วัดจองคำ วัดจองกลาง10 Aug 2017

วัดจองคำ วัดจองกลาง
ตั้งอยู่ที่ ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000 เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ผสมพม่า มีสองวัดอยู่ในกำแพงเดียวกัน ที่นี่ยังมีเจดีย์จองคำเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้าน  มีศาลาทรงปราสาท 9 ชั้นสวยงามและมี วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่ สุดของแม่ฮ่องสอน  ใกล้กันนั้นยังมีสวนสาธารณะเรียกว่า หนองจองคำ ให้ได้นั่งพักผ่อนกับบรรยากาศความเย็นสดชื่นของเมืองสามหมอกอีกด้วย