วัดป่าชัยรังสี10 Aug 2017

วัดป่าชัยรังสี หนึ่งในวัดดังประจำจังหวัดสมุทรสาคร ที่ความน่าสนใจอยู่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คล้ายกับปราสาทหินทางภาคอีสาน มีการนำรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนามาตกแต่งเพิ่มเติม เช่น มีรั้วเป็นพญานาคขนาดใหญ่โอบล้อมโบสถ์ สำหรับประตูทางเข้าก็สร้างเป็นพญานาคห้าเศียร ในส่วนของอาคารโบสถ์นั้นมีสองชั้น ผนังชั้นล่างก่อด้วยอิฐก่อนใหญ่ ส่วนชั้นบนเป็นไม้เนื้อแข็งชั้นดี โดยภายในพระวิหารนั้นได้วาดภาพบูรพาจารย์ในอดีตทั่วเมืองไทยไว้ให้เคารพสักการะ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดแสดงเครื่องเบญจรงค์ลายครามโบราณที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายไว้

  ตั้งอยู่ที่ ถนนท้องถิ่น สค. 2014 (บางปลา-บ้านพันธุวงษ์) ตำบล บ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ภาพจาก วัดป่าชัยรังสี สมุทรสาคร