ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม

฿4,709

ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ลายสวย เท่ เก๋ ประณีต ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ทอด้วยความตั้งใจ ใส่ใจทุกรายละเอียด จนได้ผ้าซิ่นที่เลอค่า ใส่ได้ไม่ตกยุค 


( สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วยผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่งขนาด 160x320x110 ซม. 1 ชิ้น  )

***สั่งก่อนบ่าย 2 จะได้รับสินค้าในวันถัดไป (ยกเว้นสั่งวันศุกร์-อาทิตย์ จะได้สินค้าในวันอังคาร)***

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 2 วันทำการ

จะได้รับสินค้าประมาณวันที่ 25-09-2018

เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า

รายละเอียดสินค้า

กว่าจะมาเป็นกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสระบัวก่ำ

            ศิลปิน OTOP นำเอาภูมิปัญญาที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการผสมผสานระหว่างลายผ้าแบบโบราณและลายผ้าสมัยใหม่โดยเน้นไปที่การประยุกต์ใช่เส้นฝ้ายผสมไหมที่ขึ้นลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นและร่วมสมัย ทำให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและรักที่สืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าและนำมาเป็นอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  

            นางสายชล เชาวรัตน์เริ่มเรียนรู้การทอผ้าจากนางบุญ กาฬภักดี ซึ่งเป็นมารดา ด้วยความคิดที่ต้องการที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าตีนจกไม่ให้สูญหาย จึงมีการรวมตัวกันในกลุ่มคนที่มีความรักและต้องการที่จะสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้า โดยการนำของนางสายชล เชาวรัตน์ ที่ได้รวบรวมกลุ่มคนที่มีความรักในศิลปะการทอผ้าตีนจก โดยมีการนำเอาภูมิปัญญาที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการผสมผสานระว่างลายผ้าแบบโบราณและลายผ้าสมัยใหม่โดยเน้นไปที่การประยุกต์ใช่เส้นฝ้ายผสมไหมที่ขึ้นลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นและร่วมสมัย ทำให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและรักที่สืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้าและนำมาเป็นอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง  สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอตีนจกลายโบราณ จะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงวิถีการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ความเชื่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ขงคนลาวครั่งในพื้นถิ่นบ้านสระบัวก่ำ มีความละเอียดสวยงาม การเลือกสีฝ้ายให้มีความกลมกลืนกับลวดลาย ทอด้วยมือซึ่งต้องใช้เวลานับเดือนในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของผ้าแต่ละผืน ทำให้ผ้าแต่ละผืนจะมีคุณค่าความประณีตบรรจงมีการพัฒนาลายใหม่ที่แกะลายมาจากผ้าเก่าที่เป็นลายโบราณนำมาพัฒนาลายตีนจกผสมผสานกันจนเกิดชิ้นงานใหม่ที่มีความสวยงาม มีการนำเอาเส้นไหมมาผสมฝ้ายทำให้ลวดลายมีความชัดเจน สวยงามขึ้น มีการใช้เส้นฝ้ายย้อมสีธรรมชาติมาทำผ้าตีนจกทำให้ได้สีที่มีความคลาสลิค อบอุ่น ถูกใจคนรุ่นใหม่สามารถตอบสนองความต้องการของความร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี  ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในชุมชนหรือบุคคลภายนอกนางสายชล เชาวรัตน์ ได้เป็นประธานกลุ่มสตรีทอผ้าได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการทอผ้าตีนจก หรือที่เราเรียกว่า “ผ้าลาวครั่ง” ได้รู้จักที่มาของผ้าตีนจกมากยิ่งขึ้นปัจจุบันทางกลุ่มได้มีสมาชิกมาทอผ้าทุกวัน โดยมีสมาชิกหมุนเวียนมาทอผ้าเป็นประจำ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้การทอผ้าตีนจกให้กับผู้ที่สนใจผ้าทอตีนจก  ผ้าทอลาวครั่ง ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและความเป็นชาติพันธุ์ของคนลาวครั่งได้เป็นอย่างดี


ติดต่อ102/4 หมู่ 3 ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

ราคายังไม่รวมค่าจัดส่ง

**เงื่อนไขการจัดส่ง

จัดส่งทั่วประเทศ

วันสั่งซื้อ
เวลาสั่งซื้อ
วันที่ได้รับสินค้า
จันทร์ - ศุกร์ ก่อนเวลา 14:00 น. วันถัดไป
ศุกร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันศุกร์เวลา 14:01 น. จนถึงวันอาทิตย์ เวลา 23:59 น. วันอังคาร

ต่างจังหวัด : สินค้าจัดส่งภายใน 2 วันทำการ (ปิดทำการวันอาทิตย์)

** ยกเว้น  สั่งซื้อสินค้าในวันหยุดของร้าน วันหยุดตามประเพณี และ วันหยุดชดเชย ทำให้วันการจัดส่งเพิ่มขึ้น

สินค้าอื่นๆ จาก กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ

ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม
ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม
ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม
ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม
ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม
ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม

สินค้าอื่นๆ จากหมวด กระโปรง

ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม
ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม
ผ้าโสร่งทอมือ 1 ผืน/ชุด
ผ้าโสร่งทอมือ 1 ผืน/ชุด
ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม
ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม
ผ้าโสร่งทอมือ 1 ผืน/ชุด
ผ้าโสร่งทอมือ 1 ผืน/ชุด
ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม
ผ้าซิ่นตีนจก ลาวครั่ง ความงามศิลปะบนเส้นฝ้าย ร้อยเรียงด้วยวิถี เต็มที่ด้านวัฒนธรรม
ผ้าโสร่งทอมือ 1 ผืน/ชุด
ผ้าโสร่งทอมือ 1 ผืน/ชุด

สินค้าที่คุณสนใจ

Your Interest Products

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

จำนวนผู้มารีวิว (0)
 • 5 ดาว
  (0)
 • 4 ดาว
  (0)
 • 3 ดาว
  (0)
 • 2 ดาว
  (0)
 • 1 ดาว
  (0)
คะแนนของลูกค้า

0%