ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า02 Aug 2017


ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่จะบอกเล่าความเป็นมาของจังหวัดยโสธร ผ่านสถาปัตยกรรมการออกแบบบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุกีส ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในยุคสมัยเดียวกับจังหวัดภูเก็ต  เป็นการผสมผสานวิถีชีวิตที่แตกต่างได้อย่างลงตัว ทั้งความเชื่อมโยงกันระหว่างชุนชน ตลาด วัด โรงเรียน อีกทั้งยังมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งสร้างมาจากสถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิมอยู่ใจกลางเมือง โดยล้อมรอบด้วยวัดสำคัญของจังหวัดถึง 3 วัดด้วยกัน ได้แก่ วัดมหาธาตุ , วัดศรีธรรมารามและ วัดสิงห์ท่า

บ้านสิงห์ท่านั้นเป็นย่านการค้าของเมืองยโสธรมาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้เจริญขึ้นเมื่อฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพล และได้มีการนำเอาช่างฝีมือจากเวียดนามเข้ามาสร้างบ้านเรือน ทำให้บ้านเรือนในย่านบ้านสิงห์ท่านี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนผสมกับยุโรป ปัจจุบันยังคงเหลือให้เห็นความสมบูรณ์ของอดีตอยู่บ้าง โดยย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่าตั้งอยู่ในเมืองเมืองยโสธรยโสธร ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร