อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์10 Aug 2017

อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณสถานที่ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์หัวเรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือหัก ทั้งนี้ ได้มีการสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้ายนรสิงห์ ภายอุทยานมีเส้นทางเดินศึกษาสภาพป่าชายเลนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ เป็นที่ตั้งของวัดศาลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งต่อมากรมศิลปากรได้สร้างศาลขึ้นใหม่แทนหลังเก่าที่พังลงมา เนื่องด้วยความเก่าแก่และทรุดโทรม ภายในศาลมีรูปปั้นของพันท้ายนรสิงห์ขนาดเท่าคนจริงอยู่ในท่าถือท้ายคัดเรือ โดยบริเวณใกล้เคียงนั้นมีศาลแม่ศรีนวล ภรรยาของพันท้ายนรสิงห์ ตั้งอยู่ด้วย เป็นเสมือนที่พึ่งทางใจและเป็นที่นับถือของชาวบ้าน

  ตั้งอยู่ที่ ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

  โทร. 095 784 9175