Living room homemade café ยะลา10 Aug 2017

Living room homemade café ยะลา


คาเฟ่เล็กๆ ที่มีบริการอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ไ

ที่มา : https://www.facebook.com/Livingroomhomemadecafe/

อศกรีม แบบโฮมเมด ที่ใส่ใจและพิถีพิถันทุกขั้นตอนเหมือนทำให้คนที่รักในบ้านรับประทาน คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำสดใหม่จากเตาทุกวัน