คู่มือทวนสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Absolute Law

฿250

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

คู่มือทวนสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Absolute Law

ผู้แต่ง

Absolute Law

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 3 : เมษายน 2562

จำนวนหน้า

300 หน้า

ขนาดหนังสือ

14.5 x 21 ซ.ม. A5

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786164855816

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิชาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาอื่น ๆ นอกจากต้องใช้ในการเรียนการสอบระดับอุดมศึกษาแล้ว ยังเป็นวิชาที่ต้องใช้สอบในชั้นเนติบัณฑิตไทยกลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และยังเป็นหนึ่งในวิชาเลือกที่ผู้เข้าสอบสามารถเลือกทำข้อสอบทั้งการสอบทั้งในการสอบอัยการผู้ช่วย และผู้ช่วยผู้พิพากษาอีกด้วย

  วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มีเนื้อหาในประเด็นสำคัญๆ 3 เรื่อง ได้แก่ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งผู้ศึกษาควรจะทำความเข้าใจกฎหมายทั้งสามเรื่อง จะ “เลือกอ่าน” หรือ “ทิ้ง” เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุที่วิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีเนื้อหาสาระและตัวบทกฎหมายที่ต้องศึกษา “เลือกที่จะไม่เลือกอ่าน” หรือ “เลือกที่จะไม่ทำข้อสอบ” วิชานี้

  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้เขียนจึงได้จัดทำ “คู่มือทวนสอบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา” โดยรวบรวมเนื้อหาทั้งสาม พ.ร.บ.ไว้ในหนังสือฉบับเดียวกัน ทำการอธิบายเฉพาะประเด็นสำคัญๆ พร้อมตัวอย่างประกอบทั้งจากคำพิพากษาฎีกา แนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพได้ชัดเจนและง่ายต่อการทำความเข้าใจ อีกทั้งยังจัดทำให้เนื้อหามีความทันสมัย สั้น และกระชับ เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้น หนังสือฉบับนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาในชั้นเตรียมสอบอัยการผู้ช่วย หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา รวมไปถึงบุคคลที่สนใจทั่วไป ในการอ่านเสริมหรือเพิ่มเติมจากตำราหรือหนังสือเล่มหลัก

  หากหนังสือฉบับนี้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ศึกษาไม่ว่าในทางใดผู้เขียนขอมอบให้แก่บิดา มารดา และครูบาอาจารย์ สถาบันการศึกษาได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้โอกาสในการบรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และผู้ที่สนับสนุนและให้กำลังใจผู้เขียนไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม และหากมีข้อบกพร่อง ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ ผู้เดียว และได้โปรดกรุณาชี้แนะและให้คำแนะนำผู้เขียนเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

  

สารบัญ

1. บทเบื้องต้น

2. พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 

สาระสำคัญของลิขสิทธิ์

คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์และข้อยกเว้น

การละเมิดลิขสิทธิ์

สิทธินักแสดง

ข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี

3. พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

กรณีการเพิกถอนสิทธิบัตร

บุคคลที่ขอรับสิทธิบัตร

อายุการคุ้มครองสิทธิบัตร

สิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตร

4. พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าโดยการจดทะเบียน

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

การเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้า

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE