น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (350 มล.)

฿290

น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย

น้ำผึ้งข้นหนืด มีความใส สะอาด ไม่มีตะกอนหรือสิ่งเจือปน 

ไม่มีไขผึ้ง ไม่มีฟอง ไม่มีกลิ่นบูดเปรี้ยว มีกลิ่นหอม  

สามารถรักษาโรคบางโรคได้ดีเยี่ยมอย่างน่าอัศจรรย์

(สินค้าประกอบด้วย น้ำผึ้ง ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 1 ขวด)

***สั่งก่อนบ่าย 2 จะได้รับสินค้าในวันถัดไป (ยกเว้นสั่งวันศุกร์-อาทิตย์ จะได้สินค้าในวันอังคาร)***

เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า

รายละเอียดสินค้า

น้ำผึ้ง...ความหวานที่มากคุณค่า

สารอาหารในน้ำผึ้ง

1.วิตามิน ในน้ำผึ้งมีวิตามินหลายชนิด ซึ่งปริมาณวิตามินในน้ำผึ้งแท้แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับที่มาของเกสรน้ำผึ้งหรือเกสรดอกไม้นั่นเอง

2.เกลือแร่ การเติมน้ำผึ้งแทนน้ำตาลลงในอาหารชนิดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะได้ความหวานที่มีกลิ่นหอมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มปริมาณเกลือแร่ที่จำเป็นให้กับร่างกายด้วย ปริมาณเกลือแร่เหล่านี้แม้จะมีไม่มากนัก แต่ก็อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะกับที่ร่างกายต้องการ

3.ความชื้นหรือน้ำ ได้แก่ ความชื้นตามธรรมชาติของน้ำผึ้งที่เหลืออยู่ ภายหลังจากที่น้ำผึ้งได้เปลี่ยนน้ำหวานจากดอกไม้ให้เป็นน้ำผึ้งแล้ว น้ำผึ้งที่มีความชื้นเหมาะสมคือ น้ำผึ้งที่เหลือน้ำปนอยู่เพียงร้อยละ 17-18 ซึ่งจะทำให้น้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้นานโดยเปลี่ยนแปลงสภาพเพียงเล็กน้อย

4.น้ำตาล ส่วนประกอบประมาณร้อยละ 80-85 ของน้ำผึ้งจะเป็นน้ำตาลชนิดต่างๆ เช่น น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (คือกลูโคส และฟรักโทส) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เด่นที่สุดของน้ำผึ้ง เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้น้ำผึ้งมีรสหวาน ซึ่งสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะใช้น้ำตาลกลุ่มนี้สร้างพลังงานให้กับร่างกาย น้ำตาลโมเลกุลคู่ (คือ มอลโทส ซูโครส และแล็กโทส) และน้ำตาลที่มีโมเลกุลซับซ้อน (เช่น เดกซ์โทรส) น้ำตาลเหล่านี้ทำให้น้ำผึ้งมีคุณสมบัติทางกายภาพหลายอย่าง เช่น ดูดซึมความชื้นจากบรรยากาศได้ หรือสามารถดูดซึมน้ำออกมาจากจุลินทรีย์จนหมด ทำให้เชื้อโรคต่างๆ ไม่สามารถ มีชีวิตอยู่ได้ภายใต้ความเข้มข้นของน้ำผึ้ง

5.กรด ถึงแม้น้ำผึ้งจะมีรสหวานนำ แต่ก็ซ่อนความเปรี้ยวของกรดต่างๆ เอาไว้หลายชนิด แต่ที่สำคัญคือ กรดกลูโคนิก ซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำตาลกลูโคส รวมทั้งกรดอะมิโนที่สำคัญกลุ่มนี้ได้แก่ ไอโซลูซีน ลูซีน ไลซีน โพรลีน เมไทโอนีน เป็นต้น 

6.เอนไซม์ คือ สารอินทรีย์ประเภทโปรตีนที่มีอยู่ในเซลล์สิ่งมีชีวิต ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาต่างๆ ภายในเซลล์นั้นๆ เช่น เอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหาร เอนไซม์ที่สำคัญที่สุดที่พบในน้ำผึ้ง คือ เอนไซม์อินเวอร์เทส ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลซูโครสในน้ำหวานของดอกไม้ ให้เป็นน้ำตาลกลูโคสและฟรักโทส และเอนไซม์กลูโคออกซิเดส จะทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสให้เป็น กรดกลูโคนิก ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ น้ำตาลกลูโคส นอกจากนี้ยังมีเอนไซม์ อื่นๆ ที่ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโต และทำลายเชื้อโรคได้

7.เดกซ์โทรส คือสารประกอบที่มีโมเลกุลของกลูโคสต่อกันเป็นโซ่ยาว สารตัวนี้เป็นส่วนที่ทำให้ชุ่มคอ และให้ความชุ่มชื้นแก่เยื่อบุผิวต่างๆ

8.อินฮิบิน คือ ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านเชื้อโรค การที่คนโบราณใช้น้ำผึ้งรักษาแผลสดและแก้อักเสบได้ผล ก็เพราะสารสำคัญตัวนี้นี่เอง

ข้อควรระวังในการใช้น้ำผึ้ง

แม้น้ำผึ้งจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ใช่ว่าจะใช้ได้กับทุกคน บุคคลที่มีปัญหาสุขภาพต่อไปนี้ ไม่ควรดื่มน้ำผึ้ง

1.คนที่เป็นโรคเบาหวาน

2.คนที่มักมีอาการอาหารไม่ย่อย และอาเจียนบ่อยๆ

3.ไม่ควรให้เด็กอายุน้อยกว่า 1 ขวบดื่มน้ำผึ้ง เพราะในน้ำผึ้งอาจมี สปอร์ของเชื้อคลอสตริเดียมโบทูลินัม ปนเปื้อนอยู่ ซึ่งเชื้อนี้จะเจริญเติบโตได้ ในทางเดินอาหารของเด็กเล็ก ทำให้เกิดสารพิษที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ กรณีดังกล่าวนี้แม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อย แต่ระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนย่อมปลอดภัยกว่า

4.บางครั้งน้ำผึ้งอาจจะได้มาจากน้ำหวานของเกสรดอกไม้ที่เป็นพิษ เช่น น้ำหวานจากดอกของต้นตาตุ่มทะเล ซึ่งเป็นไม้ชายเลนที่มีพิษ เมื่อกินเข้าไปจะทำให้ท้องเดิน ดังนั้นก่อนซื้อน้ำผึ้งที่หาบเร่ขาย หรือขายอยู่ริมทาง ควรสอบถามถึงที่มาของน้ำผึ้งให้ละเอียด เพื่อหลีกเลี่ยงพิษภัยที่อาจเกิดขึ้นได้

สินค้าอื่นๆ จาก บ้านน้ำผึ้งเพชรบุรี

น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (210 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (210 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (350 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (350 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (750 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (750 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (210 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (210 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (350 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (350 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (750 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (750 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (210 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (210 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (350 มล.)
น้ำผึ้ง ไร่ปอป่าน หวานแท้ คุณประโยชน์มากมาย (350 มล.)

สินค้าอื่นๆ จากหมวด อร่อยทั่วไทย

Premium Set S&P: ชุดขอพร มีโชคลาภร่ำรวย สวยดั่งจันทรา
Premium Set S&P: ชุดขอพร มีโชคลาภร่ำรวย สวยดั่งจันทรา
Exclusive Set: ชุดขอพร เจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ร่ำรวย เงินทอง
Exclusive Set: ชุดขอพร เจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ร่ำรวย เงินทอง
Set D: ชุดขอพร มั่งคั่ง รุ่งเรือง
Set D: ชุดขอพร มั่งคั่ง รุ่งเรือง
Set C: ชุดขอพร มีโชคลาภ สมดั่งใจ
Set C: ชุดขอพร มีโชคลาภ สมดั่งใจ
Set B: ชุดขอพร ร่ำรวย อายุยืน
Set B: ชุดขอพร ร่ำรวย อายุยืน
Premium Set S&P: ชุดขอพร มีโชคลาภร่ำรวย สวยดั่งจันทรา
Premium Set S&P: ชุดขอพร มีโชคลาภร่ำรวย สวยดั่งจันทรา
Exclusive Set: ชุดขอพร เจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ร่ำรวย เงินทอง
Exclusive Set: ชุดขอพร เจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ร่ำรวย เงินทอง
Set D: ชุดขอพร มั่งคั่ง รุ่งเรือง
Set D: ชุดขอพร มั่งคั่ง รุ่งเรือง
Set C: ชุดขอพร มีโชคลาภ สมดั่งใจ
Set C: ชุดขอพร มีโชคลาภ สมดั่งใจ
Set B: ชุดขอพร ร่ำรวย อายุยืน
Set B: ชุดขอพร ร่ำรวย อายุยืน
Premium Set S&P: ชุดขอพร มีโชคลาภร่ำรวย สวยดั่งจันทรา
Premium Set S&P: ชุดขอพร มีโชคลาภร่ำรวย สวยดั่งจันทรา
Exclusive Set: ชุดขอพร เจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ร่ำรวย เงินทอง
Exclusive Set: ชุดขอพร เจริญรุ่งเรือง มีโชคลาภ ร่ำรวย เงินทอง
Set D: ชุดขอพร มั่งคั่ง รุ่งเรือง
Set D: ชุดขอพร มั่งคั่ง รุ่งเรือง
Set C: ชุดขอพร มีโชคลาภ สมดั่งใจ
Set C: ชุดขอพร มีโชคลาภ สมดั่งใจ

สินค้าที่คุณสนใจ

Your Interest Products

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

จำนวนผู้มารีวิว (0)
 • 5 ดาว
  (0)
 • 4 ดาว
  (0)
 • 3 ดาว
  (0)
 • 2 ดาว
  (0)
 • 1 ดาว
  (0)
คะแนนของลูกค้า

0%