องค์กรอิสระ : ข้อพิจารณาทางกฎหมายมหาชน ชาญชัย แสวงศักดิ์

฿280

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

องค์กรอิสระ : ข้อพิจารณาทางกฎหมายมหาชน ชาญชัย แสวงศักดิ์

ผู้แต่ง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2561

จำนวนหน้า

328 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 X 26

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162697203

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

     เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2525 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขณะนั้น ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรมนตรี ได้ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1578/2525 ให้จัดตั้งและดำเนินการเพื่อทำการศึกษาวิจัยกฎหมายสาธารณสุขต่างๆ รวมทั้งการศึกษาปัญหากฎหมายที่เกิดจากวิวัฒนาการในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียุคปัจจุบัน โดยมีผมเป็นผู้อำนวยการโครงการ ในระยะแรก ผมก็พยายามติดต่ออาจารย์ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ด้านกฎหมายอยู่ด้วยให้เข้ามาช่วยกัน แต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่มีเวลาที่แน่นอนจะมาร่วมกับผม ผมจึงจ้างนักกฎหมายที่จบนิติศาสตรบัณฑิตและรอสอบเนติบัณฑิตอยู่เข้ามาช่วยงานด้วย โดยช่วยค้นคำพิพากษาฎีกาและแปลงานในวารสารต่างประเทศ ส่งไปตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์และกฎหมาย ในวารสารวิชาการ "สารศิริราช" ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เปิดคอลัมน์ "นิติเวชสาธก" ให้ผมเขียนเป็นประจำอยู่แล้ว และเมื่อปี 2530 โครงการตำราศิริราชได้พิมพ์ตำราของผมในชื่อ "นิติเวชสาธก" ฉบับกฎหมายกับเวชปฏิบัติออกมาเล่มหนึ่ง โดยรวบรวมผลงานของผมที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ รวมทั้งสารศิริราชด้วย เพื่อเป็นตำราให้แพทย์และนักศึกษาแพทย์ได้ใช้เป็นคู่มือในการประกอบวิชาชีพ 

     ต่อมาเมื่อตึกเก้าชั้นที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าสร้างเสร็จเพื่อใช้เป็นสถานที่สำนักงานมหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเดิมแออัดกันอยู่ที่ตึกอำนวยการคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผมจึงถือโอกาสจัดโครงสร้างของสำนักงานโครงการวิจัยกฎหมายสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ผมเป็นผู้อำนวยการ และเสนอให้ท่านอธิการบดีตัดสินใจจึงมีการปรับโครงสร้างวิจัยที่ผมเป็นผู้อำนวยการอยู่เป็นหน่วยงานที่ชื่อว่า โครงการสำนักงานส่งเสริมการวิจัยกฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข และวิทยาศาสตร์ ขึ้นกับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล และมีสำนักงานอยู่ที่ห้องหนึ่งของตึกเก้าชั้นเชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ผมจึงได้รวบรวมผลงานที่ทำมาแล้วและตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ มาพิมพ์เป็นพ๊อกเก็ตบุ๊ก โดยให้สำนักพิมพ์หมอชาวบ้านจัดพิมพ์ ใช้ชื่อว่า "นิติเวชสาธกฉบับกฎหมายอาญากับการแพทย์ยุคไฮเทค" เมื่อ พ.ศ.2533 โดยมีงานวิจัยของผมเรื่อง การกระทำของแพทย์ต่อร่างกายผู้ป่วย (ในขอบเขตของการประกอบวิชาชีพ) กับความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องนำ นอกจากนั้น ก็เป็นเรื่องิวัฒนาการทางการแพทย์ใหม่ๆ มาวิเคราะห์ในแง่ของกฎหมายอีก 3-4 เรื่อง และมีบทความแปลจากวารสารต่างประเทศเกี่ยวกับคดีต่างๆ ที่เกิดในต่างประเทศเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการแพทย์ด้วย

     ปัจจุบันหนังสือเล่มนั้นขาดตลาดไปนานแล้ว ผมเห็นว่าบทความบางเรื่องยังเป็นพื้นฐานความรู้ของนักกฎหมายที่ยังสนใจด้านการแพทย์สมัยใหม่อยู่ จึงนำบทความบางเรื่องยังเป็นพื้นฐานหนังสือเล่มใหม่ และได้เพิ่มเติมบทความกฎหมายที่ออกใหม่มาเสนอไว้ด้วย ประกอบกับระยะหลังมีกฎหมายเกี่ยวกับการแพทย์ออกเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีคดีตัวอย่างเกิดขึ้นตามมา ผมจึงให้ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า "กฎหมายการแพทย์สมัยใหม่" มีเนื้อหาบางส่วนต่อจากหนังสือนิติเวชสาธกฯ จึงขอให้ผู้อ่านโปรดเข้าใจตามนี้ด้วย

     สิ่งที่ผมจะลืมเสียมิได้ก็คือ ต้องขอบคุณ คุณไพศาล ลิ้มสถิตย์ กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มธ.ที่ช่วยตรวจสอบและเตรียมต้นฉบับด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

  

บทที่ 1  หลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน : รัฐ อำนาจอธิปไตย และหลักนิติรัฐ

บทที่ 2  องค์กรอิสระในต่างประเทศ

บทที่ 3  องค์กรอิสระในประเทศไทย

บทที่ 4  การตรวจสอบการใช้อำนาจขององค์กรอิสระโดยองค์กรตุลาการในระบบกฎหมายไทย

บทที่ 5  ตวามเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับ "องค์กรอิสระ"

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE