บ่อน้ำร้อนบึงสาบ10 Aug 2017

บ่อน้ำร้อนบึงสาบ

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง หรือชาวบ้านใน จังหวัดกำแพงเพชร จะรู้จักกันดีในชื่อว่า บึงสาบ |บ่อน้ำร้อนพระร่วงปัจจุบันได้พัฒนาให้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดกำแพงเพชร |บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง จะเป็นบ่อน้ำพุร้อน ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมา จากใต้ดิน ทั้งหมด 5 จุด ความร้อนของน้ำพุ จะอยู่ประมาณ 40-65 องศาเซลเซียส ได้มีการจัดบริเวณไว้สำหรับให้บริการ อาบน้ำแร่ และมีการให้บริการนวดแผนโบราณ ภายในบริเวณบ่อน้ำพุร้อนอีกด้วย ทำให้ได้รับ ความสนใจจาก นักท่องเที่ยว เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ได้รับการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจาก กระทรวงสาธารณะสุข ว่าไม่มีสารเคมี หรือสารอื่นใดปนเปื้อน และไม่มีเชื้อโรค ที่เป็นอันตราย เกินมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข ดังนั้นทางการท่องเที่ยวของ |จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดและปรับปรุงสภาพทางภูมิทัศน์รอบๆบริเวณบ่อน้ำร้อนให้มีความสวยงาม เหมาะสำหรับการเดินทาง มาพักผ่อนหย่อนใจ และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพอีกด้วย

ข้อมูลการติดต่อ : อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

การเดินทาง : สามารถไปได้ 2 ทาง คือ จากตัวเมืองตามถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายมือเข้าไปประมาณ 7 กิโลเมตร รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร อีกเส้นทางคือ ถนนหนองปลิง-ท่าไม้แดง ทางเข้าบ่อน้ำพุร้อนจะอยู่ห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณ 21 กิโลเมตร สังเกตแยกขวามือเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร รวมระยะทาง 26 กิโลเมตร

ที่มา : http://www.edtguide.com/travel/76452/bungsab-hot-spring