สวนอาหารธารฮ่องสอน2017-08-10 00:00:00

ภาพจาก สวนอาหารธารฮ่องสอน

ร้านอาหารพื้นบ้าน เน้นวัตถุดิบท้องถิ่น เช่น ไก่บ้าน กบนา ปลาแม่น้ำ ผักปลอดสารพิษ  ตั้งอยู่ที่ ถ.เลี่ยงเมือง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดบริการเวลา 10:30 - 23:00น. โทร. 062 308 4023