงานบุคคลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)”  ครั้งที่ 2 เพื่อให้ท่านสามารถหยิบจับมาอ่าน ใช้งานอ้างอิงได้ และเก็บรักษาได้เป็นรูปธรรมกว่าอิเล็กทรอนิกส์

   หนังสือแบบฟอร์มงานบุคคลฯ นี้ นอกจากครอบคลุมลักษณะงานของการจัดการทรัพยากรบุคคลทั้ง 4 หมวดงาน คือ 1. การสรรหาและการว่าจ้าง (Recruitment and Employment) 2. พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) 3. การบริหารเงินเดือน (Salary Administration or Compensation and Benefits) และ 4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) แล้ว ยังเพิ่มหมวดพิเศษช่วงท้ายคือ หมวดเพิ่มเติม (Supplement) ซึ่งประกอบด้วย 3 แบบฟอร์ม ดังนี้

   1. ใบพรรณาตำแหน่งงาน (Position Descrption) หรือแบบฟอร์มที่ 32 ซึ่งเพิ่มเติมเนื้อหาและประโยชน์จาก แบบฟอร์มที่ 4 “ใบพรรณนางาน” (Job Description)

   2. การวางแผนความเติบโตในอาชีพของบุคลากรศักยภาพสูง (career Planning kor Talent) หรือแบบฟอร์มที่ 33 ซึ่งให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยไม่บังคับบัญชาจะต้องวางแผนให้เขาเหล่านั้นเติบโตในองค์การอย่างเป็นขั้นตอน

   3. การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning for Key Positions) หรือแบบฟอร์มที่ 34 ผู้บังคับบัญชาจะต้องวางแผนกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรณีที่เขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้น เนื่องจากการเติบโตขององค์การ การโยกย้าย การลาออก ฯลฯ

   ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก “แบบฟอร์มงานบุคคลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เล่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อองค์การสืบไป

อ.วิบูลย์ พลพบู

ตุลาคม 2560

  

สารบัญ

1. การสรรหาและการว่าจ้าง (Recruitment and Employment)

2. พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

3. การบริหารเงินเดือน (Salary Administration or Compensation and Benefits) 

4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)

บทความส่งท้าย : คนในแง่ทรัพยากรมนุษย์

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE