แบบคำฟ้องความผิดอาญา พระราชบัญญัติต่างๆ สนอง แก่นแก้ว

฿270

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

แบบคำฟ้องความผิดอาญา พระราชบัญญัติต่างๆ สนอง แก่นแก้ว

ผู้แต่ง

สนอง แก่นแก้ว

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2561

จำนวนหน้า

264 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786164748927

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

        การดำเนินคดีอาญาเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของพนักงานอัยการและทนายความเพราะไม่ว่าจะดำเนินคดีอาญาตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับใด ก็ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) ซึ่งบัญญัติไว้ว่าคำฟ้อง ต้องทำเป็นหนังสือและมี...การกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลา และสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควร เท่าที่จะจำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี หากโจทก์ไม่บรรยายฟ้องให้ถูกต้องที่กฎหมายบัญญัติ ศาลก็จะพิพากษายกฟ้อง ดังเช่นคำพิพากษาฎีกาที่ 1427/2540 ซึ่งวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ไม่บรรยายฟ้องสาระสำคัญที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 คือไม่บรรยายฟ้องว่าเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง และบังคับได้ตามกฎมาย เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)

     และคำพิพากษาฎีกาที่ 787-788/2540 คดีระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์นายกฤษชัย ช่วยเจริญ  กับพวก จำเลย เรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 โดยศาลได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าฟ้องโจทก์มิได้บรรยายว่าเครื่องเล่นดังกล่าวมีวิธีการใช้เครื่องเล่นอย่างไร และสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้หรือไม่อย่างไรจึงเป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิดตามกฎหมาย ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารราความอาญา มาตรา 158(5) ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องนั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาพิพากษายืน

      ข้าพเจ้าได้รวบรวมแบบคำฟ้องความผิดอาญาต่อพระราชบัญญัติต่างๆ รวม 21 ฉบับ และคำฟ้องคดี แรงงาน แบบคำให้การจำเลยคดีแรงงาน,แบบคำอุทธรณ์,แบบคำแก้อุทธรณ์และตัวอย่างคำร้องต่างๆ ไว้ในหนังสือเล่มนี้ หว่างว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของตามสมความ

สนอง แก่นแก้ว

อัยการผู้รับบำเหน็จบำนาญ

  

สารบัญ

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534

4. พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478

5. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

6. พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

7. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537

8. พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

9. พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522

10.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

11.พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

12.พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521

13.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

14.พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469

15. พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481

16.พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนฯ พ.ศ.2490

17.พระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด พ.ศ.2522

18.พระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484

19.พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485

20.พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457

21.พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

22.แบบคำฟ้องคดีแรงงาน 

1.ผิดสัญญาจ้างแรงงาน เรียกค่าเสียหาย

2. เพิกถอนของคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

3.ขอให้คืนค่าจ้างที่รับเกินไปคืน

4. ขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน

5. ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

23. แบบคำให้การคดีแรงงาน

1. เพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

2. ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน

24.แบบอุทธรณ์ (คดีแรงงานต่อศาลฎีกา)

25.แบบคำอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์

26.คำแก้อุทธรณ์

27.แบบคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี

28.ตัวอย่างคำร้องต่างๆ

1. คำร้องขอเพิ่มเติม (บวกโทษที่รอไว้)

2. คำร้องขอระบุพยานเพิ่มเติม

3. คำร้องขอให้เรียกมารดาเด็กมาปฏิบัติตามข้อกำหนด

4. คำร้องขอให้ศาลเดินเผชิญสืบ

5. คำร้องขอให้ศาลสืบพยานไว้ก่อนฟ้องคดี

6. คำขอให้ศาลทำการไต่สวนการตายและทำคำสั่ง

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE