ไอ้ไข่ รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์ห่มผ้า สีทอง ไอ้ไข่รุ่นรวยประสพโชค วัดประยาสุเรนทร์ ความสูง 3 ซม

฿299.00

ไอ้ไข่แบบลอยองค์ พิมพ์ห่มผ้า รุ่นรวยประสพโชค วัดพระยาสุเรนทร์


รูปลอยองค์ ไอ้ไข่น้อยร้อยล้าน สีทอง งานพรีเมี่ยม ตัวองค์เป็นทองเหลืองขัดเงา ยืนบนฐานก้อนเงินตำลึง ขนาดความสูง 3 ซม. ด้านหลังระบุชื่อวัดพระยาสุเรนทร์ ระบุชื่อรุ่นรวยประสพโชค และตีบล็อกของแท้เฉพาะหมายเลข 18939 บนองค์ไอ้ไข่ (block no.) ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 3,999 องค์ ไอ้ไข่รูปลอยองค์บรรจุในตลับ


มวลสาร: ลูกอมหลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี 

               ชานหมากหลวงพ่อน้อย วัดโพธิ์ทัยมณี จ.เพชรบุรี 

               ว่าน108 ผงธูปมงคล ดอกไม้มงคล และเม็ดปรอทมงคล

รูปลอยองค์ไอ้ไข่น้อยร้อยล้าน พิมพ์ห่มผ้า รุ่นรวยประสพโชค วัดพระยาสุเรนทร์ ทำพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระยาสุเรนทร์ ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 มีเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมทำพิธีพุทธาภิเษก ได้แก่

 • พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพฯ
 • พระอาจารย์ยัง วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพฯ
 • พระอาจารย์เปี๊ยก วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพฯ
 • หลวงปู่จีน วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพฯ
 • พระครูโกศล ปริยัติวงศ์ วัดกำแพง จ.นนทบุรี
 • พระครูนิมิตสุดคุณ วัดโมลีนิมิต จ.ปัตตานี
 • พระอาจารย์เดช วัดโพธิ์นาคราช จ.นนทบุรี

รายละเอียดสินค้า

ประวัติวัดพระยาสุเรนทร์ 

 • วัดถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พึงทางจิตใจให้กับพุทธศาสานิกชนทั่วไป ดังเราจะเห็นได้จากการปกครองระบบพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ แต่ละพระองค์ได้เป็นศาสนูปถัมภ์พบทุพบทุกพระองค์ คือ มีวัดประจำทุกราชการ วัดจึงเป็นสถานที่ที่เคารพกราบไหว้คู่กับคนไทยมาช้านาน แม้แต่ข้าราชการ ขุนนาง ในสมัยก่อนก็ยังนิยมสร้างวัดหลายๆ วัดด้วยกัน รวมทั้งวัดพระยาสุเรนทร์ก็เหมือนกัน

ผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดพระยาสุเรนทร์

 • พันตรีพระยาสุเรนทร์ราชเสนา(พึ่ง สิงหเสนี) ซึ่งเป็นบุตรคนที่ ๘ ของเจ้าพระยามุขมนตรี(เกด สิงหเสนี)ได้รับจองที่ดินตามศักดินาเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดสรรที่ดินจำนวนหนึ่ง ประมาณ ๔๘ ไร่ เพื่อสร้างวัด

ก่อสร้างเมื่อ 

 • วัดพระยาสุเรนทร์ เป็นวัดเก่าแก่ได้ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๒๕ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ร.ศ.๑๐๑ ได้ทำพิธีวางศิลาประจำวัดขึ้น เมื่อสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำหนังสือทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ ๕ และได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา เมื่อวันพุธ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๔๓๑ ปัจจุบันวัดพระยาสุเรนทร์เก่าแก่มีอายุ ๑๒๐ ปี ส่วนอุโบสถนั้นมีอายุ ๑๑๔ ปี เมื่อเจ้าคุณปู่พระยาสุเรนทร์ราชเสนา ( พึ่ง สิงหเสนี ) ได้สร้างวัดพระยาสุเรนทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรและได้ปลูกกุฎีอยู่ที่โคกสารัยที่ใกล้เคียงกับศาลในปัจจุบัน และเมื่อท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๔๙ และต่อมาประชาชนที่พึ่งใบบุญ ท่านอยู่ ได้ร่วมกันสร้างศาลไว้เป็นที่สถิตของวิญญาณของท่านโดยอยู่ใต้ต้นไทรและหันหน้าไปทางทิศใต้ ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้น พวกชาวบ้านโดยการนำของคุณชุม สิงหเสนี ได้ทำการขุดสระน้ำขึ้น ยาวประมาณ ๑ เส้น กว้าง ๑๐ วา ต่อมาชาวบ้านได้เรียกว่า สระน้ำปู่ ซึ่งในหน้าแล้ง ประมาณเดือน ๑, เดือน ๕, เดือน 6ถ้าเกิดฝนแล้ง ชาวบ้านจะนำสัตว์เลี้ยงมากินน้ำที่สระศาลปู่ ในตอน ๑๐ โมงเช้า และ ๖ โมงเย็นเป็นประจำ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ กรมชลประทานได้ทำการขุดลอกคลองให้ลึกและกว้างประมาณ ๖ วา ในราวเดือนกรกฎาคม ๒๕๑๐ เข้าพรรษาได้ประมาณ ๑ สัปดาห์ เรือขุดได้ทำการขุดคลองมาจนถึงเขตวัด เมื่อเวลา ตี ๔ เศษ ได้ทำการขุดเข้ามาในเขตวัดเป็นกระบวยแรก คันกระบวนซึ่งเป็นโครงเหล็กภายนอก ภายในเป็นไม้กว้าง ๑๒ คูณ ๑๒ นิ้ว ได้หักลง หัวหน้าเรือขุดจึงหยุดทำการขุดและได้มาหาอาตมาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรจึงจะขุดได้โดยไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก อาตมาได้แนะนำให้เขามาทำการบวงสรวงบอกกล่าวและขออนุญาตต่อเจ้าคุณปู่ที่ศาล พวกเรือขุดจึงได้มาทำการบวงสรวงและขออนุญาตได้เอาน้ำมนต์จากท่านไปพรหม แล้วจึงได้ทำการขุดต่อโดยสะดวกไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ปรากฏขึ้น จนขุดมาถึงหลักเขตวัดที่ปักอยู่กลางคลองเก่าซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หลักเมตร เวลาประมาณ ๓ นาฬิกา นายช่างประจำเรือขุดก็ได้มาหาอาตมาขอร้องให้ไปถอนหลักเขต จึงได้ไปทำการถอนหลักเขตเอาไว้ที่ข้างกุฏิ ซึ่งขณะนั้นยังไม่สว่างจึงได้ผลัดเปลี่ยนผ้าและเข้านอน ก็ได้เกิดนิมิตขึ้นว่า เจ้าคุณปู่ท่านได้มาหาและปรากฏร่างขึ้น ท่านว่าพระถอนหลักเขตแล้วต้องปักให้ใหม่นะ ในฝันก็บังเกิดความคิดขึ้นว่า จะขอเจ้าคุณปู่สักอย่างหนึ่ง จึงบอกกับท่านว่าขอให้ท่านช่วยให้หลานได้สร้างศาลให้เจ้าปู่ใหม่ ถ้าท่านไม่ช่วยหลานก็จะไม่ปักเขตให้และไม่ทำป้ายชื่อวัด ท่านยิ้มๆแล้วก็จากไป ต่อมาประมาณหนึ่งเดือน นายทองดำ สีดา ซึ่งเป็นบุตรของอาจันทร์ ได้มาหาอาตมา และถามว่าหลวงพี่ขออะไรเจ้าคุณตา ท่านไปหาผมที่บ้าน จึงบอกกับเขาว่า ขอให้ท่านได้ช่วยให้สร้างศาลให้ใหม่ เขาจึงบอกว่าผมให้หลวงพี่หนึ่งหมื่นบาท สำหรับสร้างศาลใหม่จึงได้ทำการสร้างศาลขึ้นใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • เมื่อสร้างศาลแล้ว คืนหนึ่ง เมื่อสวดมนต์อันเป็นกิจประจำวัน จึงได้อธิฐานจิต ขอให้ท่านได้ช่วยให้มีผู้มาช่วยหล่อรูปโลหะเท่าตัวจริงครึ่งตัวโดยถือเอาภาพของท่านเป็นต้นแบบ และเมื่อมีโอกาสจะทำบุญร้อยปีอุทิศให้ท่าน ต่อมาวันหนึ่ง คุณสมจิตต์ สิงหเสนี ได้มาหาและถามว่า หลวงพี่ขออะไรเจ้าคุณปู่ จึงบอกกับเขาว่า จะหล่อรูปของท่านไว้เป็นที่ สักการะ คุณสมจิตต์จึงมอบเงินให้แปดพันบาท เมื่อเสร็จจึงได้ทำการฉลอง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓
รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

สินค้าอื่นๆ จาก ไอ่ไข่น้อยร้อยล้าน

ธูปมงคลไอ้ไข่ ให้เลข 4 ดอก พร้อมผ้ายันต์ไอ้ไข่น้อยร้อยล้าน พิมพ์ห่มผ้า สีแดง ปลุกเสก วัดพระยาสุเรนทร์
ธูปมงคลไอ้ไข่ ให้เลข 4 ดอก พร้อมผ้ายันต์ไอ้ไข่น้อยร้อยล้าน พิมพ์ห่มผ้า สีแดง ปลุกเสก วัดพระยาสุเรนทร์
ไอ้ไข่ รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์ห่มผ้า สีทอง ไอ้ไข่รุ่นรวยประสพโชค วัดประยาสุเรนทร์ ความสูง 3 ซม
ไอ้ไข่ รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์ห่มผ้า สีทอง ไอ้ไข่รุ่นรวยประสพโชค วัดประยาสุเรนทร์ ความสูง 3 ซม
ล็อกเก็ตไอ้ไข่ พิมพ์ห่มผ้า รุ่นรวยประสพโชค วัดพระยาสุเรนทร์
ล็อกเก็ตไอ้ไข่ พิมพ์ห่มผ้า รุ่นรวยประสพโชค วัดพระยาสุเรนทร์
ธูปมงคลไอ้ไข่ ให้เลข 4 ดอก พร้อมผ้ายันต์ไอ้ไข่น้อยร้อยล้าน พิมพ์ห่มผ้า สีแดง ปลุกเสก วัดพระยาสุเรนทร์
ธูปมงคลไอ้ไข่ ให้เลข 4 ดอก พร้อมผ้ายันต์ไอ้ไข่น้อยร้อยล้าน พิมพ์ห่มผ้า สีแดง ปลุกเสก วัดพระยาสุเรนทร์
ไอ้ไข่ รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์ห่มผ้า สีทอง ไอ้ไข่รุ่นรวยประสพโชค วัดประยาสุเรนทร์ ความสูง 3 ซม
ไอ้ไข่ รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์ห่มผ้า สีทอง ไอ้ไข่รุ่นรวยประสพโชค วัดประยาสุเรนทร์ ความสูง 3 ซม

Promotion

สารพัดเส้น เหนียวนุ่มอร่อย เอาใจคนกินเส้น
สารพัดเส้น เหนียวนุ่มอร่อย เอาใจคนกินเส้น
Valid from 17/11/2563 to 31/01/2564
โปรโมชั่นบัตร Big Mountain 1,500 บาท เฉพาะ 200 ท่านแรก
โปรโมชั่นบัตร Big Mountain 1,500 บาท เฉพาะ 200 ท่านแรก
Valid from 12/11/2563 to 31/01/2564
ลดทั้งเว็บ พิมพ์ THP1111 ซื้อครบ 300 บาท ลดทันที 50 บาท
ลดทั้งเว็บ พิมพ์ THP1111 ซื้อครบ 300 บาท ลดทันที 50 บาท
Valid from 10/11/2563 to 31/01/2564

Best Seller

ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
สุขภาพและความงาม
วุ้นเส้นตราต้นคูน
วุ้นเส้นตราต้นคูน
อร่อยทั่วไทย
เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อเข้าเมือง
เหรียญหยดน้ำ หลวงพ่อเข้าเมือง
วัตถุมงคล
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 5 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
ชั้นวางของพับได้แบบ6ชั้น
ชั้นวางของพับได้แบบ6ชั้น
บ้านและสวน
Catalog ของขวัญปีใหม่ แทนเงินสดมูลค่า 600 บาท
Catalog ของขวัญปีใหม่ แทนเงินสดมูลค่า 600 บาท
สินค้าไปรษณีย์
ฝรั่งกิมจู จำนวน 8 แพ็ค (32 ลูก)
ฝรั่งกิมจู จำนวน 8 แพ็ค (32 ลูก)
อร่อยทั่วไทย
ถั่งเช่า ยิ่งยง ผสมมัลติวิตามินบี 30 แคปซูล ของแท้ ส่งฟรี
ถั่งเช่า ยิ่งยง ผสมมัลติวิตามินบี 30 แคปซูล ของแท้ ส่งฟรี
สุขภาพและความงาม
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
ผงซักฟอกป๊อก 3500 กรัม 2 แพ็ค
บ้านและสวน
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ
อร่อยทั่วไทย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
ปลาทูต้มหวาน หอมหวานอร่อย
สินค้าชุมชน
ข้าวฮางทองเอก 1 กิโลกรัม
ข้าวฮางทองเอก 1 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
ไส้อั่วคุณยาย เชียงใหม่ 1 ฟรี 1 แพ็ค
ไส้อั่วคุณยาย เชียงใหม่ 1 ฟรี 1 แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมนกกระเรียน ขนาด 5 กก.
ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวหอมนกกระเรียน ขนาด 5 กก.
สินค้าชุมชน
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาไต้ก๋ง แพ็กละ 480 กรัม จำนวน 4 แพ็ก แถมฟรี น้ำจิ้มซีฟู้ด (ของขวัญไปรษณีย์)
ลูกชิ้นปลาไต้ก๋ง แพ็กละ 480 กรัม จำนวน 4 แพ็ก แถมฟรี น้ำจิ้มซีฟู้ด (ของขวัญไปรษณีย์)
อร่อยทั่วไทย

สินค้าอื่นๆ จากหมวด วัตถุมงคล

จัดเรียงตาม
LOAD MORE