โฮมสเตย์ บ้านห้วยห้อม2017-08-10 00:00:00


ภาพจาก กาแฟห้วยห้อม ผ้าทอขนแกะ โฮมสเตย์

หมู่บ้านเล็กๆสุดอบอุ่นในอ้อมกอดขุนที่นี่มีการผลิตกาแฟอาราบิกา  มี “กาแฟขี้ชะมด” ให้ชิม แก้วละ 100 บาท และการเรียนรู้เรื่องการทอผ้าขนแกะ และบรรยากาศของนาขั้นบันได ชมไร่เสาวรส กินอาหารแบบชาวเขา อากาศหนาวเย็นตลอดปี ตั้งอยู่ที่ 32 หมู่ 1 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน โทร.  089 854 0914