กำแพงเมืองกำแพงเพชรเก่า10 Aug 2017

กำแพงเมืองกำแพงเพชรเก่า

เป็นกำแพงชั้นเดียวสร้างเป็นเชิงเทินมี 2 ตอน ตอนล่างเป็นมูลดินสูงขึ้นไป 3-4 เมตร ตอนบนก่อด้วยศิลาแลงเป็นเชิงเทินมีใบเสมาและเจาะตรงใบเสมา ไว้สำหรับมองข้าศึก

ข้อมูลการติดต่อ : อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

การเดินทาง : อยู่ห่าง จากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตร มีศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร - พรานกระต่าย

ที่มา :http://www.edtguide.com/travel/77013/kamphaeng-mueang-kamphaeng-phet-kao-kamphaeng-phet-historical-park