Homestaybaanbung โฮมสเตย์บ้านบุ่ง จ.มุกดาหาร10 Aug 2017

เปิดรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ร่มรื่น สงบ และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น รับประทานอาหารพื้นถิ่น เช่น แกงหวาย แกงหน่อไม้ หมกหน่อไม้ หมกเห็ด ซุปหน่อไม้ ไข่มดแดง แกงผักหวาน พืชผักชนิดต่างๆ ที่ปลอดสารพิษกับน้ำพริกรสเด็ด ซึ่งจะหมุนเวียนไปตามฤดูกาล

ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ดูการผลิตสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน การทอผ้า จักสานไม้ไผ่ เพลิดเพลินกับการเดินป่า เที่ยวถ้ำ น้ำตก แหล่งน้ำตามธรรมชาติบนภูเขา ศึกษาพรรณไม้และพืชสมุนไพรท้องถิ่นที่ยังคงอยู่มากมาย

กราบนมัสการขอพรที่วัดถ้ำต่องแต่งที่มีประวัติอันยาวนาน และวัดภูผากูด ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ชมทิวทัศน์ธรรมชาติได้อย่างสุขใจ

จุดเด่นของโฮมสเตย์บ้านบุ่ง

- ผู้ที่มาพักจะได้สัมผัสและใกล้ชิดธรรมชาติอย่างแท้จริง ใช้ชีวิตกินอยู่เช่นเดียวกับคนในหมู่บ้าน

- มีทัศนียภาพที่สวยงาม พื้นที่เป็นส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงล้อมรอบด้วยภูเขา และมีลำห้วยไหลผ่าน อากาศดี และเย็นตลอดทั้งปี

- สัมผัสวัฒนธรรมชาวภูไทและชาวไทยอีสาน

- ชมการผลิตสินค้าพื้นบ้าน การทอผ้า ออกแบบลายผ้า การจักสานไม้ไผ่

- เดินทางเยี่ยมชมสำนักสงฆ์บนเขา พร้อมสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามระหว่างทาง

- เดินป่าศึกษาพรรณไม้ต่างๆ และการหาสมุนไพรบนภูเขา

รายละเอียดห้องพัก

จัดให้มีการพักทั้งแบบห้องแยก ห้องรวม หรือพักแบบส่วนตัวกับบ้านริมน้ำ เรียบง่าย มีเครื่องนอนสะอาด (ที่นอน หมอน มุ่ง ผ้าห่ม) เครื่องใช้ส่วนตัวอื่นๆ ให้เตรียมมาเอง

กิจกรรมท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรม :

1. ศึกษาวัฒนธรรมการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของชาวบ้านชาวภูไท/ไทย อีสาน เช่น การอิ้วฝ้าย เข็นฝ้าย มัดหมี่ ไถนาด้วยควาย การหาของป่า

2. การแสดงทางวัฒนธรรม เช่น การฟ้อนรำ เป่าแคนเลาะสาว สาธิตหนุ่ม-สาวจีบกันสมัยก่อน การฟ้อนภูไท/รำภูไท

3. สัมผัสความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่น การตักบาตรพระสงฆ์ยามเช้าแบบดั้งเดิม พระสงฆ์เดินเรียงแถวบิณฑบาตร การเดินทางขึ้นเขาด้วยเท้า เพื่อไปถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ณ สำนักสงฆ์บนภูเขา

เชิงนิเวศ :

มีผู้นำทางพาเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ตามเส้นทางการเดินทางที่กำหนดไว้ การเดินป่า หาของป่าพืชสมุนไพร ในป่า หรือล่องแพไม้ไผ่ชมธรรมชาติ 2 ฝั่งลำห้วย เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและ อนุรักษ์ธรรมชาติ

ภาพจาก Homestaybaanbung โฮมสเตย์บ้านบุ่ง จ.มุกดาหาร