หมู่บ้านรักไทย10 Aug 2017

หมู่บ้านรักไทย

บ้านรักไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านสุดท้ายของจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดพรมแดนไทย พม่า มีลักษณะเป็นบ้านชุมชนของคนไทยเชื้อสายยูนนาน มีอ่างเก็บน้ำอยู่กลางหมู่บ้าน ในยามเช้าจะมีสายหมอกลอยเหนืออ่างเก็บน้ำเป็นภาพสุดงดงาม ที่นี่มีการเพาะปลูกไร่ชา มีบ้านพักริมน้ำ ทำเป็นบ้านดินไว้รองรับนักท่องเที่ยว ของกินขึ้นชื่อของบ้านรักไทย นอกจากจะเป็นชาพันธุ์ดีแล้วยังมีขาหมูหมั่นโถว และ ก๋วยเตี๋ยวยูนนานด้วย