รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศาล ยกฟ้อง 3 จุติ สวนรักษา

฿400

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศาล ยกฟ้อง 3 จุติ สวนรักษา

ผู้แต่ง

จุติ สวนรักษา

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : มกราคม 2553

จำนวนหน้า

415 หน้า

ขนาดหนังสือ

18.5x26 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

คำนำ

   นับแต่ผู้รวบรวมได้จัดพิมพ์คำพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลยกฟ้องมาแล้วสองเล่ม ได้มีเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทนายความและผู้ที่สนใจจำนวนมาก เพราะง่ายแก่การค้นหาฎีกาในกรณีที่รับเป็นทนายความจำเลย โดยผู้รวบรวมได้คัดรวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลยกฟ้องเฉพาะที่สำคัญ และคดีที่ผู้รวบรวมเป็นผู้เขียนฎีกาด้วยตนเอง เพื่อเพื่อน ๆ ทนายความ จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการต่อสู้คดีได้ และเพื่อศึกษารูปคดีที่จะมีมาต่อไปได้ จึงทำให้หนังสือของผู้รวบรวมได้รับความสนใจจากผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายจำนวนมาก

   ผู้รวมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ศาลยกฟ้องเล่ม 3 นี้ คงอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายทุกสาขาอาชีพ และใช้ศึกษาทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและเป็นแนวทางในการต่อสู้คดีของทนายความ หากหนังสือเล่มนี้เป็นแนวการต่อสู้คดีและช่วยผู้บริสุทธิ์ได้ ทั้งเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ และผู้ที่สนใจศึกษาทั่วไปแล้ว ความดีขอหนังสือเล่มนี้ ขอมอบให้แด่คุณแม่คุณพ่อและครูบาอาจารย์ทุกท่านของผู้รวบรวม

   จุติ สวนรักษา

   มกราคม 2553

  

สารบัญ

ความผิดต่อพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1411/2552

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 116/2551

ความผิดเกี่ยวกับเพศ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10238/2550

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8753/2550

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5346/2550

ความผิดเกี่ยวกับเพศ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4147/2550

ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจารจรทางบก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8809/2550

ความผิดต่อชีวิตร่างกาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7553/2549

ความผิดตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6355/2548

ความผิดต่อ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1029/2548

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1740/2547

ความผิดต่อชีวิตร่างกาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 576-577/2545

ขอคืนของกลาง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5623/2545

ความผิดฐานยักยอก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2465/2551

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1510/2551

ความผิด พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4132/2550

ความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2770/2550

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1953/2550

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและ วอ.อาญาในศาลแขวงฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1997/2550

ความผิดฐานฉ้อโกง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1077/2550

ความผิดฐานลักทรัพย์และรับของโจร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5918/2549

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5869/2549

ความผิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4310/2549

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3168/2549

ความผิดฐานฉ้อโกง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1343/2549

ความผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 586/2549

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 330/2549

ความผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4557/2548

ความผิดเกี่ยวกับการค้า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2557/2548

ความผิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2555/2548

ศาลไม่ตั้งทนายความให้จำเลย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7701/2547

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5191/2547

ความผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4975/2547

ความผิดฐานหมิ่นประมาท (ต้องห้ามฎีกา)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4328/2547

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4314/2547

อายุความบัตรเครดิต (ฎีกาแถม)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3831/2547

ความผิดฐานหมิ่นประมาท

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3717/2547

ความผิดหุโทษ ดูหมิ่นซึ่งหน้า

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2867/2547

ความผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 858/2547

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 305/2548

ความผิด พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 184/2547

ความผิดฐานหมิ่นประมาท

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10189/2546

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6770/2546

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6705/2546

ความผิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6528/2546

ความผิด พ.ร.บ.อาหาร ฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6513/2546

ความผิดเกี่ยวชีวิตและร่างกาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6077/2546

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2597/2546

ความผิด เบิกความเท็จ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5100/2546

ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3869/2546

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3478/2546

ความผิดฐานฉ้อโกง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 29552546

ความผิดฐานบุกรุก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2774/2546

ความผิด พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2695/2546

ความผิดฐานฉ้อโกง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1913/2546

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1872/2546

ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1564/2546

ความผิดต่อร่างกาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 983/2546

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 486/2546

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 428/2546

ความผิดฐานกรรโชก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 131/2546

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6403/2546

ความผิดฐาน โกงเจ้าหนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6221/2545

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5666/2545

ความผิดฐานยักยอก

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5437/2545

ความผิดฐานฉ้อโกง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4752/2545

ความผิดฐานหมิ่นประมาท

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4425/2546

ความผิดฐาน ละเมิดอำนาจศาล

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4366/2545

ความผิดเกี่ยวทรัพย์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4200/2545

ความผิดฐานหมิ่นประมาท

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3901/2545

ความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 755/2547

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8822/2547

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 734/2547

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3645/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5407/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2877/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4591/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2989/2545

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1593/2545

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 448/2545

ขอคืนของกลาง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4200/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4015/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1912/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 280/2546

ของแถมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฯ และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ที่ศาลยกฟ้อง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4516/2550

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 197-199/2550

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2550

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 275/2549

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8889/2547

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7922/2549

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1890/2547

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 30/2547

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5795/2547

คำพิพากษาศาลฎีกาที่4790/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4706/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4336/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4665/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2845-2849/2546

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1045/2545

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์  แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
น้ำอินทผลัม 100เปอร์เซ็นต์ แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทยราคาพิเศษโปรโมชั่น
ขายยกลัง
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE