อุทยานแห่งชาติบางลาง10 Aug 2017

ภาพและที่มา http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1089

อุทยานแห่งชาติบางลาง เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่เริ่มดำเนินการสำรวจจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2528 และเป็น 1 ใน 5 ของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 และได้รับการประกาดตามพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 ประกอบด้วยบริเวณที่ดินป่าลาบู-ถ้ำทะลุ และป่าเบตง ในท้องที่ ตำบลถ้ำทะลุ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา ตำบลแม่หวาด ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต และตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โยเฉพาะป่าเหนือเขื่อนบางลาง ทะเลสาบ เกาะ ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงต่ำสลับซับซ้อน 

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1. จากตัวเมืองยะลา ตามทางหลวงแผ่นดินสายยะลา – เบตง หมายเลข 410 แยกทางขวาตรงหลักกิโลเมตรที่ 56 ไปเส้นทางเข้าน้ำตกประมาณ 150 เมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติบางลางและเข้าไปอีกประมาณ 900 เมตร ถึงน้ำตกที่มีความงามถึง 9 ชั้น ของน้ำตกธารโต

ข้อมูลติดต่อ

หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 
โทรศัพท์ : 0 7320 6119, 0 7329 7099