ไอ้ไข่ รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์ห่มผ้า สีทอง ไอ้ไข่รุ่นรวยประสพโชค วัดประยาสุเรนทร์ ความสูง 3 ซม

฿299.00

ไอ้ไข่แบบลอยองค์ พิมพ์ห่มผ้า รุ่นรวยประสพโชค วัดพระยาสุเรนทร์


รูปลอยองค์ ไอ้ไข่น้อยร้อยล้าน สีทอง งานพรีเมี่ยม ตัวองค์เป็นทองเหลืองขัดเงา ยืนบนฐานก้อนเงินตำลึง ขนาดความสูง 3 ซม. ด้านหลังระบุชื่อวัดพระยาสุเรนทร์ ระบุชื่อรุ่นรวยประสพโชค และตีบล็อกของแท้เฉพาะหมายเลข 18939 บนองค์ไอ้ไข่ (block no.) ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 3,999 องค์ ไอ้ไข่รูปลอยองค์บรรจุในตลับ


มวลสาร: ลูกอมหลวงพ่อพูลทรัพย์ วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี 

               ชานหมากหลวงพ่อน้อย วัดโพธิ์ทัยมณี จ.เพชรบุรี 

               ว่าน108 ผงธูปมงคล ดอกไม้มงคล และเม็ดปรอทมงคล

รูปลอยองค์ไอ้ไข่น้อยร้อยล้าน พิมพ์ห่มผ้า รุ่นรวยประสพโชค วัดพระยาสุเรนทร์ ทำพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระยาสุเรนทร์ ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 มีเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมทำพิธีพุทธาภิเษก ได้แก่

 • พระครูปลัดสุวัฒนสุตคุณ วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพฯ
 • พระอาจารย์ยัง วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพฯ
 • พระอาจารย์เปี๊ยก วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพฯ
 • หลวงปู่จีน วัดพระยาสุเรนทร์ จ.กรุงเทพฯ
 • พระครูโกศล ปริยัติวงศ์ วัดกำแพง จ.นนทบุรี
 • พระครูนิมิตสุดคุณ วัดโมลีนิมิต จ.ปัตตานี
 • พระอาจารย์เดช วัดโพธิ์นาคราช จ.นนทบุรี

รายละเอียดสินค้า

ประวัติวัดพระยาสุเรนทร์ 

 • วัดถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พึงทางจิตใจให้กับพุทธศาสานิกชนทั่วไป ดังเราจะเห็นได้จากการปกครองระบบพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ แต่ละพระองค์ได้เป็นศาสนูปถัมภ์พบทุพบทุกพระองค์ คือ มีวัดประจำทุกราชการ วัดจึงเป็นสถานที่ที่เคารพกราบไหว้คู่กับคนไทยมาช้านาน แม้แต่ข้าราชการ ขุนนาง ในสมัยก่อนก็ยังนิยมสร้างวัดหลายๆ วัดด้วยกัน รวมทั้งวัดพระยาสุเรนทร์ก็เหมือนกัน

ผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดพระยาสุเรนทร์

 • พันตรีพระยาสุเรนทร์ราชเสนา(พึ่ง สิงหเสนี) ซึ่งเป็นบุตรคนที่ ๘ ของเจ้าพระยามุขมนตรี(เกด สิงหเสนี)ได้รับจองที่ดินตามศักดินาเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดสรรที่ดินจำนวนหนึ่ง ประมาณ ๔๘ ไร่ เพื่อสร้างวัด

ก่อสร้างเมื่อ 

 • วัดพระยาสุเรนทร์ เป็นวัดเก่าแก่ได้ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๒๕ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ร.ศ.๑๐๑ ได้ทำพิธีวางศิลาประจำวัดขึ้น เมื่อสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำหนังสือทูลเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ ๕ และได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา เมื่อวันพุธ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ พ.ศ. ๒๔๓๑ ปัจจุบันวัดพระยาสุเรนทร์เก่าแก่มีอายุ ๑๒๐ ปี ส่วนอุโบสถนั้นมีอายุ ๑๑๔ ปี เมื่อเจ้าคุณปู่พระยาสุเรนทร์ราชเสนา ( พึ่ง สิงหเสนี ) ได้สร้างวัดพระยาสุเรนทร์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรและได้ปลูกกุฎีอยู่ที่โคกสารัยที่ใกล้เคียงกับศาลในปัจจุบัน และเมื่อท่านได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๔๔๙ และต่อมาประชาชนที่พึ่งใบบุญ ท่านอยู่ ได้ร่วมกันสร้างศาลไว้เป็นที่สถิตของวิญญาณของท่านโดยอยู่ใต้ต้นไทรและหันหน้าไปทางทิศใต้ ต่อมาได้เกิดความแห้งแล้งขึ้น พวกชาวบ้านโดยการนำของคุณชุม สิงหเสนี ได้ทำการขุดสระน้ำขึ้น ยาวประมาณ ๑ เส้น กว้าง ๑๐ วา ต่อมาชาวบ้านได้เรียกว่า สระน้ำปู่ ซึ่งในหน้าแล้ง ประมาณเดือน ๑, เดือน ๕, เดือน 6ถ้าเกิดฝนแล้ง ชาวบ้านจะนำสัตว์เลี้ยงมากินน้ำที่สระศาลปู่ ในตอน ๑๐ โมงเช้า และ ๖ โมงเย็นเป็นประจำ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ กรมชลประทานได้ทำการขุดลอกคลองให้ลึกและกว้างประมาณ ๖ วา ในราวเดือนกรกฎาคม ๒๕๑๐ เข้าพรรษาได้ประมาณ ๑ สัปดาห์ เรือขุดได้ทำการขุดคลองมาจนถึงเขตวัด เมื่อเวลา ตี ๔ เศษ ได้ทำการขุดเข้ามาในเขตวัดเป็นกระบวยแรก คันกระบวนซึ่งเป็นโครงเหล็กภายนอก ภายในเป็นไม้กว้าง ๑๒ คูณ ๑๒ นิ้ว ได้หักลง หัวหน้าเรือขุดจึงหยุดทำการขุดและได้มาหาอาตมาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรจึงจะขุดได้โดยไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก อาตมาได้แนะนำให้เขามาทำการบวงสรวงบอกกล่าวและขออนุญาตต่อเจ้าคุณปู่ที่ศาล พวกเรือขุดจึงได้มาทำการบวงสรวงและขออนุญาตได้เอาน้ำมนต์จากท่านไปพรหม แล้วจึงได้ทำการขุดต่อโดยสะดวกไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ปรากฏขึ้น จนขุดมาถึงหลักเขตวัดที่ปักอยู่กลางคลองเก่าซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หลักเมตร เวลาประมาณ ๓ นาฬิกา นายช่างประจำเรือขุดก็ได้มาหาอาตมาขอร้องให้ไปถอนหลักเขต จึงได้ไปทำการถอนหลักเขตเอาไว้ที่ข้างกุฏิ ซึ่งขณะนั้นยังไม่สว่างจึงได้ผลัดเปลี่ยนผ้าและเข้านอน ก็ได้เกิดนิมิตขึ้นว่า เจ้าคุณปู่ท่านได้มาหาและปรากฏร่างขึ้น ท่านว่าพระถอนหลักเขตแล้วต้องปักให้ใหม่นะ ในฝันก็บังเกิดความคิดขึ้นว่า จะขอเจ้าคุณปู่สักอย่างหนึ่ง จึงบอกกับท่านว่าขอให้ท่านช่วยให้หลานได้สร้างศาลให้เจ้าปู่ใหม่ ถ้าท่านไม่ช่วยหลานก็จะไม่ปักเขตให้และไม่ทำป้ายชื่อวัด ท่านยิ้มๆแล้วก็จากไป ต่อมาประมาณหนึ่งเดือน นายทองดำ สีดา ซึ่งเป็นบุตรของอาจันทร์ ได้มาหาอาตมา และถามว่าหลวงพี่ขออะไรเจ้าคุณตา ท่านไปหาผมที่บ้าน จึงบอกกับเขาว่า ขอให้ท่านได้ช่วยให้สร้างศาลให้ใหม่ เขาจึงบอกว่าผมให้หลวงพี่หนึ่งหมื่นบาท สำหรับสร้างศาลใหม่จึงได้ทำการสร้างศาลขึ้นใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • เมื่อสร้างศาลแล้ว คืนหนึ่ง เมื่อสวดมนต์อันเป็นกิจประจำวัน จึงได้อธิฐานจิต ขอให้ท่านได้ช่วยให้มีผู้มาช่วยหล่อรูปโลหะเท่าตัวจริงครึ่งตัวโดยถือเอาภาพของท่านเป็นต้นแบบ และเมื่อมีโอกาสจะทำบุญร้อยปีอุทิศให้ท่าน ต่อมาวันหนึ่ง คุณสมจิตต์ สิงหเสนี ได้มาหาและถามว่า หลวงพี่ขออะไรเจ้าคุณปู่ จึงบอกกับเขาว่า จะหล่อรูปของท่านไว้เป็นที่ สักการะ คุณสมจิตต์จึงมอบเงินให้แปดพันบาท เมื่อเสร็จจึงได้ทำการฉลอง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓
รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

คุณอาจจะชอบสิ่งนี้

สินค้าอื่นๆ จาก ไอ่ไข่น้อยร้อยล้าน

ธูปมงคลไอ้ไข่ ให้เลข 4 ดอก พร้อมผ้ายันต์ไอ้ไข่น้อยร้อยล้าน พิมพ์ห่มผ้า สีแดง ปลุกเสก วัดพระยาสุเรนทร์
ธูปมงคลไอ้ไข่ ให้เลข 4 ดอก พร้อมผ้ายันต์ไอ้ไข่น้อยร้อยล้าน พิมพ์ห่มผ้า สีแดง ปลุกเสก วัดพระยาสุเรนทร์
ไอ้ไข่ รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์ห่มผ้า สีทอง ไอ้ไข่รุ่นรวยประสพโชค วัดประยาสุเรนทร์ ความสูง 3 ซม
ไอ้ไข่ รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์ห่มผ้า สีทอง ไอ้ไข่รุ่นรวยประสพโชค วัดประยาสุเรนทร์ ความสูง 3 ซม
ล็อกเก็ตไอ้ไข่ พิมพ์ห่มผ้า รุ่นรวยประสพโชค วัดพระยาสุเรนทร์
ล็อกเก็ตไอ้ไข่ พิมพ์ห่มผ้า รุ่นรวยประสพโชค วัดพระยาสุเรนทร์
ธูปมงคลไอ้ไข่ ให้เลข 4 ดอก พร้อมผ้ายันต์ไอ้ไข่น้อยร้อยล้าน พิมพ์ห่มผ้า สีแดง ปลุกเสก วัดพระยาสุเรนทร์
ธูปมงคลไอ้ไข่ ให้เลข 4 ดอก พร้อมผ้ายันต์ไอ้ไข่น้อยร้อยล้าน พิมพ์ห่มผ้า สีแดง ปลุกเสก วัดพระยาสุเรนทร์
ไอ้ไข่ รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์ห่มผ้า สีทอง ไอ้ไข่รุ่นรวยประสพโชค วัดประยาสุเรนทร์ ความสูง 3 ซม
ไอ้ไข่ รูปหล่อลอยองค์ พิมพ์ห่มผ้า สีทอง ไอ้ไข่รุ่นรวยประสพโชค วัดประยาสุเรนทร์ ความสูง 3 ซม

Promotion

สวนส้มปรีชาฝาง
สวนส้มปรีชาฝาง
Valid from 02/12/2565 to 31/01/2566
ธ.ก.ส. ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ
ธ.ก.ส. ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ
Valid from 01/12/2565 to 28/02/2566
เปิดรับจองเช่าบูชาวัตถุมงคล หลวงพ่อเงิน รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์
เปิดรับจองเช่าบูชาวัตถุมงคล หลวงพ่อเงิน รุ่นย้อนยุคประวัติศาสตร์
Valid from 27/11/2565 to 31/03/2566

Best Seller

วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
อร่อยทั่วไทย
น้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้า ตรา กาสะลอง ขนาด 625 กรัม
น้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้า ตรา กาสะลอง ขนาด 625 กรัม
อร่อยทั่วไทย
โกโก้เก็นไม ตรา อินเฮิร์บ บรรจุกล่อง จำนวน 10 ซอง
โกโก้เก็นไม ตรา อินเฮิร์บ บรรจุกล่อง จำนวน 10 ซอง
อร่อยทั่วไทย
ชั้นวางของพับได้แบบ 6 ชั้น
ชั้นวางของพับได้แบบ 6 ชั้น
บ้านและสวน
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม
ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
สุขภาพและความงาม
ครีมอาบน้ำนะกะ สูตร Mocca Moisture & Radiance Liquid Soap
ครีมอาบน้ำนะกะ สูตร Mocca Moisture & Radiance Liquid Soap
สุขภาพและความงาม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม แถมฟรีลูกชิ้นปลากลมเล็ก 250 กรัมฟรี 1 ชุด
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม แถมฟรีลูกชิ้นปลากลมเล็ก 250 กรัมฟรี 1 ชุด
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ไข่เค็ม ไชยา อสม. 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา อสม. 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
ขนมปั้นสิบ สูตรคุณยาย (150 กรัม) 4 ถุง
อร่อยทั่วไทย
น้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้า ตรา กาสะลอง ขนาด 625 กรัม
น้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้า ตรา กาสะลอง ขนาด 625 กรัม
อร่อยทั่วไทย
วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ตรา น้ำทิพย์ กลิ่นใบเตย ของฝากลพบุรี ขนาด 520 กรัม
วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ตรา น้ำทิพย์ กลิ่นใบเตย ของฝากลพบุรี ขนาด 520 กรัม
อร่อยทั่วไทย
โกโก้เก็นไม ตรา อินเฮิร์บ บรรจุกล่อง จำนวน 10 ซอง
โกโก้เก็นไม ตรา อินเฮิร์บ บรรจุกล่อง จำนวน 10 ซอง
อร่อยทั่วไทย
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
อุปกรณ์คลายนิ้วล็อค ที่นวดนิ้วผักตบชวา งูกินนิ้วงูกินเขียด
สุขภาพและความงาม

สินค้าอื่นๆ จากหมวด วัตถุมงคล

จัดเรียงตาม
LOAD MORE