แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)

฿180

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)

ผู้แต่ง

วิบูลย์ พลพบู

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 2 : ตุลาคม 2560

จำนวนหน้า

118 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.6 x 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786163021328

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

“แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)” เพื่อสนองตอบการใช้ในงานทรัพยากรบุคคลและรองรับความเป็นสากลขององค์การในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกัน โดยครอบคลุมขอบเขตหรือลักษณะงานของผู้อํานวยการหรือผู้จัดการทรัพยากรบุคคลเฉพาะ 4 หมวดงาน ดังนี้

1. การสรรหาและการว่าจ้าง(Recruitment and Employment)

2. พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

3. การบริหารเงินเดือน (Salary Administration or Compensation and Benefits)

4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)

อาทิเช่น ใบสมัครงาน, แบบสัญญาจ้างพนักงาน,แบบฟอร์มการลาประเภทต่างๆ,แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

  
คำนำ

(พิมพ์ครั้งที่ 2)

   แม้ว่าในขณะนี้โลกของเรากำลังอยู่ในยุคดิจิทัล และประเทศไทยกำลังมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” ให้เป็นจริงภายใน 3-5 ปีข้างหน้า สรรพสิ่งจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และถูกขับเคลื่อนโดยอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ร้านสรรพสินค้าจะเล็กลง เพราะผู้คนสามรถสั่งซื้อสินค้าบนโทรศัพท์มือถือ สาขาบริการของธนาคารจะลดจำนวนลง หนังสือจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นโดยหาอ่านได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

   แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าร้านสรรพสินค้า ธนาคาร ร้านหนังสือจะอันตรธานหายหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือซึ่งต้องได้เป็นเล่มก็ยังคงอยู่ เพราะมันง่ายต่อการอ่าน ดีต่อสายตาเมื่อเปรียบเทียบกับการที่จะต้องอ่านจากคอมพิวเตอร์...และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่เรากำลังตอบสนองท่านผู้อ่านด้วยการจัดพิมพ์หนังสือ “แบบฟอร์มงานบุคคลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)”  ครั้งที่ 2 เพื่อให้ท่านสามารถหยิบจับมาอ่าน ใช้งานอ้างอิงได้ และเก็บรักษาได้เป็นรูปธรรมกว่าอิเล็กทรอนิกส์

   หนังสือแบบฟอร์มงานบุคคลฯ นี้ นอกจากครอบคลุมลักษณะงานของการจัดการทรัพยากรบุคคลทั้ง 4 หมวดงาน คือ 1. การสรรหาและการว่าจ้าง (Recruitment and Employment) 2. พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations) 3. การบริหารเงินเดือน (Salary Administration or Compensation and Benefits) และ 4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) แล้ว ยังเพิ่มหมวดพิเศษช่วงท้ายคือ หมวดเพิ่มเติม (Supplement) ซึ่งประกอบด้วย 3 แบบฟอร์ม ดังนี้

   1. ใบพรรณาตำแหน่งงาน (Position Descrption) หรือแบบฟอร์มที่ 32 ซึ่งเพิ่มเติมเนื้อหาและประโยชน์จาก แบบฟอร์มที่ 4 “ใบพรรณนางาน” (Job Description)

   2. การวางแผนความเติบโตในอาชีพของบุคลากรศักยภาพสูง (career Planning kor Talent) หรือแบบฟอร์มที่ 33 ซึ่งให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีศักยภาพสูง โดยไม่บังคับบัญชาจะต้องวางแผนให้เขาเหล่านั้นเติบโตในองค์การอย่างเป็นขั้นตอน

   3. การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning for Key Positions) หรือแบบฟอร์มที่ 34 ผู้บังคับบัญชาจะต้องวางแผนกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตกรณีที่เขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้น เนื่องจากการเติบโตขององค์การ การโยกย้าย การลาออก ฯลฯ

   ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจาก “แบบฟอร์มงานบุคคลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เล่มนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อองค์การสืบไป

อ.วิบูลย์ พลพบู

ตุลาคม 2560

  

สารบัญ

1. การสรรหาและการว่าจ้าง (Recruitment and Employment)

2. พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations)

3. การบริหารเงินเดือน (Salary Administration or Compensation and Benefits) 

4. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development)

บทความส่งท้าย : คนในแง่ทรัพยากรมนุษย์

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE