มันแผ่นอบเนย 3 กก.

฿500

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 64170

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา มีผลิตภัณฑ์ มันแผ่นอบเนย ที่ส่งคัดสรร ทำให้ได้ระดับ 5 ดาว สร้างความเด่นให้กับสินค้า และมีมาตรฐาน มีรางวัล รับรองคุณภาพ การได้ระดับ 5 ดาว ก็สร้างจุดขายสินค้าได้ม