อาริสโตเติลในสังคมไทย รวมบทความคัดสรร โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

฿290

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

อาริสโตเติลในสังคมไทย รวมบทความคัดสรร โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

ผู้แต่ง

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ :บรรณาธิการ และคณะ

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ : 1 / พ.ศ. 2562

จำนวนหน้า

328  หน้า

ขนาดหนังสือ

14.5 x 21 ซม.

รูปแบบ

ปกอ่อน

ISBN

9789740338451

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

หนังสือเล่มนี้เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 2,400 ปีเกิดของอาริสโตเติล นักปรัชญาชาวกรีกผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอิทธิพลเป็นอย่างมากในทุกด้านของอารยธรรมความคิดในยุโรปและที่อื่น ๆ ในโลก และเป็นหนังสือรวมบทความคัดสรรที่เขียนโดยนักวิชาการหลากหลายสาขา ซึ่งได้นําเสนอที่การประชุมวิชาการ "อาริสโตเติลในสังคมไทย" ซึ่งสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเฉลิมฉลองวาระดังกล่าว บทความต่าง ๆ ในเล่มนี้สํารวจแง่มุมต่าง ๆ ของความสัมพันธ์และอิทธิพลด้านต่าง ๆ ของอาริสโตเติลในสังคมไทย ตั้งแต่การเมืองไปจนถึงชีววิทยาและตรรกวิทยา หนังสือเล่มนี้ เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและนักวิจัยในสาขารัฐศาสตร์ ปรัชญา สังคมวิทยาและสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่สําคัญคือเป็นหมุดหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์กันของปรัชญากรีกโบราณกับความคิดรากฐานในปัจจุบันของสังคมไทยด้วย

  

คำนำ  

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานจากการประชุมวิชาการเรื่อง “อาริสโตเติลกับสังคมไทย” ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 การประชุมนี้เป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบวันเกิด 2,400 ปีของอาริสโตเติล สมาคมได้รับการติดต่อจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกรีซ ให้พิจารณาจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองดังกล่าว สมาคมจึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น โดยมีการเปิดรับบทความที่มีผู้สนใจนําเสนอ ซึ่งก็มีผู้สนใจเสนอบทความมาหลากหลายจนเต็มรายการทั้งสองวัน นอกจากนี้สมาคมยังได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.มารค ตามไท จากมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้กรุณามาเสนอการบรรยายพิเศษในฐานะ keynote lecturer ในวันที่สองของการประชุม หัวข้อหลักในการบรรยายของ อาจารย์มารคในวันนั้นได้แก่คําถามว่า “สังคมไทยต้องการเพลโตหรืออาริสโตเติลมากกว่ากัน?” น่าเสียดายที่อาจารย์มารคติดภารกิจจึงไม่สามารถเขียนบทความมาร่วมตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ได้ แต่ในบทนําผมก็ได้สรุปแนวคิดและคําตอบของ อ.มารค ต่อคําถามนี้ไว้แล้ว นอกจากนี้ในวันแรกของการประชุมก็ยังมีเสวนาเกี่ยวกับบทบาทของอาริสโตเติลในสังคมไทยในด้านต่าง ๆ โดยมี ศ. ดร.ไชยันต์ ไชยพร ผศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ และ ผศ. ดร.เกษม เพ็ญภินันท์มา เสวนากันโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทรรศนะทางการเมืองของอาริสโตเติล และความสําคัญของอาริสโตเติลต่อพัฒนาการของวิชาวิทยาศาสตร์ในโลกตะวันตก

  

สารบัญ 

บทสำรวจเบื้องต้นว่าด้วยอาริสโตเติลในสยาม (Prolegomena to Aristotle in Siam) - เอกลักษณ์ ไชยภูมี

หลักความเสมอภาค : มรดกทางปรัชญาของอาริสโตเติลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย - ฉัตรชัย เอมราช

อาริสโตเติลและสังคมประชาธิปไตยไทย - ชญานิน นุ้ยสินธุ์

Aristotle and Religious Issues in Thailand: Can The State Be Religiously Neutral? - Wanpat Youngmevittaya

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการแบ่งความรู้ระหว่าง Techne และ Episteme - เจิด บรรดาศักดิ์

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง (?) : เมื่ออาริสโตเติลพินิจการเมืองไทย (We have forgotten Something (?): When Aristotle Scrutinizes the Thai Politics) - ชุติเดช เมธีชุติกุล

ประวัติศาสตร์แห่งความไม่ต่อเนื่องของอาริสโตเติลในสยาม/ไทยจนถึงการเรียนตรรกศาสตร์ - ธนัชชนม์ ธนาธิป-ปริพัฒน์

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
สินค้าจากสถาบันโรคผิวหนัง
Valid from 06/11/2562 to 31/12/2563
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
รวงรังผึ้งแท้ 100% และน้ำผึ้งหวานจากธรรมชาติ
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 01/11/2562 to 31/12/2562
สินค้าที่คุณสนใจ
หนังสือธนบัตร รัชกาลที่ 9
ธนาคารแห่งประเทศไทย
แสตมป์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (แผ่น)
สินค้าไปรษณีย์ (ตราไปรษณียากร)
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุข จังหวัดกาฬสินธุ์

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
ข้าวโพดราชินีทับทิมสยาม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานสีแดง (โปรโมชั่น)
อร่อยทั่วไทย
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
ยาทำความสะอาดกระเป๋าหนัง รองเท้า และเคลือบเงา แบบ 30 กรัม 1 ชิ้น
บ้านและสวน
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือเทพพระราหู บรมเทวโพธิสัตว์ อ.ลักษณ์ เรขาณิเทศ
หนังสือ
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (3ห่อ/75ซอง)
อร่อยทั่วไทย
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
ชุดข้าวยำสุดฟิน กินได้ไม่มีเบื่อ ร้านทางเลือก (1 ชุด)
อร่อยทั่วไทย
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
แหวนประจำราศีมิถุน มุกดาหาร
วัตถุมงคล
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
เจียวกู่หลานผง เกรด A -1000 กรัม
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อร่อยทั่วไทย
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
น้ำอินทผลัม 100 เปอร์เซ็นต์ (24 กระป๋องต่อกล่อง) แบบยกลัง ร้านเสน่ห์ไทย(ราคาพิเศษโปรโมชั่น)
ขายยกลัง
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
กราโนไวบ์ส สูตร ดั้งเดิม(ยกลัง)
ขายยกลัง
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold (20แพ็ก)
อร่อยทั่วไทย
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย  หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE