ติวเข้ม ม.3 สอบเข้า ม.4 พิชิตข้อสอบเต็ม 100 เปอร์เซ็น ภายใน 5 วัน รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยทุกปี

฿265

รายละเอียดหนังสือ 


** ราคาหนังสือยังไม่รวมค่าจัดส่ง 20 บาท **


ชื่อหนังสือ

ติวเข้ม ม.3 สอบเข้า ม.4 พิชิตข้อสอบเต็ม 100 เปอร์เซ็น ภายใน 5 วัน รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยทุกปี

ผู้แต่ง

อ.พิทักษ์ ศิริพรรณ,อ.สโรชา ศิริพรรณ,อ.สายโพยม ศิริพรรณ,อ.สริศา บุญแจ่ม,อ.วนิชา ประยูรพันธุ์,ทีมงานThink beyond

ปีที่พิมพ์

ครั้งที่ 1 : มีนาคม 2559

จำนวนหน้า

492 หน้า

ขนาดหนังสือ

19.05 x 25.4 ซ.ม.

รูปแบบ

ปกอ่อน ขาวดำ

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

  

รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยทุกปี วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โอกาสสอบติดมีสูงพร้อมเฉลยข้อสอบแบบละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อสอบเข้าเรียนต่อ ม.4 ในโรงเรียนทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่นักเรียนจำนวนมากอยากเรียนต่อ เช่นเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ,บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) , มหิดลวิทยานุสรณ์ , สตรีวิทยา ,สวนกุหลาบวิทยาลัย , โยธินบูรณะ , สามเสนวิทยาลัย , จุฬาภรณราชวิทยาลัย , สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

สารบัญ

วิชาที่ 1 : ภาษาไทย

ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน

เรื่องที่ 1 หลักภาษา

เรื่องที่ 2 สำนวนโวหาร สุภาษิต และคำพังเพย 

เรื่องที่ 3 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

เรื่องที่ 4 ลักษณะคำประพันธ์ไทย 

ข.แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1- 100 

ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ101 - 200

ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 

วิชาที่ 2 : สังคมศึกษา

ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน 

เรื่องที่ 1 ศาสนา

เรื่องที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

เรื่องที่ 3 สิ่งแวดล้อม 

ข.แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1- 50 

ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 51-120

ข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 121-152

ข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 153-200 

ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

วิชาที่ 3 : วิทยาศาสตร์

ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน 

เรื่องที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต

เรื่องที่ 2 กลไลของสิ่งมีชีวิต/ พืช

เรื่องที่ 3 กลไกลของสิ่งมีชีวิต/มนุษย์

เรื่องที่ 4 อาหาร

เรื่องที่ 5 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

เรื่องที่ 6 ระบบนิเวศ 

เรื่องที่ 7 วัฏจักรของสาร

เรื่องที่ 8 ปฏิกริยาเคมี

เรื่องที่ 9 แรงและการเคลื่อนที่ 

เรื่องที่ 10 โลก และการเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศ 

ข.แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบชุดที่ 1 โลกของเรา ข้อ 1- 31 

ข้อสอบชุดที่ 2 ระบบนิเวศ ข้อ 32-55

ข้อสอบชุดที่ 3 สารและสมบัติของสสาร ข้อ 56-100

********ข้อสอบชุดที่ 4 ความเร็ว ข้อ 101 - 108

ข้อสอบชุดที่ 5 พลังงาน ข้อ 110 - 121

ข้อสอบชุดที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง ข้อ 122-130 

ข้อสอบชุดที่ 7 กลไกลและร่างกายของมนุษย์ ข้อ 131 - 150

ข้อสอบชุดที่ 8 แรงและการกระทำ ข้อ 151-169

ข้อสอบชุดที่ 9 พลังงานไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า ข้อ 170-200

ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

วิชาที่ 4 : คณิตศาสตร์

ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน 

เรื่องที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ

เรื่องที่ 2 การวัด

เรื่องที่ 3 พื้นที่และปริมาตรของรูปทรง 3 มิติ

เรื่องที่ 4 เราขาคณิต

เรื่องที่ 5 พีชคณิต

ข.แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบชุดที่ 1 ข้อ 1- 50 

ข้อสอบชุดที่ 2 ข้อ 51-100 

ข้อสอบชุดที่ 3 ข้อ 101-150

ข้อสอบชุดที่ 4 ข้อ 151-200

ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 

วิชาที่ 5 : ภาษาอังกฤษ 

ก.เนื้อหาสำคัญที่มักจะออกสอบและต้องเน้นทบทวน 

เรื่องที่ 1 Nouns

เรื่องที่ 2 Articales

เรื่องที่ 3 Adjective

เรื่องที่ 4 Comparison

เรื่องที่ 5 Pronouns

เรื่องที่ 6 Verbs

เรื่องที่ 7 Tense 

ข.แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบชุดที่ 1 Structure or Grammar (โครงสร้างไวยากรณ์หรือหลักการใช้ภาษา) ข้อ 1-50

ข้อสอบชุดที่ 2 Conversation (ภาษาเพื่อการสื่อสาร) ข้อ 51-100

ข้อสอบชุดที่ 3 Reading (การอ่านเพื่อความเข้าใจ) ข้อ 101 - 150

ข้อสอบชุดที่ 4 Non-Text (การอ่านภาพ หรือป้ายสัญลักษณ์) ข้อ 151-200 

ค.เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
TOEIC พิชิตได้สบายมาก (ฉบับต้องสอบผ่าน) พร้อม DVD
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
คู่มือติวสอบ CU BEST ตะลุยโจทย์ จัดเต็มกับข้อสอบที่เคยออก
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
จำศัพท์สอบ สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย,TOEFL, TOEIC, GAT, IELTS และ O-NET VOL. 2 ฉบับพกพา
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
ศัพท์ TOEIC พิชิตคะแนน 750++
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
คู่มือเตรียมสอบ TOEIC เต็มแล้วเต็มอีก Super Turbo คัมภีร์ 1 วิ
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เก่งศัพท์สอบ TOEIC TOEFL และสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Promotion

สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
สั่งของไหว้ตรุษจีน ออนไลน์ ส่งฟรีทั่วประเทศ
Valid from 17/01/2563 to 29/02/2563
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
แก้ปีชง รวมวัตถุมงคลเปลี่ยนดวง พกไว้ยังไงก็รอด
Valid from 09/01/2563 to 31/12/2563
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
ผลไม้ส่งตรงจากสวน สินค้าเกรดพรีเมี่ยม
Valid from 07/01/2563 to 31/12/2565
สินค้าที่คุณสนใจ

Best Seller

ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
ชีท นักษัตรประจำปี รวม 6 ปี (มะแม - ชวด)
สินค้าไปรษณีย์
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
แสตมป์ วันชาติ 2562 แบบแผ่น
สินค้าไปรษณีย์
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
ส้มสายน้ำผึ้ง คัดพิเศษ เกรดพรีเมี่ยม คัดเบอร์ 6 และ 7 น้ำหนักประมาณ 5กก
อร่อยทั่วไทย
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
พุทราหวาน กางมุ้ง ปลอดสารพิษ
อร่อยทั่วไทย
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
เซรั่มบำรุงผิวหน้า สารสกัดจากดอกบัว ไผ่ ข้าว โฟกัส ริงเคิล เซรั่ม บัวไผ่ข้าว
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430  กรัม
มะม่วงกวน สวนเนรัญชลา รสชาติหวานธรรมชาติ (กล่องใส) 430 กรัม
อร่อยทั่วไทย
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
น้ำเห็ด7อย่าง ตราอิมมูเฟรช ไม่ใส่สารกันบูด ผลิตจากเห็ดสดๆ
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
กาแฟถ้ำสิงห์ 4in1 Gold 20แพ็ก
อร่อยทั่วไทย
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
เป็ดย่าง ร้านโจโจ้พิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน 1 ตัว ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ แบบซอง รสชาติเข้มข้น พกพาสะดวก
อร่อยทั่วไทย
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
รูปหล่อ รูปปั้น องค์หลวงปู่ทวด พร้อมครอบแก้ว องค์ดำ
วัตถุมงคล
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
ยาสีฟันสูตรผสมน้ำยาม้วนปาก สารสกัดจากเปลือกมังคุด จำนวน 6 ก้อน
สุขภาพและความงาม
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม   แบบชิ้น
ดอกอัญชัญ 1000 กรัม แบบชิ้น
สุขภาพและความงาม
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
อุปกรณ์ทำความสะอาด สุดประหยัดสำหรับ 1 ปี ราคาโปรโมชั่น
บ้านและสวน

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE