แชมพูอัญชัน 3 ขวด

฿385

แชมพูอัญชัน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยส่วนผสมของสารสกัดอัญชันจึงช่วยลดปัญหาผมหงอกก่อนวัย ลดการหลุดร่วงของ ผมช่วยให้ผมจัดทรงง่าย เป็นประกายเงางาม เหมาะสำหรับทุกสภาพผม มีส่วนผสมของสารสกัดดอกอัญชัน สาระสำคัญในดอกอัญชัน คือ แอนโธไซยานิน มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหนังศีรษะ จึงช่วยป้องกันผมหงอกก่อนวัย ป้องกันการหลุดร่วงของผม ทำให้ผมดกดำ เงางาม มี pH ระหว่าง 5-6 เป็นค่า pH เท่ากับสภาพหนังศีรษะ ช่วยป้องกันการแพ้และระคายเคือง

ส่วนประกอบหลัก : สารสกัดดอกอัญชัน

สรรพคุณ :  แอนโทไซยานินในสารสกัดดอกอัญชัน ทำให้เส้นผมแข็งแรงเป็นเงางามมีน้ำหนักและสุขภาพดี เหมาะสำหรับทุกสภาพผม

วิธีใช้ : ชโลมผมที่เปียกด้วยน้ำเปล่าเทแชมพูลงบนฝ่ามือ ชโลมลงบนผมที่เปียกทิ้งไว้สักครู่แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด

สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วย แชมพูอัญชัน ขนาด 350 มล. จำนวน 3 ขวด

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการ

จะได้รับสินค้าประมาณวันที่ 26-09-2018

เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ความเป็นมา ของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรบางน้ำผึ้งพอเพียง


ตำบลบางน้ำผึ้งตั้งอยู่ใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้บริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนผ่านเข้าสู่พื้นที่ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพในการทำสวนผลไม้  ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหาย ต่อมาในปี 2540 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่นเป็นหัวใจหลักในการพัฒนา และปี2541มีนโยบายให้ชุมชนช่วยเหลือตัวเองตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อบต.บางน้ำผึ้งจึงได้กำหนดให้มีการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ทำอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างรายได้ แต่เนื่องจากมีผู้ทำการเพาะปลูกมากขึ้น ทำให้เกิดผลผลิตล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ รายได้ลดลง ส่งผลให้เศรษฐกิจในชุมชนตกต่ำไปด้วย

จากสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และสภาพพื้นที่ที่มีร่องสวนและลำคลองอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเอื้อต่อการสร้างตลาดน้ำ นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายก อบต.และคณะกรรมการฯ จึงมีแนวคิดในการจัดทำตลาดน้ำ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนผลผลิต โดยได้มีการประชุมประชาคม ทั้ง 11 หมู่บ้าน ผลของการประชาคม พบว่าประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับการสร้างตลาดน้ำ จึงมีการเปิด "ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง"อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2547 และประสบผลสำเร็จในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน สามารถยกระดับการครองชีพและทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน จนได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวในเขตภาคกลาง จากโครงการประกวดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2550 และรางวัลดีเด่นประเภทท่องเที่ยวชุมชนจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในปี 2553

หลักคิดและแนวทางในการพัฒนา

    อบต.บางน้ำผึ้งมีหลักคิดในการพัฒนา คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนต้องช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทางธรรมชาติให้คงเดิมไว้มากที่สุด รวมทั้งสืบสานเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอันจะส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้

ลักษณะทั่วไป   ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งตั้งอยู่ที่หมู่ 10 ต.บางน้ำผึ้ง เปิดจำหน่ายเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 07.00- 15.00 น. มีการสร้างบรรยากาศความเป็นไทย โดยสร้างซุ้มจำหน่ายสินค้าที่ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

การจัดพื้นที่ แบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นซุ้มจำหน่ายสินค้าชุมชน ได้แก่ผลไม้จากสวนและผักสด สวนที่ 2 เป็นซุ้มจำหน่ายสินค้าOTOP ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูป ส่วนที่ 3 เป็นเรื่อจำหน่ายสินค้าและอาหาร

กิจกรรมการท่องเที่ยว

   - การเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดน้ำบางน้ำผึ้งได้แก่ อาหารโบราณสูตรดั้งเดิม ผลไม้พืชผักจากสวน และของที่ระลึก 

   - บ้านพักโฮมสเตย์บางน้ำผึ้งบ้านทรงไทยอายุ 200 ปี สัมผัสวัฒนธรรมชนบท ตามแนวปฏิบัติของสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยังยืน เช่น การตักบาตรพระในตอนเช้า

 - กิจกรรมขี่จักรยานชมธรรมชาติและวิีชีวิตของชุมชนทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินและปลอดภัยด้วยมัคคุเทศน์แนะนำตลอดการเดินทาง และมีกิจกรรมล่องเรือชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืน 

 - มุมดนตรีในสวนที่ให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายในการร้องเพลงและชมกิจกรรมของเด็กในชุมชน  และมีมุมศิลปะสำหรับเด็กในสวนที่มีกิจกรรมต่างๆเช่น ระบายสีผ้าบาติค เพ้นส์เสื้อ หล่อเทียนเจล การวาดภาพสีเทียน เป็นต้น

 - ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวิถีพอเพียง โดยร่วมมือกับ ปตท.ตามโครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ตำบลวิถีพอเพียง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นในตำบล ประกอบด้วยจุดเรียนรู้ 9 จุด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำมาหากินและการฝึกอาชีพต่างๆตามฐานอาชีพที่ถนัดและสนใจเพื่อการปรับใช้ในชีวิตของตน โดยมีผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ธูปหอมสมุนไพร โอท็อบ 5 ดาว ผลิตภัณฑ์จากลูกไม้และวัสดุธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบางน้ำผึ้งพอเพียง เช่น สบู่ฟักข้าว เจลอาบน้ำฟักข้าว ปุ๋ยหมักชีวาพ เป็นต้น 

ที่มา https://www.ldm.in.th/cases/5913

สินค้าอื่นๆ จาก วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรบางน้ำผึ้งพอเพียง

โลชั่นฟักข้าว (3 หลอด)
โลชั่นฟักข้าว (3 หลอด)
โลชั่นฟักข้าว (2 ขวด)
โลชั่นฟักข้าว (2 ขวด)
โลชั่นฟักข้าว (1 ขวด)
โลชั่นฟักข้าว (1 ขวด)
ครีมนวดผมอัญชัน (3ขวด)
ครีมนวดผมอัญชัน (3ขวด)
แชมพูมะกรูด (3 ขวด)
แชมพูมะกรูด (3 ขวด)
แชมพูอัญชัน 3 ขวด
แชมพูอัญชัน 3 ขวด
สบู่เหลวฟักข้าว กลิ่นโมก (3 ขวด)
สบู่เหลวฟักข้าว กลิ่นโมก (3 ขวด)
สบู่เหลวฟักข้าว กลิ่นปีป (3 ขวด)
สบู่เหลวฟักข้าว กลิ่นปีป (3 ขวด)
โลชั่นฟักข้าว (3 หลอด)
โลชั่นฟักข้าว (3 หลอด)
โลชั่นฟักข้าว (2 ขวด)
โลชั่นฟักข้าว (2 ขวด)
โลชั่นฟักข้าว (1 ขวด)
โลชั่นฟักข้าว (1 ขวด)
ครีมนวดผมอัญชัน (3ขวด)
ครีมนวดผมอัญชัน (3ขวด)
แชมพูมะกรูด (3 ขวด)
แชมพูมะกรูด (3 ขวด)
แชมพูอัญชัน 3 ขวด
แชมพูอัญชัน 3 ขวด
โลชั่นฟักข้าว (3 หลอด)
โลชั่นฟักข้าว (3 หลอด)
โลชั่นฟักข้าว (2 ขวด)
โลชั่นฟักข้าว (2 ขวด)

สินค้าอื่นๆ จากหมวด สุขภาพและความงาม

โปรโมชั่น แฮร์ทรีตเม้นต์ สเปรย์ ขวดใหญ่ 120มล.(2ขวด/ชุด)
โปรโมชั่น แฮร์ทรีตเม้นต์ สเปรย์ ขวดใหญ่ 120มล.(2ขวด/ชุด)
โปรโมชั่น แฮร์ทรีตเม้นต์ สเปรย์ ขวดเล็ก 60มล. (2ขวด/ชุด)
โปรโมชั่น แฮร์ทรีตเม้นต์ สเปรย์ ขวดเล็ก 60มล. (2ขวด/ชุด)
มาร์สหน้าสาหร่ายพวงองุ่น
มาร์สหน้าสาหร่ายพวงองุ่น
สบู่สาหร่ายพวงองุ่น 2 ก้อน
สบู่สาหร่ายพวงองุ่น 2 ก้อน
แชมพูสมุนไพร ตราฟากนคร
แชมพูสมุนไพร ตราฟากนคร
โปรโมชั่น แฮร์ทรีตเม้นต์ สเปรย์ ขวดใหญ่ 120มล.(2ขวด/ชุด)
โปรโมชั่น แฮร์ทรีตเม้นต์ สเปรย์ ขวดใหญ่ 120มล.(2ขวด/ชุด)
โปรโมชั่น แฮร์ทรีตเม้นต์ สเปรย์ ขวดเล็ก 60มล. (2ขวด/ชุด)
โปรโมชั่น แฮร์ทรีตเม้นต์ สเปรย์ ขวดเล็ก 60มล. (2ขวด/ชุด)
มาร์สหน้าสาหร่ายพวงองุ่น
มาร์สหน้าสาหร่ายพวงองุ่น
สบู่สาหร่ายพวงองุ่น 2 ก้อน
สบู่สาหร่ายพวงองุ่น 2 ก้อน
แชมพูสมุนไพร ตราฟากนคร
แชมพูสมุนไพร ตราฟากนคร
โปรโมชั่น แฮร์ทรีตเม้นต์ สเปรย์ ขวดใหญ่ 120มล.(2ขวด/ชุด)
โปรโมชั่น แฮร์ทรีตเม้นต์ สเปรย์ ขวดใหญ่ 120มล.(2ขวด/ชุด)
โปรโมชั่น แฮร์ทรีตเม้นต์ สเปรย์ ขวดเล็ก 60มล. (2ขวด/ชุด)
โปรโมชั่น แฮร์ทรีตเม้นต์ สเปรย์ ขวดเล็ก 60มล. (2ขวด/ชุด)
มาร์สหน้าสาหร่ายพวงองุ่น
มาร์สหน้าสาหร่ายพวงองุ่น
สบู่สาหร่ายพวงองุ่น 2 ก้อน
สบู่สาหร่ายพวงองุ่น 2 ก้อน

สินค้าที่คุณสนใจ

Your Interest Products

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

จำนวนผู้มารีวิว (0)
 • 5 ดาว
  (0)
 • 4 ดาว
  (0)
 • 3 ดาว
  (0)
 • 2 ดาว
  (0)
 • 1 ดาว
  (0)
คะแนนของลูกค้า

0%