น้ำตกฮาลาซะห์10 Aug 2017

ภาพและที่มา http://park.dnp.go.th/visitor/scenicshow.php?id=531

น้ำตกฮาลาซะห์มีความสูงประมาณ 100 เมตรเหมาะแก่การดูนกเงือก ชมใบไม้สีทองศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าซาไกนอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงยังมีโป่งดิน ที่สัตว์ลงมาหากิน 4-5 แห่ง เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าฮาลา ประวัติศาตร์ หมู่บ้านจุฬาภรณ์ฯ เป็นภูเขาสลับซับซ้อน เป็นภูเขาดินและหินสลับซับซ้อน ส่วนมากเป็นหินอัคนี และหินกรวดขนาดใหญ่ สภาพป่าเป็นป่าดงดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ เช่น แม่น้ำปัตตานี

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1.จากตัวเมืองยะลา ประมาณ 90 กิโลเมตร โดยแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410
สายยะลา-เบตง เข้ามางเขื่อนบางลาง

ข้อมูลติดต่อ

อยู่ในเขตหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติบางลาง ที่ บล. 2อุทยานแห่งชาติบางลาง   โทรศัพท์ 073-297-099, 073-201-716