หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ดวงเด่น นาคสีหราช

฿230

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ดวงเด่น นาคสีหราช

ผู้แต่ง

ดวงเด่น นาคสีหราช

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2562

จำนวนหน้า

234 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5 x 26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9786162698064

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายและลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศ (Definition and natures of International Law)

1.1 ความหมายของกฎหมายระหว่างประเทศ

1.2 ความเป็น "กฎหมาย" ของกฎหมายระหว่างประเทศ

1.3 ลักษณะพิเศษขยองกฎหมายระหว่างประเทศ

1.4 อำนาจผูกพันและอำนาจบังคับของ กฎหมายระหว่างประเทศ

1.5 ความแตกต่างระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน

1.6 สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

บทส่งท้าย

คำถามท้ายบท พร้อมแนวข้อสอบ

เอกสารแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม

บทที่ 2. บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ (Sources of International Law)

2.1 ความหมายของบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ

2.2 ประเภทบ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ

2.3 ลำดับศักดิ์บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ

2.4 หลักกฎหมายเด็ดขาด (jus cogens)

บทส่งท้าย

คำถามท้ายบท พร้อมแนวข้อสอบ

เอกสารแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม

บทที่ 3. สนธิสัญญา (Treaties)

3.1 ความหมายของสนธิสัญญาตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ.1969

3.2 การทำสนธิสัญญา

3.3 ขั้นตอนการทำสนธิสัญญาและผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศ

3.4 ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา

3.5 ข้อสงวน (reservation)

3.6 การมีผลใช้บังคับของสนธิสัญญา

3.7 การใช้บังคับสนธิสัญญา (application of treaties)

3.8 ความไม่สมบูรณ์ของสนธิสัญญา (invalidity of treaties)

3.9 การจดทะเบียนสนธิสัญญา (registration)

3.10 การเลิกสนธิสัญญา (termination of a treaty) และการระงับการใช้บังคับ (suspension) ของสนธิสัญญา

บทส่งท้าย

คำถามท้ายบท พร้อมแนวข้อสอบ

เอกสารแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม

บทที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ (Relation between international Law and Municipal Law)

4.1 ความหมายของความสำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐและการบังคับกฎหมายภายใน (municipal Law) ในกฎหมายระหว่างประเทศ (international law)

4.2 ทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ

4.3 ทางปฏิบัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายในของรัฐ

บทส่งท้าย

คำถามท้ายบท พร้อมแนวข้อสอบ

เอกสารแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม

บทที่ 5 บุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศ (subjects of International Law)

5.1 รัฐ

5.2 องค์กรระหว่างประเทศ (international organizations)

5.3 ปัจเจกชน (individuals)

5.4 องค์กรเอกชน (non -governmental organizations : NGO)

5.5 บรรษัทข้ามชาติและบริษัท (multinational corporations)

บทส่งท้าย

คำถามท้ายบท พร้อมแนวข้อสอบ

เอกสารแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม

บทที่ 6. เขตอำนาจของรัฐ (Jurisdiction of State)

6.1 ความหมายของเขตอำนาจของรัฐและหลักเกณฑ์ทั่วไปขงเขตอำนาจของรัฐ

6.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับใช้เขตอำนาจรัฐและทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เขตอำนาจของรัฐทางอาญา

6.3 การใช้เขตอำนาจของรัฐเหนือเขตทางทะเล

บทส่งท้าย

คำถามท้ายบท พร้อมแนวข้อสอบ

เอกสารแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม

บทที่ 7 ความคุ้มกันจากเขตอำนาจรัฐ (Immunity of the state Jurisdiction)

7.1 ความหมายของความคุ้มกันจากเขตอำนาจของรัฐ

7.2 ความคุ้มกันของรัฐ (state or sovereign Immunity)

7.3 ความคุ้มกันของผู้แทนของรัฐ (Immunity of state representatives)

7.4 การสละความคุ้มกัน (waiver of Immunity)

บทส่งท้าย

คำถามท้ายบท พร้อมแนวข้อสอบ

เอกสารแนะนำให้อ่านเพิ่มเติม

บรรณานุกรม

ดัชนีค้นคำ

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
อร่อยทั่วไทย ส่งให้ถึงมือ
Valid from 19/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
มอบความรักผ่านอาหารเพื่อสุขภาพ สดๆ จากทะเล
Valid from 01/11/2562 to 10/01/2563
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE