ภัตตาคารลานเท10 Aug 2017

(ภาพจาก แฟนเพจภัตราคารลานเท)

  ภัตราคารลานเท ร้านอาหารเก่าแก่สุดขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยรสชาติอาหารชั้นเยี่ยม กับความสดของอาหารทะเลที่คัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดี อีกทั้งสองเติมเต็มมื้ออาหารด้วยวิวธรรมชาติที่ดีไม่แพ้ที่ไหน

  ตั้งอยู่ที่ ภัตตาคารลานเท เลขที่95 หมู่1 ถนนธรรมคุณากร ตำบลบางหญ้าแพรกเทศบาลนครสมุทรสาคร

  โทร. 087 343 4888