Tonnam Riverview02 Aug 2017

· Tonnam Riverview

ที่มาแฟนเพจ Tonnam Riverview

· ร้านอาหารไทย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รสชาติดี วิวสวย นอกจากนี้ยังมีกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆ และ อีกหลากหลายเมนูให้ได้เลือกทาน ร้านตั้งอยู่ที่ 26/7 หมุ่6 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โทร 035 261 006