กล้วยมันงาห่อใหญ่ 4 ห่อ ห่อละ 300 กรัม

฿320

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา มีผลิตภัณฑ์ กล้วยมันงา ที่ส่งคัดสรร ทำให้ได้ระดับ 5 ดาว สร้างความเด่นให้กับสินค้า และมีมาตรฐาน มีรางวัล รับรองคุณภาพ การได้ระดับ 5 ดาว ก็สร้างจุดขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ทำให้กลุ่มสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น มีตลาดที่กว้างขึ้น ปัจจุบันสินค้าของกลุ่มเป็นที่รู้จักและต้องการของตลาด

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 2 วันทำการ

จะได้รับสินค้าประมาณวันที่ 22-09-2018

Out of Stock

รายละเอียดสินค้า


ประวัติความเป็นมา ร้านเจ๊เปรย โอทอป

เริ่มต้นช่วงปี 2537 ไม่มีใครสอน ไปดูงานทำกล้วยอบเนย บ้านหนองกบ ตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ซื้อมากิน ทดลองทำ มาทอดครั้งแรกเกิดความเหนียว และแข็งไม่กรอบ โรงเรียนหนองตูมวิทยาคม มีการทำกล้วยอบเนย เข้าไปดู และขอสูตรไม่ยอมให้ ไม่ยอมสอน แต่รู้ว่ามีอะไรบ้าง

นางปราย กลิ่นหอม และนางเปรย กลิ่นหอม จึงมีความคิดว่าคนหนองตูม น่าจะแปรรูปเป็นสินค้าของตนเอง เนื่องจากในพื้นที่มีกล้วยน้ำว้าจำนวนมาก จากนั้นจึงได้ไปดูกระบวนการผลิตการแปรรูปกล้วย และซื้อมาชิม ลองผิดลองถูกหลายครั้ง ไปขายตามตลาดนัด วางหน้าบ้าน ปลีก คิดการปลอก และเครื่องมือสไลด์ จนสามารถแปรรูปกล้วยได้สำเร็จ เนื่องจากอาชีพนี้ได้เปลี่ยนให้ปรายมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น มีบ้าน มีรถ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้นำกล้วยอบเนยส่งขายให้แม่ค้าที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ควบคู่ไปกับการขายกล้วยดิบ

ต่อมามีคนจากกรุงเทพมาติดต่อสั่งซื้อถึงที่บ้าน ปรายก็ทำส่งตามออเดอร์ เลยมีการเปลี่ยนผันตัวเอง มาเป็นผู้ผลิต และผู้ค้าส่งด้วย จากที่ไม่รู้อะไรเลย ก็ฝึกลองทำ และมีการคิดค้นสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากกล้วย ให้มีความหลากหลาย โดยมีการผลิตกล้วยปรุงรสชนิดต่างๆ และยังมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการ เกษตรอื่น เช่น เผือก มัน ฟักทอง และมีการทำขนมผิง ทำคุกกี้สิงคโปร์ ขายควบคู่ไปด้วย ทำให้ปรายมีสินค้า ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคมากขึ้น 


ซึ่งศูนย์แปรรูปฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด(มหาชน) โครงการ เอส ๑ ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ที่ตำบลหนองตูม และกรมเชื่อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ที่ร่วมกันทำโครงการก๊าซธรรมชาติเพื่อเกษตรชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องในชุมชนได้อย่างยั่งยืนบนวิถีแห่งการพึ่งพาตนเอง

เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการกลุ่มฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่คอยส่งเสริมพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การจัดการทุน นำมาปรับใช้กับกลุ่ม และได้มีการพัฒนายกระดับสินค้า โดยในปี 2553 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา มีผลิตภัณฑ์ กล้วยอบเนย ที่ส่งคัดสรร ทำให้ได้ระดับ 5 ดาว สร้างความเด่นให้กับสินค้า และมีมาตรฐาน มีรางวัล รับรองคุณภาพ การได้ระดับ 5 ดาว ก็สร้างจุดขายสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ทำให้กลุ่มสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น มีตลาดที่กว้างขึ้น ปัจจุบันสินค้าของกลุ่มเป็นที่รู้จักและต้องการของตลาด กลุ่มฯ มีความคิดที่จะสร้างอาชีพให้เจริญก้าวหน้าขึ้น ซึ่งก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาอยู่แค่นั้น คิดที่จะเปิดขายสินค้าเป็นค้าปลีก เปิดหน้าร้านขายด้วย ผสมกับสินค้าอื่นๆ และอยากที่จะทำเป็นร้านกาแฟ มีขนมขาย และมีที่นั่งให้ลูกค้าได้พักผ่อน เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้มากยิ่งขึ้น


เลือกซื้อสินค้าได้ที่ www.thailandpostmart.com บริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านคุณ 


สินค้าอื่นๆ จาก เจ๊เปรย โอทอป

กล้วยเบรกแตกห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
กล้วยเบรกแตกห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
กล้วยมันงาห่อใหญ่ 4 ห่อ ห่อละ 300 กรัม
กล้วยมันงาห่อใหญ่ 4 ห่อ ห่อละ 300 กรัม
มันเส้นห่อใหญ่ 4 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
มันเส้นห่อใหญ่ 4 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
มันเส้นห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 100 กรัม
มันเส้นห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 100 กรัม
ฟักทองอบเนยห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
ฟักทองอบเนยห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
เผือกเส้นน้ำมันรำข้าวห่อใหญ่ 3 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
เผือกเส้นน้ำมันรำข้าวห่อใหญ่ 3 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
เผือกเส้นน้ำมันรำข้าวห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 100 กรัม
เผือกเส้นน้ำมันรำข้าวห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 100 กรัม
กล้วยอบเนยห่อใหญ่ 5 ห่อ ห่อละ 300 กรัม
กล้วยอบเนยห่อใหญ่ 5 ห่อ ห่อละ 300 กรัม
กล้วยเบรกแตกห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
กล้วยเบรกแตกห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
กล้วยมันงาห่อใหญ่ 4 ห่อ ห่อละ 300 กรัม
กล้วยมันงาห่อใหญ่ 4 ห่อ ห่อละ 300 กรัม
มันเส้นห่อใหญ่ 4 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
มันเส้นห่อใหญ่ 4 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
มันเส้นห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 100 กรัม
มันเส้นห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 100 กรัม
ฟักทองอบเนยห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
ฟักทองอบเนยห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
เผือกเส้นน้ำมันรำข้าวห่อใหญ่ 3 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
เผือกเส้นน้ำมันรำข้าวห่อใหญ่ 3 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
กล้วยเบรกแตกห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
กล้วยเบรกแตกห่อเล็ก 6 ห่อ ห่อละ 200 กรัม
กล้วยมันงาห่อใหญ่ 4 ห่อ ห่อละ 300 กรัม
กล้วยมันงาห่อใหญ่ 4 ห่อ ห่อละ 300 กรัม

สินค้าอื่นๆ จากหมวด อร่อยทั่วไทย

กุนเชียง ตรา หงส์หยก หมู+ปลา(สินค้างาน World Post Day)
กุนเชียง ตรา หงส์หยก หมู+ปลา(สินค้างาน World Post Day)
ไข่เค็ม ไชยา (ดิบ) ของฝากขึ้นชื่อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม ไชยา (ดิบ) ของฝากขึ้นชื่อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แกงไตปลาแห้ง รสหรอยแรง
แกงไตปลาแห้ง รสหรอยแรง
น้ำพริกตาแดง ไข่เค็ม กลมกล่อม คลุกข้าวสวยร้อน ๆ อร่อยจนต้องตะแคงจาน
น้ำพริกตาแดง ไข่เค็ม กลมกล่อม คลุกข้าวสวยร้อน ๆ อร่อยจนต้องตะแคงจาน
น้ำพริกตาแดงหอยนางรม ไข่เค็ม อร่อย ต้องลอง
น้ำพริกตาแดงหอยนางรม ไข่เค็ม อร่อย ต้องลอง
กุนเชียง ตรา หงส์หยก หมู+ปลา(สินค้างาน World Post Day)
กุนเชียง ตรา หงส์หยก หมู+ปลา(สินค้างาน World Post Day)
ไข่เค็ม ไชยา (ดิบ) ของฝากขึ้นชื่อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม ไชยา (ดิบ) ของฝากขึ้นชื่อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แกงไตปลาแห้ง รสหรอยแรง
แกงไตปลาแห้ง รสหรอยแรง
น้ำพริกตาแดง ไข่เค็ม กลมกล่อม คลุกข้าวสวยร้อน ๆ อร่อยจนต้องตะแคงจาน
น้ำพริกตาแดง ไข่เค็ม กลมกล่อม คลุกข้าวสวยร้อน ๆ อร่อยจนต้องตะแคงจาน
น้ำพริกตาแดงหอยนางรม ไข่เค็ม อร่อย ต้องลอง
น้ำพริกตาแดงหอยนางรม ไข่เค็ม อร่อย ต้องลอง
กุนเชียง ตรา หงส์หยก หมู+ปลา(สินค้างาน World Post Day)
กุนเชียง ตรา หงส์หยก หมู+ปลา(สินค้างาน World Post Day)
ไข่เค็ม ไชยา (ดิบ) ของฝากขึ้นชื่อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม ไชยา (ดิบ) ของฝากขึ้นชื่อในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แกงไตปลาแห้ง รสหรอยแรง
แกงไตปลาแห้ง รสหรอยแรง
น้ำพริกตาแดง ไข่เค็ม กลมกล่อม คลุกข้าวสวยร้อน ๆ อร่อยจนต้องตะแคงจาน
น้ำพริกตาแดง ไข่เค็ม กลมกล่อม คลุกข้าวสวยร้อน ๆ อร่อยจนต้องตะแคงจาน

สินค้าที่คุณสนใจ

Your Interest Products

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

จำนวนผู้มารีวิว (0)
 • 5 ดาว
  (0)
 • 4 ดาว
  (0)
 • 3 ดาว
  (0)
 • 2 ดาว
  (0)
 • 1 ดาว
  (0)
คะแนนของลูกค้า

0%