องค์กรอิสระ : ข้อพิจารณาทางกฎหมายมหาชน ชาญชัย แสวงศักดิ์

฿280

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

องค์กรอิสระ : ข้อพิจารณาทางกฎหมายมหาชน ชาญชัย แสวงศักดิ์

ผู้แต่ง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2561

จำนวนหน้า

328 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 X 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697203

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2525 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขณะนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรมนตรี ได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1578/2525 ให้จัดตั้งและดำเนินการเพื่อทำการศึกษาวิจัยกฎหมายสาธารณสุขต่างๆ รวมทั้งการศึกษาปัญหากฎหมายที่เกิดจากวิวัฒนาการในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียุคปัจจุบัน โดยมีผมเป็นผู้อำนวยการโครงการ ในระยะแรก ผมก็พยายามติดต่ออาจารย์ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ด้านกฎหมายอยู่ด้วยให้เข้ามาช่วยกัน แต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่มีเวลาที่แน่นอนจะมาร่วมกับผม ผมจึงจ้างนักกฎหมายที่จบนิติศาสตรบัณฑิตและรอสอบเนติบัณฑิตอยู่เข้ามาช่วยงานด้วย โดยช่วยค้นคำพิพากษาฎีกาและแปลงานในวารสารต่างประเทศ ส่งไปตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์และกฎหมาย ในวารสารวิชาการ "สารศิริราช" ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เปิดคอลัมน์ "นิติเวชสาธก" ให้ผมเขียนเป็นประจำอยู่แล้ว และเมื่อปี 2530 โครงการตำราศิริราชได้พิมพ์ตำราของผมในชื่อ "นิติเวชสาธก" ฉบับกฎหมายกับเวชปฏิบัติออกมาเล่มหนึ่ง โดยรวบรวมผลงานของผมที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ รวมทั้งสารศิริราชด้วย เพื่อเป็นตำราให้แพทย์และนักศึกษาแพทย์ได้ใช้เป็นคู่มือในการประกอบวิชาชีพ 

     ต่อมาเมื่อตึกเก้าชั้นที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าสร้างเสร็จเพื่อใช้เป็นสถานที่สำนักงานมหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเดิมแออัดกันอยู่ที่ตึกอำนวยการคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผมจึงถือโอกาสจัดโครงสร้างของสำนักงานโครงการวิจัยกฎหมายสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ผมเป็นผู้อำนวยการ และเสนอให้ท่านอธิการบดีตัดสินใจจึงมีการปรับโครงสร้างวิจัยที่ผมเป็นผู้อำนวยการอยู่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า โครงการสำนักงานส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ ขึ้นกับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสำนักงานอยู่ที่ห้องหนึ่งของตึกเก้าชั้นเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ผมจึงได้รวบรวมผลงานที่ทำมาแล้วและตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ มาพิมพ์เป็นพ๊อกเก็ตบุ๊ก โดยให้สำนักพิมพ์หมอชาวบ้านจัดพิมพ์ ใช้ชื่อว่า "นิติเวชสาธกฉบับกฎหมายอาญากับการแพทย์ยุคไฮเทค" เมื่อ พ.ศ.2533 โดยมีงานวิจัยของผมเรื่อง การกระทำของแพทย์ต่อร่างกายผู้ป่วย (ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ) กับความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องนำ นอกจากนั้น ก็เป็นเรื่องิวัฒนาการทางการแพทย์ใหม่ๆ มาวิเคราะห์ในแง่ของกฎหมายอีก 3-4 เรื่อง และมีบทความแปลจากวารสารต่างประเทศเกี่ยวกับคดีต่างๆ ที่เกิดในต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการแพทย์ด้วย

     ปัจจุบันหนังสือเล่มนั้นขาดตลาดไปนานแล้ว ผมเห็นว่าบทความบางเรื่องยังเป็นพื้นฐานความรู้ของนักกฎหมายที่ยังสนใจด้านการแพทย์สมัยใหม่อยู่ จึงนำบทความบางเรื่องยังเป็นพื้นฐานหนังสือเล่มใหม่ และได้เพิ่มเติมบทความกฎหมายที่ออกใหม่มาเสนอไว้ด้วย ประกอบกับระยะหลังมีกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ออกเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคดีตัวอย่างเกิดขึ้นตามมา ผมจึงให้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า "กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่" มีเนื้อหาบางส่วนต่อจากหนังสือนิติเวชสาธกฯ จึงขอให้ผู้อ่านโปรดเข้าใจตามนี้ด้วย

     สิ่งที่ผมจะลืมเสียมิได้ก็คือ ต้องขอบคุณ คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มธ.ที่ช่วยตรวจสอบและเตรียมต้นฉบับด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

  

บทที่ 1  หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน : รัฐ อำนาจอธิปไตย และหลักนิติรัฐ

บทที่ 2  องค์กรอิสระในต่างประเทศ

บทที่ 3  องค์กรอิสระในประเทศไทย

บทที่ 4  การตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรอิสระโดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายไทย

บทที่ 5  ตวามเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ "องค์กรอิสระ"

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE