อุทยานน้ำตกคำชะอี10 Aug 2017ภาพและที่มาจาก http://www.travel2mukdahan.com/2012/12/khamcha-e-waterfall.html

อุทยานน้ำตกคำชะอี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่า "น้ำตกคำชะอี" ตั้งอยู่ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 บ้านศรีมงคล หมู่ที่  8  ตำบลคำชะอี  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร  น้ำตกคำชะอีเป็นน้ำตกซึ่งเกิดจากลำห้วยคันแทใหญ่ไหลมาจากบ้านโนนสว่าง เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่สวยงาม มีลักษณะเป็นธารน้ำยาวประมาณ 100 เมตร ลักษณะของธารน้ำประกอบด้วยก้อนหินเรียงตัวซ้อนกัน สายน้ำรินไหลผ่านซอกหินเป็นระยะ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเล่นน้ำ พักผ่อนหย่อนใจ ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายสร้างความเป็นส่วนตัวอย่างดี สภาพแวดล้อมโดยรอบถูกปกคลุมด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ สร้างความร่มรื่นและความสุขให้แก่ผู้มาเยือน น้ำตกคำชะอีจึงเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอคำชะอี

การเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

1.ใช้เส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4042 (สายสี่แยกสมเด็จ-มุกดาหาร) ถึงบ้านคำชะอี ทางเข้าน้ำตกใช้ถนนข้างสนามกีฬา - นพค.24 (แยกตรงข้ามโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม) ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

ข้อมูลติดต่อ

ตำบล คำชะอี อำเภอ คำชะอี มุกดาหาร 49110โทร. 0-4268-4051