ลุงนะ โฮมสเตย์2017-08-10 00:00:00

ภาพจาก ลุงนะ โฮมสเตย์ ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน

ที่พักใกล้กับปางอุ๋งได้บรรยากาศธรรมชาติและความเย็นสดชื่นกลางขุนเขา แบ่งเป็นหลังๆ มีทั้งพักเดี่ยว กลุ่ม และครอบครัว มีสวนสวยและมุมถ่ายรูป พร้อมบริการอาหารพื้นบ้านให้ได้ลิ้มลองความอร่อย ตั้งอยู่ที่ ตำบล หมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000  โทรศัพท์: 089 759 5589