หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี10 Aug 2017

ชุมชนบ้านดอนไก่ดี เป็นชุมชนที่สืบทอดการผลิตเครื่องเบญจรงค์กันมาหลายชั่วอายุคน จนปัจจุบันได้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว ที่มีมาตรฐานระดับสากล มีการพัฒนาด้านลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยสี 5 สี และยังมีการใช้สีที่สวยงามยิ่งขึ่น เช่น ลายน้ำทอง ช่วยเสริมความสวยงามและความโดดเด่นของลวดลาย นอกจากจะมีเครื่องเบญจรงค์จำหน่ายแล้ว ที่บ้านดอนไก่ดียังมีโฮมสเตย์เป็นที่พักให้นักท่องเที่ยวที่สนใจงานเบญจรงค์เข้าไปศึกษาวิถีชีวิตและเรียนรู้กระบวนการผลิตงานเบญจรงค์ของที่หมู่บ้านอีกด้วย

  ตั้งอยู่ที่ 34 หมู่ 1, ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

  โทร. 034 843 371

ภาพจาก หมู่บ้านเบญจรงค์ ดอนไก่ดี