Living room homemade café ยะลา2017-08-10 00:00:00

Living room homemade café ยะลา


คาเฟ่เล็กๆ ที่มีบริการอาหาร เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ไ

ที่มา : https://www.facebook.com/Livingroomhomemadecafe/

อศกรีม แบบโฮมเมด ที่ใส่ใจและพิถีพิถันทุกขั้นตอนเหมือนทำให้คนที่รักในบ้านรับประทาน คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำสดใหม่จากเตาทุกวัน